A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z

RABİA

Dördüncü,Saatteki salisenin altmışta biri.

Rabian

 Dördüncü olarak,

Raciye

 Rica eden, yalvarıp yakaran.

Radife

 Bir yıldızın yakınında bulunan bir başka yıldız

Radiye

 Kabullenen, rıza gösteren. 2. Boyun eğen.

Rafia

 Her türlü destek, ayaklık.

Rafiha

 Bolluk içinde, rahat yaşayan.

Ragibe

 1. Rağbet eden, isteyen. 2. Bol hediye.

Rağbet

 İstek, arzu. 2. Beğenme, itibar.

Rahel

 Hz. Yusuf ve Bünyamin’in annesinin adı

Rahile

 Sakin, rahat

Rahime

 Acıyan, esirgeyen

Rahiye

 Bal arısı.

Rahmiye

 Koruyan, esirgeyen

RAHŞAN

Işıltılı

RAHŞENDE

Parlayan

Raife

 Acıyan, esirgeyen, merhametli.

Raika

 Sade, saf, katıksız

Rakabe

 Köle, cariye.

Rakıme

 Yazan, çizen.

Rakibe

 Herhangi bir alanda üstünlük sağlamaya çalışanlardan her biri.

Rakide

 Durgun, sessiz, hareketsiz.

Rakime

 Yazılan şey, mektup.

Rakkas

 Rakseden, dans eden oynayan. 2. Sarkaç.

Rakkase

 Geçimini dans ederek sağlayan kadın.

Ramina

 Bir bitki

Ramiye

 Fırlatan, atan.

RANA

Hoş,güzel

Ranya

 ince bakış

Rasiha

 Sağlam, kökten güçlü, 2. Bir bilgi dalında, özellikle din bilimlerinde çok bilgisi olan.

Rasime

 Âdet, töre, merasim, tören

Rasiye

 Büyük dağ.

Raşide

 Akıllı, ergin

Ratibe

 Maaş, aylık. 2. Görev.

Raufe

 Çok merhametli, pek esirgeyen.

Ravda

 Bahçe, cennet

RAVZA

Ağarçlık yer,bahçe

Rayiha

 Koku, güzel koku.

Razber

 Nisan ayı.

Raziye

 Boyun eğen kimse

Rebia

 Bahar

Rebiyye

 1. Kış sonlarında yapılan ekim. 2. Eskiden ozanların bahara girerken b

Refah

 Bolluk, rahatlık.

Refahet

 Bolluk, rahatlık.

Refaket

 Arkadaşlık, yol arkadaşlığı.

Refhan

 Varlık içinde yaşayan

Refia

 Yüksek, yüce

Refiha

 Rahatlık ve huzur içinde yaşayan.

Refihe

 Bolluk ve rahat içinde yaşayan kimse.

Refika

 Kadın, eş, arkadaş

Refiye

 Ulu, saygıdeğer

Reftar

 Gidiş, yürüyüş.

Reha

 1. Kurtulma, kurtuluş. 2. Ar. Bolluk, genişlik, varlık.

Rehnüma

 Yol gösteren

Rekin

 Gururlu, ağırbaşlı, yüksek.

Rekine

 1. Gururlu, ağırbaşlı. 2. Saygın yüce, yüksek.

Remide

 Ürkmüş, korkmuş.

Remziye

 İşaret ile ilgili – Simgesel

Rena

 Bakılan, imrenilen, nazar olunan

RENAN

Çok ses çıkaran,

Rengial

 Al renkli.

RENGİN

Renkli

Renginar

 Ateş renginde olan

RENİM

Türkü söyleme

Renk

 Işığın cisimlere verdiği görüntü niteliği; boya, tarz, şekil, usül.

Resane

 Özlem, hasret.

Reside

 Erişmiş, yetişmiş, olgunlaşmış.

Resmigül

 Gül biçiminde, gül gibi, gül gibi güzel olan.

Resmiye

 Resmi anlamındadır

Reşan

 Erişen, yetişen

Reşide

 Doğru yolu tutan. 2. Ergin, akıllı, olgun, doğru davranışlarda bulunan.

Reşik

 Göz bebeği.

Reva

 Yerinde, uygun, yakışır

Revan

 Yürüyen, giden, akan

REVAN ( U )

Akan,duru

Reviş

 Yürüyüş, gidiş.2. Tarz, usul, yöntem, üslup.

REVNA

Güneş ışığında parlayan

Revza

 Çimeni, ağacı bol olan yer, bahçe.

Reyan

 Her şeyin evveli, tazesi

REYHAN

Yaprakları güzel kokan bir süs bitkisi, fesleğen

Reyna

 Bir daha, yeniden, tekrar

Reyya

 Güzel koku.

Reyyan

 Suya doymuş

Rezan

 Onurlu, ağırbaşlı

Rezik

 Gelenek, töre, yöntem.

Rezvan

 Bağ, bağcı, üzüm.

REZZAN

Ciddi

Rıfkıye

 Yumuşak huylu, yavaş, ağır kimse.

Rızaiye

 Eski Urmuye şehri.

Rikkat

 Acıma, yumuşaklık, 2. incelik, zariflik, içlilik.

RİMA

Dişi ceylan yavrusu

Rindan

 Dünya işini hoş görenler, alçak gönüllüler, kalenderler.

Risale

 Küçük, kısa yazılmış kitap, mektup

Risalet

 Elçilik, peygamberlik

Riva

 Suya doymuş, suya kanmış

Rojbin

 1. Gün kokusu. 2. Aydınlık veren.

Rojda

 Gün doğumu

Rojin

 Güneş ışığı

ROMAN

Uzun öykü,

Ronahi

 Aydınlık

Roni

 Aydınlık, gözdeki ışık.

Ronyaı

 şık saçan, alim, ulema

ROSA

Gül rengi, Cennetlik

Roza

 1. Pembe elmas. 2. Gün doğumu 3. Gül çiçek

Rozerin

 Güneşin doğuşu, altın güneş

RUHAN

Güzel kokan

Ruhcan

 Üretken insan, hareketli, yaratıcı kişi.

Ruhfeza

 Ruha canlılık katan.

Ruhinur

 Yüzü nurlu,

Ruhişen

 Şen ruhlu, neşeli, canlı kimse.

Ruhiye

 Ruhla ilgili.

Ruhsal

 Ruhla ilgili olan, ruhi.

RUHSAR

Yanak, yüz

Ruhsare

 1. Yanak. 2. Yüz, çehre. – bk. Ruhsar

Ruhsel

 İçi içine sığmayan, coşkulu / Ruh+Sel

Ruhsen

 “Sen cana can katıyorsun” anlamında kullanılan bir ad.

RUHŞEN

Hayat dolu,canlı

Ruhuay

 Ruh güzelliği olan.

Ruhucan

 Samimiyeti yürekten olan.

Ruhugül

 Gül kadar temiz bir ruha sahip olan

Ruhugülen

 Şen şakrak bir ruh yapısına sahip olan.

Ruhugüz

 Hüzünlü bir ruh yapısına sahip olan.

Ruhunaz

 Nazlı, nazenin bir karaktere sahip olan.

Ruhunur

 İçindeki enerjisini herkese yansıtan.

Ruhuşan

 Şöhret arzusu içinde olan.

Ruhuşen

 Neşeli bir ruh yapısı olan, şen şakrak,

Ruken

 Güler yüzlü

RUKİYE

Sihir

Ruman

 Hz. Ebubekir(R.A)’ in eşi

Rumeysa

 Küçük köpek takımyıldızında en büyük yıldızın adı / bir sahabe adı

Ruya

 Düş, uykuda görülen şey

Ruziye

 Gündüz, gündüze ait olan

RÜÇHAN

Üstünlük

Rüksan

 Firdevsi’nin Şahname”sinde geçen, 11. yüzyıl İran efsanevi prenses

Rümeysa

 1. Küçük köpek Takımyıldızında en büyük yıldızın adı / bir sahabe adı

Rümeysa / Rumeysa

 1.Büyük yıldız, 2. Bir sahabe adıdır

Rüveyda

 Hoş, nazik, ince

Rüveyda / Ruveyde

 1.Yavaş yavaş, adım adım. 2 (Arapça kökenli)Hoş, ince, nazik,

Rüveyha

 İncelik, zariflik.

Rüvide

 Yavaş yavaş, adım adım. – bk. Rüveyda

RÜYA

hayal

Rüyahan

 Bütün rüyaların yücesi

Rüyet

 Görme.Kalp gözüyle görme

Rüzgar

 1. Zaman, devir. 2. Dünya. 3. Yel.