A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z

Yade

 Hatıra

Yadenur

 Kutsal ışık

Yadigâr

 Anımsatan, hatırlatan kişi ya da şey

Yağan

 Gökten dökülen

Yağış

 Yağmur, kar, dolu gibi doğa olayı

Yağmanaz

 Gönülleri çalan, yağma eden güzel.

YAĞMUR

Gökten düşen su damlacıkları

Yağmurca

 Dağ keçisi, bir tür geyik.

Yakar

 Güzelliği ile yürek yakan.

YAKUT

Kıymetli süs taşı

YALAZ

Kıvılcım

Yalaza

 Alev – Kıvılcım – Aşk ateşi

Yalazan

Şimşek.

YALDIZ

Talih

Yalınca

 Sadece, çıplakça.

Yalıncan

 İçi dışı bir olan, içten dost.

Yamaç

 1. Dağın veya tepenin herhangi bir yanı. 2. Karşı. 3. Yan, yakın.

Yankı

 Eko, sesin çarpıp gelmesi

Yapıncak

 Seyrek taneli, kırmızı benekli bir tür üzüm.

YAPRAK

Bitkilerde solunumu sağlayan yeşil renkli bölüm 

Yaprakgül

 Gül yaprağı

Yar

 Çok sevilen, sevgili. 2. Dost, tanıdık. 3. Yardımcı.

Yarcan

 Çok sevilen, sevgili.

Yârcan

 Çok sevilen, sevgili.

YAREN

Yoldaş,dost

Yarence

 Yaren gibi, yarene benzer.

Yârıdil

 Gönül dostu, sevgili.

Yarıdil/Yârıdil

 Gönül dostu, sevgili.

Yarkınbüke

 Güneş aydınlığı gibi güzel.

Yarpuz

 Çiçekleri birbirinden ayrı halka biçiminde, nane türünden, kısa saplı, az veya çok tüylü, güzel kokulu bir bitki.

Yasa

 Kural, buyruk, düzen

YASEMİN

Berrak,Beyaz Veya Sarı Çiçek Açan ağaçcık

Yasemin/Yasmin/Yasemen

 Zeytingillerden beyaz sarı çiçeklihoş kokulu bir çiçek, sarmaşık türünün adıdır.

Yasna

 Avesta'nın sureleri.

Yaşagül

 Yaşamın boyunca gül, mutlu ol.

YAŞAM

Ömür

Yaşıl

 Yeşil.

Yaşın

 Işık parlaklık, şimşek.

Yaşıyan

 Işıldayan, parlayan.

Yaşmak

 İnce yüz örtüsü, hafiflik.

Yaylagül

 Yaylada oturan güzel.

Yaz

 İlkbahardan sonraki mevsim, yaz-mak fiili

Yazel

 Yaz ve el kelimelerinden türetilmiş isim

Yazgan

 Süsleyici, sürekli yazan.

Yazgı

 Alın yazısı, kader

Yazgül

 Yaz gibi sıcak, gül gibi güzel.

Yazgülü

 Yaz ve gül tamlaması, yazın açan gül

Yazmira

 Yaz ve Mira kelimelerinden türetilmiş isim. Mira bir yıldız ismidir.

Yediveren

 Yılda bir kaç defa çiçek açıp meyve veren bir bitki.

Yegah

 Doğu müziğinin en eski makamlarından.

Yegâh

 1. Bir, tek. 2. Türk müziğinde makam adı.

Yegane

 Biricik, tek.

Yegâne

 Biricik, tek.

Yekta

 Tek, eşsiz

Yelcan

 Rüzgar gibi hızlı olan.

YELDA

Uzun gece

Yeler

 Rüzgar gibi hızlı, aceleci.

Yelesen

 Rüzgar gibi esen.

Yelin

 İnek, koyun, manda gibi hayvanların memesinde süt toplanan kısmın adıdır.

YELİZ

İç Açıcı yer

Yelkin

 Hazır duruma gelmiş, ayaklanmış.

Yelten

 Davran, teşebbüs et.

Yenal

 Üstün gelen, zafer kazanan, muzaffer.

Yenigül

 Yeni açmış gül kadar güzel.

Yenigün

 Yeni başlayan gün, yeni zaman.

Yepelek

 İnce yapılı, zarif, narin.

Yeşil

 Genç, taze, doğa rengi, bitki rengi.

YEŞİM

Açık yeşil kıymetli taş

YETER

kafi,sonuca ulaşma

Yeterkız

 Arka arkaya doğan kız çocuklarından sonra erkek çocuk olması dileğiy

Yezda

 Zerdüştlük inancına göre iyilik tanrısının ismi

Yezdan

 Zerdüştlerin iyilik tanrısı

Yezra

Çoğalma, yayılma.

Yılay

 Yıl ve ay.

Yıldan

 Belli bir yıl ile ilgili

YILDANUR

Talihli yıl

Yıldıku

 Yıldız.

YILDIZ

Gökyüzünde bulunan küçük ışıltılı cisimler

YILDIZHAN

Talihi güzel olan hükümdar

Yılgül

 Yılın en güzel gülü.

Yılgün

 Yıl ve gün.

Yılşen

 Yılın en şen insanı.

Yipek

 İpek

Yoldaş

 Dost, aynı hedefe gidilen arkadaş.

Yomut

 Uğur, şans getiren hediye.

YONCA

Çayır bitkisi

YOSMA

Gösterişli kadın

Yosun

 Çiçeksiz bitkilerin, suların yüzünde ve dibinde bulunan bir türü

YÖRE

Bölge

Yudum

 Bir içimlik sıvı

Yumak

 Top biçiminde sarılmış iplik.

Yumuk

 Yumulmuş olan, yumulmuş gibi duran. 2. Tombul

YUNA

Berrak

Yunak

 Yıkanma yeri, banyo, hamam.

YUNAR

Ev işi yapan kadın

Yurdaal

 “Yurda kabul et” anlamında kullanılan bir ad.

YURDAGÜL

Alçak Gönüllülük

Yurdaser

 Vatana önder, lider olan kimse.

Yurdatap

 “Yurduna hizmet et” anlamında kullanılan bir ad.

Yurday

 Yurda – ay

Yurdum

 Vatanım, ülkem

Yurtsay

 “Yurduna değer ver” anlamında kullanılan bir ad.

Yurtsevil

 Vatanı gibi sevilmek arzusunda olan.

Yurtsevin

 Vatanı ile sevinen

Yüce

Yüksek, büyük, ulu.

Yücenur

 Nurlu, uğurlu kişi

Yüksel

 Başarı kazan, yücel

YÜKSEL ( U )

Yüce olan

Yükselen

 Yükseklere çıkan. 2. Durmaksızın aşama gösteren.

Yümniye

 Uğurlu, kutlu.

Yüsra

 Sol taraf. Sol el.