N Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri

 NÜZHET ( U ) Özgür kimse, neşe
~NEVİN Yeni şey
NADİDE Kıymetli, az bulunan
NADİRE Nadir bulunan
NAĞME Melodi, ezgi
NAHİDE Venüs gezegeni
NAİBE Vekil, sözcü
NAİLE Amacına ulaşan
NAİME Bollukta yaşayan
NALAN İnleyen
NAME sevgi mektubu
NAMİYE Namlı, Yetişen, büyüyen
NARGÜL Ateş renginde kırmızı gül
NARİN Hassas
NASİBE Hisse, pay
NASİYE Unutan
NAŞİDE Şiir okuyan
NAZ Çekingen davranma
NAZAN Cilve yapan
NAZAR Göz değmesi
NAZBAHAR Nazlı olması güzelliğinden gelen
NAZCAN Nazlı dost
NAZER Nazar
NAZGÜL Gül kadar güzel olan, nazlı
NAZLINUR Nazlı ışıltı
NECLA Evlat, çocuk
NEFİSE Çok beğenilen
NEHAR Gündüz vakti
NEHİR Akarsu,
NEHİR Bol, Akarsu,
NERGİS Sularda yetişen bir süs bitkisi
NERMİN Narin,
NESLİ Soylu
NESLİHAN Han soyundan gelen
NESLİŞAH Şah soyundan gelen kimse
NESRİN Yaban gülü
NEŞE Sevinç
NEŞVE Sevinç
NEV Yepyeni
NEVA Ses, ahenk
NEVADE Torun
NEVAL Şans, kısmet
NEVESER Doğu müziğinde bir makam
NEVGECE Rüzgarlı yağmur
NEVGÜL Yeni açmış gül
NEVİD Müjde
NEVRA Beyaz çiçek,
NEVRES ( U ) Yeni yetişen
NEVRUZ Baharın ilk günü
NEYİR Kulağın duyabildiği titreşimler
NİGAR Resim
NİHAL Fiziği güzel sevgili, fidan
NİHAN Gizli olan
NİL Mısır’da bir nehir
NİLAY Ayın parlaklığı
NİLGÜN Lacivert renkli,
NİLÜFER Göl ve su birikintilerinde yetişen su bitkisi,
NİRAN Cehennem ateşi
NİSA Kadın
NİSAN Yılın dördüncü ayı
NUR Aydınlık, parıltı, parlaklık
NURAL Işık alma
NURAN Aydınlık
NURAY Ay parlaklığı
NURCAN Hayat dolu kimse
NURDAN Işıktan gelen, aydınlıktan yana olan kişi
NURFER Işık, aydınlık
NURPERİ Peri kadar güzel olan
NURSAL Aydınlık
NURSELİ Hisleri kuvvetli olan, sezme
NURSEZA Aydınlığa layık olan
NURTEN Teni berrak
NUTİYE Parlak
NÜKHET Güzel koku
NÜKTE Düşündürücü espri