A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z

Nabia

 Yerden fışkırıp çıkan, akan, fırlayan

Nabiye

 Haberci, haber veren.

Naciye

 Kurtulmuş, selamete kavuşmuş

Naçari

 Çaresiz, olanaksız, zor durumda kalma.

NADİDE

Kıymetli,az bulunan

Nadime

 Tövbe eden

Nadir

 Seyrek, az bulunur.

NADİRE

Nadir bulunan

Nadiye

 Seslenen, bağıran.

Nafia

 Bayındırlık işleri

Nafile

 Yararsız, boşa giden, boş, işe yaramayan. 2. Fazladan kılınan namaz veya tutulan oruç.

Nafiye

 Ortadan kaldıran kişi.

Nafize

 Sözü geçen kişi

Nagehan

 Ansızın, birden bire, zamansız, vakitsiz

Nagehan / Nagihan

 (Fars.) Ka. – Ansızın, birdenbire.vakitsiz

Nagihan

 Ansızın, birden

NAĞME

Melodi,ezgi

Nağmehan

 Şarkı söyleyen

NAHİDE

Venüs gezegeni

Nahide/Nahite

 Körpe, genç kız.Yeni yetişen kız

Nahire

 Ayın ilk günü veya son gecesi.

NAİBE

Vekil,sözcü

NAİLE

Amacına ulaşan

NAİME

Bollukta yaşayan

Naire

 Ateş, alev, sıcaklık.

Nakiye

 1. Temiz, pak. 2. Çok ince, çok güzel, zarif.

Nakşıdil

 Gönül resmi, gönül süsü.

NALAN

İnleyen

Nalie

 Muradına eren, kazanmış, ele geçirmiş.

NAME

sevgi mektubu

NAMİYE

Namlı, Yetişen, büyüyen

Nara

Haykırma, bağırma.

NARGÜL

Ateş renginde kırmızı gül

NARİN

Hassas

Nariye

 Cehennemle ilgili. 2. Cin peri.

Nas

 Yardım eden, yardımcı. Kuran’ da bir sure ismidir. İnsan anlamına da gelir.

NASİBE

Hisse,pay

NASİYE

Unutan

NAŞİDE

Şiir okuyan

Naşire

 Dağıtan, yayan.

Nayad

 Denizkızı

NAZ

çekingen davranma

NAZAN

Cilce yapan

NAZAR

Göz değmesi

NAZBAHAR

Nazlı olması güzelliğinden gelen

NAZCAN

Nazlı dost

Nazdar

 Nazlı. Naz yapan

Nazende

 Nazlı, alımlı

Nazenin

 Cilveli, nazlı

NAZER

Nazar

NAZGÜL

Gül kadar güzel olan, nazlı

Nazgüzar

 Becerilerini göstermekte nazlanan

Nazılşah

 Nazlanması gücünden kudretinden gelen.

Nazılyel

 Usul usul esen yel.

Nazife

 Temiz pak bayan

Nazik

 İnce, narin, terbiyeli, saygılı, güzel zarif anlamlarını taşır

Nazikane

 İncelikle, saygıyla, nezaketle.

Nazile

 Yukardan aşağıya inen anlamındadır. Bir yere konan, bir yerde konaklayan

Nazime

 Düzenleyen, tanzim eden.

Nazire

 Örnek, karşılık

Nazlan

 Naz yap, cilveli ol

Nazlı

 Naz eden, cilveli, işveli

Nazlı(M)

 Naz yapan, işveli, edalı

Nazlıay

 Ay kadar güzel olduğundan ötürü nazlı olan

Nazlıcan

 Nazlı dost

Nazlıcık

 Sevimli, işveli.

Nazlıdil

 Kendini ağırdan satan.

Nazlıela

 Ela gözlü, nazlı bakışlı.

Nazlıfer

 Ruhunu yansıtmakta nazlanan

Nazlıgöz

 Süzgün bakışlı.

Nazlıgül

 Naz yapan, değer verilen sevgili

Nazlıgülen

 Gülmekte bile nazlanan

Nazlıgüz

 Ruhundaki hüznü yansıtmakta nazlanan.

Nazlıhan

 Naz yapan

Nazlım

 Naz yapanım, işvelim, cilvelim, benim nazlım

NAZLINUR

Nazlı ışıltı

Nazlısel

 Nazlı, coşkulu.

Nazlıses

 Ağzından zorla laf alınan. 2. Pek konuşmayan.

Nazlısoy

 Nazlı bir soydan gelen.

Nazlısu

 Nazlı ama yüreği temiz olan.

Nazlışah

 Nazlanması gücünden, kudretinden gelen

Nazlışan

 şöhretinden yanına yaklaşılmayan.

Nazlışen

 Gülmekte bile nazlanan

Nazlıtan

 Nazlı güzel, nazenin.

Nazlıyar

 Nazlı sevgili.

Nazmiye

 Vezinli ve kafiyeli sözle, nazımlailgili

Nazra

 Bir tek bakış anlamına gelmektedir

Nebahat

 Onur, şeref, ün

Nebihe

 Şan, şöhret sahibi.

Nebile

 Fazilet sahibi.

Nebiye

 Yol gösteren

Necibe

 Soylu, soyu temiz

NECLA

Evlat,çocuk

Necmiye

 Yıldızlarla ilgili, yıldızlaraait

Necve

 Çocuk, evlat.

Neçar

 Çaresiz.

Neda

 Çiğ damlası, nem, rutubet

Nedime

 Zengin veya itibarlı bir kadının arkadaşı / Saray hayatında Sultan hanımlarının yardımcıları / Gelinin yardımcısı

Nefaset

 Güzel ve enfes olma durumu. 2. Tat güzelliği.

Nefel

 Çiçek

Nefes

 Hayat kaynağı olan soluk, canlılık

Nefika

 Temiz, berrak

Nefis

 Öz varlık kişilik. 2. İnsanın yeme içme gibi ihtiyaçlarının bütünü. 3. Pek hoş, istek uyandıran, çok güzel.

NEFİSE

Çok beğenilen

Nefsi

 Nefisten doğan şeylerle ilgili. 2. Kişinin kendine ait, onla ilgili.

NEHAR

Gündüz vakti

NEHİR

Akarsu,

NEHİR

Bol,Akarsu,

Nehire

 Gereğinden fazla

Nejan

 Keskin gözlü.

Nejla

 Kuşak, sülale

Nejla (Neclâ)

 1. Çocuk, evlat. 2. Kuşak, soy, nesil. 3. Güzel gözlü kadın.

Nemika

 Mehtap.

Nemir

 Ölümsüz.

NERGİS

sularda yetişen bir süs bitkisi

Nergise

 Nergisle ilgili.

Nergisi

 İnsanın aklını başından alan göz. 2. Nergis biçiminde kesilerek yapılan bir tür hamur işi.

Neriman

 Pehlivan, yiğit

Neris

 Gözümün bebeği gözümün içi manasına gelir.

Nermık

 Yumuşacık.

NERMİN

Narin,

Nerwan

 Silopi ovasında tarihi bir şehir.

Nesevi

 Kadınla ilgili, kadınlık.

Nesibe

 Temiz, soylu

Nesil

 Aynı çağda, aynı yaşta bulunan kimselerin tümü, kuşak

Nesim

 1. Yumuşak esinti, yel. 2. Yumuşak huylu.

Nesime

 Yel, hafif esinti. 2. İyi huy.

NESLİ

Soylu

Nesliad

 Asil isim.

Nesliay

 Asil ay.

Neslican

 Sevgi dolu soyu olan.

Neslicik

 Sevimli, soylu.

Neslidil

 Güzel sözler söyleyen.

Nesligül

 Soyunun gülden gelmesi

Nesligülen

 Gülen bir soydan gelen.

Nesligün

 Özel gün.

Nesligüz

 Güzel bir sonbahar.

NESLİHAN

Han soyundan gelen

Neslinaz

 Nazlılığı kanından gelen

Neslinur

 Soyu ışık saçan.

Neslisal

 Soyuyla övünen.

Neslisay

 Saygınlığı ve soyluluğu karakterinde barındıran.

Neslisel

 Coşkusu soyundan gelen. .

Neslisen

 Soylusun.

Nesliser

 Asilliğiyle gözler önünde olan.

Neslises

 İyi hatip.

Neslisev

 Kendin gibi olanı sev.

Nesliseven

 Adı gibi olanı seven.

Neslisever

 Kendi gibi olanı sever.

Neslisoy

 Çok asil bir soydan gelen.

NESLİŞAH

Şah soyundan gelen kimse

Neslişan

 Geçmişinden gelen bir şöhrete sahip kişi.

Neslişen

 şen şakrak bir soydan gelen.

Neslitan

 Soylu güzel, asil.

Nesliten

 Yüreğindeki soyluluğu dışına yansımış.

Nesliyar

 Doğuştan sevecen.

Nesliyel

 Bağra esen.

NESRİN

Yaban gülü

Nesteren

 Yaban gülü. Ağustos’ta açan gül.

NEŞE

Sevinç

Neşead

 Adı gibi neşeli, şen şakrak olan.

Neşeay

 şen şakrak, güzel.

Neşecan

 Sevinçli

Neşecik

 Sevimli, şen şakrak.

Neşegül

 Sevimli güzel.

Neşeli

 şen şakrak.

Neşem

 Yaşamın sevimli yanlarını bulan.

Neşenaz

 Sevimli, nazlı.

Neşenur

 İçindeki coşkuyu dışarı saçan.

Neşesal

 Ruh sevincini herkese yansıtan.

Neşesel

 İçtenliğini, neşesini, coşkuyla yansıtan.

Neşever

 Çok neşeli

Neşide

 şiir. 2. Bir toplulukta okunmaya değer şiir. 3. Ata sözü gibi kullanılan beyit veya dize.

Neşire

 Yayma, dağıtma, çıkartma. 2. Bir yere yazma, yazdırma. 3. Kitap, gazete bastırıp çıkartma 4. Kıyamet günü tüm insanların dirilmesi

Neşure

 Durmaksızın yayın yapan.

NEŞVE

Sevinç

Neşvünema

 Büyüme, gelişme, yetişme.

Netice

 Son, sonuç, bitim. 2. Öz, özet.

NEV

Yepyeni

NEVA

Ses, ahenk

NEVADE

Torun

Nevai

 Makam, ses ve ahenkle ilgili. 2. Nasiple ilgili.

Nevair

 Ateşler, alevler.

NEVAL

Şans,kısmet

Nevaziş

 Okşama gönül alma, iltifat etme.

Nevbahar

 İlkbahar, ilkyaz

Nevber

 Turfanda çıkan meyve. 2. Göğüsleri yeni çıkan kız.

Nevcan

 Yeni doğmuş.

Nevcihan

 Yeni yetişen

NEVESER

Doğu müziğinde bir makam

NEVGECE

Rüzgarlı yağmur

NEVGÜL

Yeni açmış gül

Nevhager

 Ağıtçı.

Nevheves

 Bir işe yeni başlayan. 2. Sık sık iş değiştiren.

NEVİD

Müjde

Nevide

 Müjde, sevinçli haber.

NEVİN

Yeni şey

Nevir

 Parlaklık, ışıldama. 2. Ağaç çiçeği.

Nevmide

 Umutsuzluk.

Nevnihal

 Taze fidan

NEVRA

Beyaz çiçek,

Nevrazin

 Bahar çiçeği.

Nevres

 Yeni yetişen

NEVRES ( U )

Yeni yetişen

Nevreste

 Yeni yetişen, yeni oluşmuş.

Nevriye

 Işıklık, parlaklık

Nevrozin

 Bahar çiçeği.

NEVRUZ

Baharın ilk günü

Nevsal

 Yeni yıl

Nevsale

 Genç, taze. 2. Küçük.

Nevsefer

 Yeni yolculuğa çıkan.

Nevşin

 İlk ışık, ilk nur

Nevşüküfte

 · Yeni açılmış çiçek.

Nevzat

 Yeni doğmuş, yeni doğan çocuk.

Newal

 Vadi.

Newşe

 Şiir.

NEYİR

Kulağın duyabildiği titreşimler

Neylan

 Murada ermek, gerçekleşmiş dilek

Neyran

 Ateşler, cehennem

Neyyire

 Nurlu, parlak. 2. Işık veren cisim, cisim haline gelmiş nur.

Nezafet

 Temiz olma.

Nezahat

 İç temizliği, paklık

Nezaket

 Naziklik, zariflik, incelik

Neziha

 Temiz, titiz insan

Nezihe

 Temiz, pak

Nezire

 Adanan şey, adak.

Nice

 Ne kadar, ne denli, nasıl, oldukça çok

Nida

 Bağırma, sesle çağırma, haykırma

Nifa

 Menfaat, fayda

Nigah

 Bakış. bakma, göz.

NİGAR

Resim

Nihade

 Koymuş, koyulmuş.

Nihai

 Fidan, taze sürgün.

NİHAL

Fiziği güzel sevgili, fidan

NİHAN

Gizli olan

Nihavent

 Türk müziğinin en eski makamlarından biri.

Nihle

 Allah’ın emaneti

NİL

Mısır'da bir nehir

NİLAY

Ayın parlaklığı

Nilberk

 Parıltı, ışık.

Nilda

 “Mucize” cennet kapısındaki meleklerden biridir.

NİLGÜN

Lacivert renkli,

Nilhan

 Nil havzası hanlarından.

Nili

 Çivit mavisi.

Nilsu

 Su gibi ışıltılı, değerli.

NİLÜFER

Göl ve su birikintilerinde yetişen su bitkisi,

Nimet

 İyilik, iyi bir yaşantı için gerekli şeyler

Nira

 Ancak rüyada karşılaşılabilen nadide güzel

NİRAN

Cehennem ateşi

Nirwana

 Zerdüşt dininde Arafat. 2. Meydan.

NİSA

Kadın,

NİSAN

Yılın dördüncü ayı

Nisanur

 Aydınlık kadın

Nisvan

 Kadınlar.

Nisyan

 Unutma, hatırdan çıkartma. 2. Unutulma.

Nişan

 Nisan ayı.

Niyet

 Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat.

Nudem

 Pişman olma, pişmanlık

Nupelda

 Yeni açılmış tomurcuk

NUR

Aydınlık, parıltı, parlaklık

NURAL

Işık alma

Nurâlem

 Evreni, âlemi aydınlatan ışık.

NURAN

aydınlık,

Nurani

 Nur yüzlü. 2. Görünüşü saygı uyandıran.

NURAY

Ay parlaklığı

Nurbanu

 Aydınlık yüzlü kraliçe, güzel kadın

Nurben

 “Nurluyum, ışık saçıyorum” anlamında kullanılan bir ad.

NURCAN

Hayat dolu kimse

Nurcihan

 Cihan’ın nuru, ışığı. Dünyaya ışık saçan

Nurçin

 Nur toplayan

Nurdal

 Işık saçan dal, ışıklı dal

NURDAN

Işıktan gelen, aydınlıktan yana olan kişi

Nurdanay

 Işık saçan güzel.

Nurdane

 Nur yüzlü, nur gibi güzel.

Nurdil

 Nurlu olduğu gibi aynı zamanda da tatlı dilli.

Nurdoğan

 Işık gibi güzel doğmuş olan ışık gibi doğan, doğan ışık

Nureda

 Işık saçan işveli güzel.

Nurefşan

 Aydınlık veren, ortalığı ışık içinde bırakan. Nur ve efşan kelimelerinden birleşik isim

Nurel

 Aydınlık el, ışık el

NURFER

Işık,aydınlık

Nurfeza

 Işığı artıran, ışık saçan.

Nurfidan

 Gençliğiyle ışık saçan.

Nurgör

 Işık gör

Nurgöz

 Gözleriyle ışık saçan, göz kamaştıran.

Nurgül

 Işıklı gül, gül gibi güzel ve aydınlık

Nurgün

 Nurlu gün, günün ve bütün hayatın nurlu parlak olması

Nurgüz

 Sonbahar ışığı.

Nurhal

 Işıklı hal, aydınlık durum

Nurhan

 Aydın hükümdar

Nurhanım

 Aydınlık, ışık saçan hanım.

Nurhayal

 Hayallerdeki ışık.

Nurhayat

 Aydınlık, parlak, hayat

Nurhilal

 Işık saçan hilal.

Nurışık

 Pırıl pırıl parlayan ışık, aydınlık ışık

Nurinisa

 Nurlu kadın.

Nuriş

 “Nuriye” isminin kısaltılarak söylenen bir biçimi.

Nuriye

 Işıklı, ışıktan gelme

Nurkadın

 Aydın, parlak kadın.

Nurkan

 Kanı ışıklı olan

Nurlu

 Aydınlı, ışıklı, parlak. 2. Saygı uyandıran, temiz.

Nurmelek

 Melek gibi saf ve temiz güzel

Nurnigar

 Güzelliğiyle göz kamaştıran sevgili.

Nurnigâr

 Işıklı, aydınlık sevgili.

Nurol

 Işık saç, ışık ol, nur gibi, gökkuşağı gibi güzel ol

Nuröz

 Işıklı öz, aydınlık öz, özü kendisi aydınlık kimse

Nurper

 Işıklı kanat

NURPERİ

Peri kadar güzel olan

Nursabah

 Işıklı, aydınlık sabah.

Nursaç

 Işık dağıt, ışık saç

NURSAL

Aydınlık

Nursan

 Işık veren ad, ışık saçan san, ışıklı san, ışıktan yapılmış ad

Nursay

 Işık gibi say, ışık gibi bil anlamında

Nurseda

 Aydınlık ses

Nursel

 Sel gibi ışık

Nurselen

 Aydınlık müjde.

NURSELİ

Hisleri kuvvetli olan,sezme

Nursema

 Aydınlık gökyüzü

Nursen

 Işık gibi nurlu

Nursena

 Nur ve Sena isimlerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir

Nursenem

 Nur ve senem isimlerinin birleşimidir

Nursenin

 Işık. 2. Aydınlıklar senin.

Nurser

 “Işık ser, çevreni aydınlat” anlamında kullanılan bir ad.

Nurseren

 ışığıyla göz kamaştıran.

Nursev

 Işığı sev, ışık sev

Nurseven

 Aydınlığı seven.

Nursever

 Aydınlığı sever.

Nursevil

 Sevilen, ışık saçan.

Nursevim

 Işıklı ve sevimli

Nursevin

 Aydınlık ol ve sevin

NURSEZA

Aydınlığa layık olan

Nursim

 Aydınlık ve gümüş gibi parlak

Nursima

 Işıklı, aydınlık yüz

Nursine

 Yüreğide kendi gibi nurlu olan.

Nursoy

 Işık saçan bir soydan gelen.

Nursu

 Su gibi aydınlık ve güzel

Nursun

 “Sen ışıksın, nur gibi aydınlıksın” anlamında kullanılan bir ad.

Nurşah

 Işıldayan hükümdar

Nurşan

 Göz kamaştırıcı bir şöhrete sahip olan.

Nurşen

 Işık gibi şen ve güler yüzlü

Nurşin

 Tatlı ve lezzetli

Nurtaç

 Mücevher gibi parıldayan, ışık saçan.

Nurtan

 Alacakaranlık ışığı.

Nurtane

 Parlak ve ışıklı olan.

Nurtek

 Nur gibi parlak ve aydınlık olan.

NURTEN

Teni berrak

Nurtop

 Işık küresi.

Nurver

 Işık saçan, ferahlatan.

Nurveren

 Işık, parlaklık, aydınlık veren.

Nurzen

 Nurlu, ışıklı kadın.

Nurzer

 Altın gibi parlak ışık.

Nuşabe

 İçene ölmezlik sağlayan su, ab-ı hayat.

Nuşanuş

 Sürekli içme, içtikçe, içerek.

Nuşin

 Tatlı, lezzetli. 2. içki.

NUTİYE

Parlak

Nüceba

 Asiller, soylular.

Nüdema

 Arkadaşlar.

Nüha

Akıl, us Anlamının eksik yada yanlış olduğunu düşünüyorsanız bize ulaşabilirsiniz.

Nüjen

 Modern.

Nüket

 Zarif söz, nükte

NÜKHET

Güzel koku

NÜKTE

Düşündürücü espri

Nümune

 örnek.

Nüshet

 Sevinç, eğlence, neşe.

Nüvide

 Müjde.

Nüvişte

 Yazılmış şey, mektup.

Nüzhet

 Sevinç, eğlence.

NÜZHET ( U )

Özgür kimse,neşe