A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z

Tabende

 Parlayan, ışık veren.

Tacızer

 Altın taç.

Taciser

 Baştacı, en çok sevilen.

Tacizer

 Altın taç.

Taç

 Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık.

Taçeser

 Değerli, nitelikli yapıt.

Taçlan

 Taç takılması, baş tacı edilmesi manasındadır.

Taçlı

 Tacı olan.

Taçlıyıldız

 Taç takınmış olan, saygı duyulan ünlü, tanınmış kimse.

Taçmin

 Kraliçe

Taçnur

 Mutluluk

Tadım

 Tat aldığım, güzelim .

Taflan

 Yabanmersini, kışın yapraklarını dökmeyen meyveli ağaç.

Tagan

 Güvercin.

Tagangül

 Güvercin gibi uçarcasına hareketli olan güzel.

TAHİRE

Temiz

Tahsine

 Beğenip alkışlama. 2. Güzelleştirme, süsleme, bezeme

Tahsire

 Hasret bırakılma, özletme.

Taibe

 Tövbe eden, pişmanlık duyan

Takiye

 Günahtan, haramdan kaçınan, dinine bağlı kimse.

Talay

 1. Dal gibi ince ve ay kadar güzel. 2. Büyük göl, deniz.

Talha

 Güzellik

TALİA

Şans,talih

Talibe

 isteyen, istekli, talepte bulunan.

TALİHA

Şans

Taliye

 1. Sonradan gelen, bir şeyin arkası sıra giden. 2. Kur’an okuyan.

Talu

 Seçkin, üstün.

Talya

 1. Doğanın uyanışı, baharın müjdesi 2. Mitolojide doğanın ve hayvanların koruyucusu olan tanrıça

Tamam

 Arka arkaya doğan kız çocuğundan sonra erkek çocuk olması dileğiyle

Tamara

 Van gölü efsanesinde adı geçen kız.

TAMAY

Dolunay,

Tamgül

 Gül gibi güzel olan.

TAN

Şafak vakti

Tanay

 Secde eden

TANAY ( U )

Göklerin Hakimi

Tandan

 Şafakta doğan

Tanegül

 Gül tanesi

Tanelgin

 Tan vakti yurdundan uzak düşmüş kimse

Tanem

 Tek olan, Benim Tanem, birtanem

Tangöze

 Sabah aydınlığı ve kaynak

Tangül

 Şafakta açan gül

Tangülü

 Tangül

Tangüner

 Sabah aydınlığı alacakaranlık

Tangüz

 Güz mevsiminde tan vakti.

Tanhatun

 Şafak vakti gibi parlak, güçlü kadın.

Tannur

 Tan vakti ışığı.

Tansel

 Aydınlığa ait, sabahla ilgili

TANSELİ

Şafak vakti gelen sel

Tanses

 Sesi güzel olan kimse.

TANSU

Onurlu kimse

Tansuğ/Tansu

 Şafağın aydınlattığı su gibi parlak ve temiz olan.

TANYEL

Şafak vakti esen rüzgar

TANYELİ

Tan vakti esen rüzgar

Tanyeri

 Şafağın başladığı yer

Tanyıldız

 Güneş doğmadan önceki alaca karanlıkta ışıyan yıldız, sabah yıldızı

Tanzer

 Sarı altın rengindeki tan.

TARA

Ağaç kökü çıkarmaya yarayan bir araç

Tarçın

 Kabuğu bahar olarak kullanılan bir bitki.

Tarımbike

 Tarımla uğraşan kadın.

Tasvir

 Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma.

Tatlı

 Şeker tadında olan. 2. İnsanı çeken, göze kulağa hoş gelen.

Tavge

 Şelale, çağlayan.

Tavık

 Güneşli havada yağan yağmur.

Tavus

 Sülüngillerden, erkeğinin tüyleri uzun, kuyruğu parlak, güzel renkli,

Taya

 Dadı.

Tayfur

 Küçük bir kuş türü.

TAYYİBE

Güzel,hoş olan

Taze

 Dinç, yıpranmamış, yorulmamış. 2. Yeni, son, zamanı geçmemiş. 3. Genç kadın.

Tazegül

 Yeni kopartılmış gül.

Teberrük

 Kutsal ve uğurlu sayma.

Tebessüm

 Gülümseme.

Tekane

 Biricik, tek.

Tekgül

 Eşsiz güzellikte olan.

Tekmile

 Ek, eklenmiş.

Teknur

 Eşsiz bir ışık saçan.

Teksin

 Bir tanesin, eşin benzerin yok

Telmize

 Öğrenci, talebe.

Telvin

 Renk verme, renklendirme, boyama.

Temayül

 Bir yanı tutma, o tarafa eğilim gösterme.

Temen

 Değer, kıymet. 2. Kıymet bilme.

Temenni

 Dileme, dilek.

Temime

 Nazarlık, nazar boncuğu.

Temre

 Bir tek hurma.

Temsil

 Benzetme. 2. Bir şeyin tıpkısını yapma. 3. örnek söz. 4. Tiyatro oyunu. 5. Biri yada bir topluluk adına davranış,

TENAY

Ay gibi parlak tenli

TENDÜ

Cesur

Tenigül

 Güzel tenli olan.

Tennaz

 Nazlı, teni güzel olan.

TENNUR

Yüce

Tennure

 Mevlevi dervişlerinin sema ayını sırasında giydikleri kendine özgü geniş etekleri olan giysi.

Tenperver

 Yeyip içmeyi, keyfini rahatını düşünen.

Tenzile

 İndirilen, azar azar indirme (Kur’an’ın)

Terbiye

 Eğitim, Görgü

Teren

 Nesteren gülü.

Terken

 1. Kraliçe. 2. Güzel kız. 3. Bir tür ok.

Terlan

 Dişi şahin.

Teslime

 Allaha teslim olan.

Tesnim

 Cennet Suyu, Cennet Irmaklarından Biri, Hoş İçimli Su

Teşekkür

 Yapılan bir iyiliğe karşı duyulan kıvanç ve gönül borcunu anlatma.

Teşrife

 Onurlandırma, şereflendirme. 2. Gelmesiyle bir yeri onurlandırma.

Teşrinisani

 Kasım ayı, yılın 11. ayı.

Tevfika

 Uydurma, uygun duruma getirme. 2. Uzlaştırma, barıştırma. 3. Tanrı’nın yardımına kavuşma.

Tevger

 Töre, adet, gelenek.

Tevhide

 Bir araya getirmek

Tevrat

 Hz. Musa’ya bildirilen Tanrı buyruklarını kapsayan, İbranilerin din kitabı.

Tezay

 Çabuk giden ay

Tezer

 Çabuk ve erken.

Tezgül

 Güzelliğiyle çabuk serpilen.

Tezkan

 Sıcakkanlı, hemen davranan

Teznur

 İçi içine sığmayan.

Tezsal

 Aceleciliğiyle tanınan.

Tıflıgül

 Gül tomurcuğu.

Tılsım

 Doğaüstü güç

Ticen

 Taçlar

TİJEN

Taç, taçlar

TİLBE

Derviş,ozan

Tiraje

 Gök kuşağı. 2. Koni biçiminde tepe.

Titiz

1. Çok dikkat ve özenle davranan veya böyle davranılmasını isteyen memnun edilmesi güç kimse. 2. Temizliğe aşırı düşkün olan kimse.3. Huysuz, öfkeli kimse.

Togay

 Dere kıyılarındaki sık çalılık, tokay, dolunay

Toköz

 Gözü gönlü tok

Tolunbike

 Ayın on dördü gibi parlak ve güzel olan kadın.

Tomris

 İskit kraliçesi, kahraman kadın

Tomur

 Bitkinin çiçek ya da yaprak verecek duruma gelmiş filizi, tomurcuk

Tomurcuk

 Çiçek verecek olan gonca

Topay

 Dolunay, ayın ondördü.

Topaz

 Kahverengi, veya soluk sarı renkte değerli süs taşı

Toprak

 1. Yer kabuğunun canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü. 2. Ülke, memleket. 3. İşlenmiş arazi.

Tuana

 Cennet bahçesine düşen yağmur damlası

TUBA

Güzellik, iyilik, cennette bulunduğuna inanılan büyük ağaç

Tuba / Tuğba

 Cennette var olduğuna inanılan ağaç

Tuğba

 Cennette var olduğuna inanılan ağaç

TUĞÇE

Cennetteki Tuğba ağacı’nın dallarına verilen ad.

Tuğsem

 Baş tacı

Tuhfe

 Armağan, hediye. 2.Yeni çıkma, hoşa giden güzel şey.

Tula

 Çok uzun, uzun boylu.

Tulca

 1. Tül kadar ince. 2. Hayalden de güzel.

Tulen

 Boyca, boyunca uzun.

Tulu

 Doğuş, doğma (Güneş için) anlamında.

Tuluğ

 Doğma, doğuş ile ilgili.

TULÜ

Güneşin doğuşu

Tumay

Sessiz, sakin.

TUNAY

Sessiz, sakin

Turçin

 Sevinç kaynağı olan kız.

Turfa

 Az bulunur, nadir, değerli.

Turhatun

 Kız çocuk doğumuna son vermek için konulan bir ad.

Turna

 Turnagillerden, Avrupa ve Kuzey Afrika'da toplu olarak yaşayan, göçebe, iri bir kuş

Tusem

 Cennette esen ılık rüzgâr

Tutam

 Bir desteden daha / parmak uçlarıyla alınabilen / Tutmaktan tutam

Tuti

 1. Papağan. 2. Konuşmayı seven, konuşkan.

TUTKU

Kuvvetli istek

Tutkun

 Gönül vermiş, bağlanmış, çok sevmiş, tutulmuş

Tutkunay

 Çok seven ve Ay gibi güzel olan

TUTYA

Göze çekilen sürme

TÜLAY

ince ruhlu

Tülcan

 İnce yürekli, nazenin.

Tülen

 İlk defa çocuk sahibi olan kadın.

TÜLİN

Ayın çevresinde oluşan daire

Tülinay

 Ayın “Tülin” hali.

Tülün

 1. Kimi kez ayın çevresinde oluşan dairesel hale. 2. Ayna.

Tümay

 Dolunay

Tün

 Gece.

Tünay

 Gece ve ay

Tünaydın

 Akşam üzerleri söylenen bir selamla sözü.

TÜRKAN

Kraliçe,

Türkine

 Türk gibi güzel.

Türkiye

 Türkiye Cumhuriyeti’nin yer aldığı ülke.

Türknur

 Aydın olan Türk.

Türkü

 Bir halk müziği türü

Tütün

 İçinde nikotin olan, sigara yapılan bir bitki.

Tüzel

 Tüzeye uygun, tüze ile ilgili

Tüzenur

 Adaletiyle ışık saçan

TÜZÜN

Yiğit,yumuşak huylu