A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z

BADE

Aşk, kutsal sevgi

BADEGÜL

Gül renkli şarap

BAĞDAT

Tanrı hediyesi bahçe

BAHAR

 Kışla yaz arasındaki mevsim

BAHARCAN

candan dost olan,genç

BAHARGÜL

Bahar mevsimi ve gül

BAHTINUR

Talihli, şanslı, yazgısı parlak olan

BAHTIŞEN

"Neşeli, Mutlu, talihli kimse.

Bala

Yavru, çocuk.

BALA ( E)

Küçük çocuk,yavru

BALAHANIM

Küçük hanım

BALCA

Tatlı, sevimli olan

BALIN

Sevgili, sevilen.

BALİ

Eski, koca, köhne

Balkın

Parıldayan, parlak.

BALKIZ

Parıltı,tatlı olan

BANU

Prenses, hanımefendi,kadın

BANUHAN

Kadın hatun, hanım

Başak

Arpa, buğday, yulaf vb. ekinlerin tanelerini taşıyan kılçıklı başı.

BAŞAK(U)

Sağlam, dayanıklı,Arpa, buğday, yulaf vb. ekinlerin tanelerini taşıyan kılçıklı başı

BEDİZ

Resim, heykel,süs

BEGÜM

Hint prenseslerine verilen unvan

BEHİN

En iyi, çok iyi

BEHİYE

Güzel olan

Belemir

Mavikantaron.

BELEN ( U )

İki dağ arasındaki geçit

BELFÜ

Kar tanesi

BELGİ

Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik

BELGİN

Tam ve kesin olarak belirlenmiş olan

BELGÜN

Aydınlık gün,, Özgürce Dolaşan Ay

BELİK

Saç,Saç örgüsü

BELİN

"Gözlerini açıp baka kalmış şaşkın olan kimse

Belinay

1. Ay'ın gölün yüzey kısmına yansıması. 2. Peygamber çiçeği.

BELİZ

İşaret, iz

BELKIS

Müslümanların seba melikesine verdikleri isim

Bella

Güzel.

BELMA

sakin,telaşsız kimse

BENAN

Parmakla gösterilen, ünlü,

BENAY

Ay gibi parlak olan kız.

Benek

1. Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke, nokta. 2. Güneş lekeleri yöresinde görülen, parlak taneciklerden ve parlak damarlardan oluşmuş bölüm.

BENGİ

Hep kalacak olan, sonsuz, ebedi

BENGİSU

Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük sağladığına inanılan bir su,

BENGÜ

edebi,sonsuz

Bengül

Gül gibi güzelim anlamında kullanılan bir ad.

BENİZ

Yüz,Bir olay ya da olgunun işareti

Benna

Yapı yapan, mimar, kalfa, dülger.

BENNUR

Nur gibi parlak olan

Bensu

Bengisu, Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük sağladığına inanılan bir su, abıhayat.

Bera

1. yeni ayın ilk günü, 2. saf, temiz. 3. Fazilet. 4. Seçkin olma vasfı. 5. Olgunluk. el-Bera’ b. Azib

Berce

 Şiirdeki en anlamlı, en kolay anlaşılır, en güzel dize

Berceste

 1. Seçilmiş, beğenilmiş. 2. Hoş, güzel.

Bercis

 1. Jüpiter gezegeni. 2. Çok süt veren deve.

Berçin

 Toplayıcı.

Bereket

 1. Bolluk. 2. Meymenet, saadet, mutluluk, Allah vergisi.

Beren

 1. Güçlü, kuvvetli 2. Akıllı, zek, . 3. Tanınmış, ünlü.

Berfin

 Kar gibi beyaz.

Berfu

 Kar tanesi.

Bergin

 Güçlü, sağlam.

BERGÜZAR

hediye,hatıra

Bergüzin

 Seçkin, beğenilmiş makbul.

BERİA

güzelliği ve olgunluğu ile üstün olan sevgili kadın

BERİKA

Göz kamaştıran, göz kamaşması. Şimşek parıltısı. 

BERİL

Zümrüt,arınmış aklanmış olan

Berin

 Manen çok yüksek

Berin, Berrin

 En yüksek, en ulu

Berire

 İnam ve ihsan sahibi. Saliha ve vazifesini yapan hanım.

Beritan

 Yayla kızı.

Berivan

 Dağda açan çiçek.

Beriye

 Salim, kurtulmuş, aklanmış, arı, temiz.

Berka

 Kuzey Afrika’da eski bir şehir. Kadın ve erkek adı olarak kullanılır.

Berke

 Zerdali, kayısı, kamçı, değnek

BERKE ( U )

kamçı, değnek,Berke Han Altınordu Devleti Hanı

Berkiye

 Şimşek gibi, parlak.

Bermude

 Nesne, şey.

Berna

 Gençlik, dirilik, enerji, delikanlı.

BERNA ( U )

Genç delikanlı, yiğit,körpe,

Berra

 1. Hayırsever. 2. Bereket ve bolluk getiren.

BERRAK

Bulanık olmayan,saf

Berraka

 Aydınlık görünüşlü güzel kadın.

BERRAN

Keskin, kesici olan

Berre

 Temizleyici, arındırıcı.* (*Peygamberimiz hanımlarından ikisinin ilk isimlerini değiştirmiştir. Biri Cüveyriye, diğeri Zeynep Binti Cahş annemizdir. Her ikisinin ilk isimleri “Berre” idi. Ayrıca üvey kızının adı da “Berre” iken onu “Zeynep” olarak değiştirmiştir. Berre manası temizleyicidir. Ancak ” o kendi nefsini temizler” diyerek kibir ve gurura sebep olmaması için değiştirmiştir.)

BERRİN

En yüksek,çok yüce.

Berru

 İyilik eden, iyiliği ve mükâfâtı çok olan, sözünü yerine getiren.

Bersu

 Suyun berrak hali.

Berşan

 Bir peygamberin din ve kitabını kabul eden kişi. Ümmet.

Berşe

 Hep, bütün, çok.

Berzen

 Yöre, mahalle, yol.

Besalet

 Korkusuzluk, yüreklilik.

Besamet

 Güler yüzlülük, şenlik.

BESİME

Güler yüzlü,neşeli kız

BESİSU

Bitki damarlarındaki besleyici su

Besra

 Seçkin kimse, dürüst insan.

BESTE

Şarkıların makam ve ahengi.

BESTEGÜL

Gül demeti

Bestenigar

 Türk müziğinde bileşik bir makam

Beşaret

 1. Müjde, muştu, iyi haber. 2. Güler yüzlülük, gülümseme.

Beşgül

 Beş tane gül.

Beşire

 1. Müjde getiren, müjdeci. 2. Güler yüzlü, güleç.

Beşuş

 1. Okşadıkça süt veren deve. 2. Araplarca çok meşhur ve meş’um bir kadın.

Betigül

 Gül yüzlü.

Betigün

 Aydınlık yüz

Betim

 1. Bir nesnenin kendine özgü belirtilerini tam ve açık bir biçimde, söz ya da yazıyla anlatma, tasvir. 2. Herhangi bir şeyin resmi ya da heykeli.

Betül

 Namuslu, temiz, iyi.

Betül / Betil

 Erkek eli degmemis, erkekten uzak yasayan, namuslu kadin, Temiz, iffetli

Betül, Betil

 Erkeklerden çekinen namuslu kadın, Hz. Meryem ve Hz. Fatma`nın diğer isimleri

BETÜL,BETİL

Erkekten çekinen, erkeklere yaklaşmayan namuslu kadın. Hz. Meryem ve Hz. Fatma`nın diğer isimleri

Betülay

 Namuslu, iffetli, ay gibi güzel kadun.

Beyan

 1. Bildirme, söyleme, açıklama. 2. Belagat ilimlerinden ikincisi. 3. Belli apaçık.

Beyaz

 Pür, saf, temiz. Beyaz renk ismi

Beyda

 Tehlikeli yer, mevkii. Mekke ve Medine arasındaki bir çöl

Beyhan

 Beylik yöneticisi

Beylem

 Açılmamış pamuk kozası, çiçek buketi.

Beyna

“İki el arasındaki sevgi” anlamındadır. Kuran’ da yer alan bir kelimedir.

Beysu

 Güçlü akan su.

Beysun

 Nazik insan.

Beytiye

 Eve ait, evle ilgili.

BEYZA

Ak,Çok beyaz, lekesiz

Beyzanur

 Işık saçan nur. Bembeyaz ışıklı.

Bezen

 Süs, benek, zinet.

Bezmialem

 Dünya meclisi, sohbet toplantısı. Bezmi Alem Sultan. Sultan Abdülmecid’in annesi.

Bidayet

 Başlama, başlangıç.

BİGE

"Evlenmemiş, çouğu olmamış kimse

Bigül

 Gülmesi temenni edilen

Bihruz

 İyi gün, güzel gün anlamında. Bihruze Hatun Şah İsmail’in zevcesi. Çaldıran’da yenilip her şeyini bırakan Şah İsmail’in zevcesi.

BİHTER

En iyi,daha iyi olan

Bihterin

 En iyi, pek iyi.

Bike

 Evlenmemiş, çocuğu olmamış kadın

Bike / Bikem

 Kadın, hanım

Bikem

 Kadın, hanım

Bikem/ Bike

 Kadın, hanım

Bilay

 Ay gibi asil ol.

BİLCAN

Bilgili arkadaş,dost

Bilge

 Bilgili, ahlaklı, derin bilgi sahibi kimse.

BİLGE ( U )

Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek olan kimse

Bilge Hatun

 Kutluk Han’ın annesi. Türk hükümdarı (VIII.yy-).

Bilgehatun

 KuÜuk Han’ın annesi. Türk hükümdarı(VIII.yy).

Bilgem

 Bilgili, ahlaklı

Bilgen

 Bilen, bilgili

Bilgesu

 Bilge ve su isimlerinin birleşimden oluşmuş.

Bilget

 Havadis, malumat

Bilgin

 Bilgili kişi (alim, karşılığı olarak da kullanılmaktadır)

Bilginur

 Bilginin ışığı, bilginin aydınlığı.

Bilgiser, Bilgiye, Bilgün

 Bilgili kişi (alim, karşılığı olarak da kullanılmaktadır)

BİLHAN

Çok bilgili, çok bilen

BİLLUR

Duru, pürüzsüz, saydam, tanınmış ve değerli kesme cam

Bilnaz

 Çok naz eden

BİLNUR

Bilgili,aydın kişi

Bilsen

 Kendini bil.

Bilsev

"Bil ve sev" anlamında kullanılan bir ad.

Bilun

1. Esir, tutsak. 2. Yarım Ay.

Binay

 Bin tane ay.

BİNAY ( U )

"Bin tane ay anlamı ve çok kuvvetli ışık

BİNGÜL

Çok güzel anlamına gelen

Bingün

 Bin tane gün.

Binhan

 Hanların hanı.

BİNNAZ

Çok nazlı, cilveli kız

BİNNUR

Çok ışıklı, Nurla özdeşleşmiş.

Biray

 Ay gibi tek, eşsiz

BİRAY ( U )

Ay gibi tek, eşsiz olan

Birben

"Yalnızca ben" anlamında kullanılan bir ad.

BİRBET

Yüzü benzersiz olan

Bircan

 Biricik ve cana yakın.

BİRCAN ( U )

Tek, eşssiz,candan olan

Birce

 Biricik, bir tanecik

Bircis

 Gezegen, Jüpiter, müşteri yıldızı, bercis.

Birçe

 Biricik, eşi benzeri olmayan

Birdem

 Doğduğunda alınan ilk nefes

BİRGEN

Yalnızlığa alışkın,güzel ahlaklı

Birgi

 Batı Anadolu’da İzmir ilinin Ödemiş ilçesinin merkezi, Bozdağ eteklerinde kurulmuştur.

BİRGÜL

Değerli gül, kıymetli gül.

BİRİCİK

Bir tane,eşsiz, emsalsiz olan

Birim

 Bir tanem, biriciğim

Birke

 Suların biriktiği yer.

Birma

 Çin Hindi’nde bir yer. Birmanya diye de tanınır. Birmanya müslümanları ülkelerinin % 30’una ulaşmışlardır.

Birsel

 Bir sel gibisin, bir selsin.

BİRSEN

Teksin, biriciksin

Birsev

 Tek sevgili.

BİRSİN

Tek,eşsiz

BİRSU

Dede Korkut Hikayelerindeki Bir Kahraman,Özel bir su,

Birşah

 Bir olan şah, hükümdar.

Birşen

 Sevinci eşsiz, tek olan.

Birtek

 Eşi benzeri, ikincisi olmayan, biricik; çok sevilen; bir ve tek olan.

BİRYAR

Tek sevilen kişi

Bitengül

 Güllerin bitmesi.

Boysel

 Uzun boylu.

Bucak

 Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad (Köşe bucaktaki anlamı gibi)

Buçe

 Gökten düşen ilk kar tanesi, aynı zamanda cennette bulunan sarmaşığın ismi.

Bueda

 Nazlılığıyla bilinen

Bugül

 İşte güzelliğin ta kendisi anlamında

Buğçe

 Cennette bulunan sarmaşığın ismi aynı zamanda yere düşen ilk kar tanesi.

Buğday

 Tohumu ekmek yapımında kullanılan bitki ve aynı bitkinin başağı

Buğlem

 Cenneti müjdeleyen melek.

BUĞU

Isının etkisiyle gaz durumuna geçmiş olan sıvı

Buhayra

 1. Küçük deniz. 2. Mısır’m kuzeybatısında bir şehir.

Buka

 1. Ülke, yer. 2. Büyük bina. 3. Ben, benek. Buka Han Altınordu devletinin Bayagut boyundan Nogay Yarguçi adlı prensin oğlu.

BUKET

Çiçek demeti

Bukle

 Kıvrılmış, lüleli saç.

Bukra

 Sabah.

Bulca

 Bulunmuş bir biçimde.

Bulem

 Cenneti haber veren melek

Buluş

İlk kez yeni bir şey yaratma, icat.

Bulut

 Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi.

Burcay

 Kale burcundan görülen ay

BURCU

Güzel,hoş koku

BURÇAK

Bir bitki

Burçay

 Kale burcundan görülen ay

Burçe

 Küçük takım yıldızı.

BURÇİN

Dişi geyik,

Burfe

 Cennet meyvesi

Burkan

 Uygur Türklerinin Budaya verdikleri ad. – İsim olarak kullanılmaz.

Burkhan

 Put, heykel, Buda heykeli. – İsim olarak kullanılması yanlıştır.

BUSE

Öpücük,öpme

Busenur

 Nurlu öpücük.

Buyan

 1. Mutluluk, uğur, talih. 2. İyi biliş, sevab.

BÜGE

Bent, su benti su seviyesinin yüksekliğini değiştiren bariyer

Büke

 Bilgili, akıllı, zeki

BÜKE ( U)

Akıllı,güçlü,yenilmez

BÜKEM

Akıllı ve zeki davranan

Büklüm

 Bükülmüş kıvrılmış şeylerin oluşturduğu halka.

Büküm

 Bükme eylemi

Bülbül

 1. Sesinin güzelliğiyle ünlü ötücü kuş. 2. Sesi çok güzel olan kimse. Bülbül Hatun Bayezid H.’in eşi.(Öl. Bursa 1515). Şehzade Ahmed’in annesi.

Bürçin

 Geyik, dişi geyik. bk. Burçin

Bürge

 Canlı, taşkın, coşkun

BÜRGE ( U )

Yerinde duramayan canlı kimse,

Bürke

 1. Martı. 2. Havuz, gölcük.

Bürran

 Keskin olan

BÜŞRA

Müjde, sevinçli haber

Büte

 Fidan.

Büteyra

 1. Güneş. 2. Sabah.

BÜYÜM

Ayçiçek