A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z

Aba

Abla, ana.

Abaç

Annesine benzeyen, annesinin yapısında olan.

Abadan

Şen, bayındır, mamur.

Abak

Eski Türklerde ölmüş ataların tapınılan heykelleri.

Abakay

Eski Türklerin büyük kadınlara verdiği ünvan.

Abasıyanık

Gönlünü kaptırmış, vurulmuş, kendinden geçmiş, aşık olmuş.

Abay

Ay’ın suya akseden yansıması.

Abaza

1. Kuzeybatı Kafkasya’da yaşayan bir halk. 2. Bu halka mensup olan kimse

Abbase

Ahmed b. Hanbel’in hanımının ismi. Hz. Abbas’a mensup olan.

Abdar

1. Sulu, taze. 2. Parlak. 3. Sağlam vücutlu. 4. Nükteli. 5. Zarif, güzel, hoş. 6. Su veren hizmetçi.

Abendam

Güzel vü­cutlu, güzellik.

Abgül

Su gibi berrak ve duru olan gül.

Abıru

Yüz suyu, namus.

Abşar

Şelale

Abucan

Çok güzel dost.

Acar

1. Becerikli. 2. Atılgan, ele avuca sığmaz. 3. Halk. 4. Yeni, taze

Acarbegüm

Güzel yüzlü, sevimli.

ACARBİKE

Hoş,güzel, alımlı kadın

ACARHATUN

Sevimli, güzel yüzlü kadın

Acem

 1. Açık ve doğru Arapça konuşamayan kimse 2. İran haklarından birine mensup.

Acer

 Hz. İsmail (a.s.)´in annesi

ACUNBÜKE

Çok güzel ve cana yakın

ACUNGÜNEŞ

Dünyayı aydınlatan güneş

Acunışık

Dünyayı aydınlatan ışık.

AÇA

Ana, analık

AÇALYA

Açelya

Açanay

Ay gibi ışık saçan

AÇANGÜL

Açılan gül çiçeği

Açe

 Sumatra adasının en kuzey kısmı. Önceleri burada Açe İslam devleti h

AÇELYA

Fundagillerden kokusuz ama güzel renkli çiçek

AÇELYA

Fundagillerden kokusuz ama güzel renkli çiçek

Açıl

Büyü, serpil, geliş” anlamında bir söz. Açılmak eylemin­den emir;

AÇILAY

Ay'ın şekilleri, yansıması

Açılel

Cömert, paylaşmasını bilen

Açkıngül

Açılmış gül gibi güzel olan.

Ada

Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire

ADACAN

Sevimli, cana yakın

ADAGÜL

Adada yetişen gül

Adal

“Adın yayılsın, ün kazan” anlamında bir ad.

ADALET

Hak ve hukuku uygunluk, hakkı gözetmek

Adanır

 Adı ünlenen kimse

Adani

Doğurgan, üretken.

Adel

soyluluk, asillik, aristokrasi; soylular, asilzadeler.

Aden

 Cennet Bahçesi

Adeviye

 1. İyilik, yar­dımseverlik. 2. Ünlü hanım mutasav-vıfe.İyilikseverl

Adıcan

 Adı ile sevilen, adı sevgili, dost olan.

ADIGÜL

Adını gülden alan

Adıgüzel

 Adı beğenilen, hayranlık uyandıran, sevilen.

Adın

 ad sözcüğünün tekil ikinci kişi iyelik eki almış hali

Adınur

 Adını ışıktan alan, adı ışık saçan.

Adışah

 Adını şahtan alan.

Adışık

 Adı güzel olan, adı ışık saçan.

ADİLE

Adaletli olan, doğruluktan ayrılmayan

Adin

 Cennet.

Adniye

 Cennetlik.

Adviye

 İyilik yapmak, yardımseverlik.

Afafet

 1. Afiflik, temizlik, temiz olan. 2. Fenalıktan, günah işlemekten kaçınma. 3. Namuslu olmak.

Afat

 Afet, tufan. 2. Çok güzel kadın.

AFET

Ortalığı birbirine katacak kadar güzel kadın

Afif

 1. İffetli, namuslu, ırz ve namus sahibi kadın. 2. Doğru, haramdan sakınan, yolsuzluğa sapmaz kişi.

Afife

 Temiz, namuslu, iffetli.

Afitab

 l. Güneş, gün ışığı. 2. Çok güzel, dilber, parlak yüz.

AFİTAP

Güneş, çok güzel, parlak yüzlü kadın

Afiye

 Sağlık, sağlamlık.

Afra

 Ayın 13. gecesi, beyaz toprak.

Afret

 Kadın. hanım, bayan.

AFŞAR

Atak, uyumlu

Afşin

 Silah, zırh.

Aftabe

 1. Su kabı. 2. Güneş biçiminde yapılan mücevher

Aguş

 Kucak.

Ağaça

 Melike. 2. Kadın hükümdar.

Ağahanım

 Zengin hanım, malı mülkü bol olan hanım.

Ağahatun

 Zengin, hatun, varlıklı kadın.

Ağan

 Ka.- Akanyıldız, ağma

Ağanbegüm

 Göğe doğru yükselen kadın.

Ağbet

 Akça yüzlü.

Ağca

 Beyaz tenli kadın.

AĞÇA

Temiz, saf

Ağgelin

 Akça, pakça gelin.

Ağgül

 Beyaz gül. 2. Gül gibi saflık taşıyan güzel.

Ağgün

 Aydınlık gün.

Ağgünlü

 günü aydınlık olan, ak günlü

Ağış

 Göğe doğru yükselme, yükseliş.

Ağıt

 Ölen bir kimsenin ardından okunan ezgi, söylenen söz

AHENK

Uyum

Ahfa

 Kalb, ruh, sır, hafi, ahfa şeklinde sıralanan “letafeti hamse” sonuncusuna verilen ad.

Ahla

 Çok tatı. Pek şi­rin.

Ahmer

 Kırmızı, kızıl.

Ahra

 Daha layık, mü­nasip, uygun.

Ahsa

 Arabistan’ın KuveytKatar kısmına verilen isim Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

AHSEN

Çok güzel, en güzel

Ahter

 Yıldız.

AHU

Ceylan, karaca, güzel-ince-zarif kadın

Ahucan

 Çok güzel dost

Ahueda

 Nazlı güzel

Ahuela

 Çok güzel gözlü

Ahufer

 Göz kamaştıran güzellik.

Ahugöz

 Gözleriyle güzelliğini bütünleştiren.

AHUGÜL

Çok güzel

AHUGÜZAR

Becerikli güzel

AHUNAZ

güzel ve nazlı olan

Ahunigar

 Resim gibi güzel.

AHUNİSA

Güzel,ince ve zarif kadın

AHUNUR

Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan

AHUSE

Coşkulu, güzellik

AHUSEL

Çoşkulu güzellik

Ahuser

 Güzelliği gözler önünde olan, göz kamaştıran güzellik.

AHUSES

Güzel sesli

Ahusoy

 Çok güzel bir soydan gelen.

Ahusu

 Su kadar temiz ve güzel olan.

Ahusun

 Güzelliği gözler önünde olan.

Ahuşan

 Güzelliğiyle şan şöhret sahibi olmuş.

Ahuşen

 Güzel ve neşeli.

Ahutan

 Tan vaktinin güzelliğine sahip olan.

Ahuten

 Çok güzel bir tene sahip olan.

Ahuyar

 Güzel sevgili, yar.

Aişe

 Zenginlik ve bolluk gören.

AJDA

Filiz, sürgün, çok genç

Ajik

 Badem, küçük dal, sürgün, filiz.

AJLAN

Hızlı, çabuk, telaşlı

Akaltan

 Hem ak hemde al olan tan

Akaltın

 Ak renkte altın, beyaz altın

Akaltun

 Ak renkte altın, beyaz altın

Akanay

 Yıldız kümesi.

Akanean

 Sevgiliye akıp giden can.

Akangün

 Hızlıca giden gün.

Akant

 Iyi dilekli ant, ak ant, ak yemin

Akanyıldız

 geceleri gökte görülen, hızla akıp giden ışıklı gökcismi

Akarsu

 Belirli bir yatak üzerinde, yer üstünde ve yeraltında akan su. 2. Tek sıra inciden veya elmastan gerdanlık.

Akartuna

 Akıp gitmekte olan Tuna, akar durumdaki Türk; akıncı Türk

Akartürk

 su gibi akıp gider durumdaki Türk akıncı Türk

Akasiye

 Akasya ağacı ve çiçeği.

Akasma

 Beyaz, mavi, morumsu, pembe çiçek veren yabani, tırmanıcı bir bitki.

AKASYA

Güzel kokulu bir süs bitkisi

AKAY

Ayın en parlak hali

Akbacı

 Temiz, dürüst, içten.

Akbahar

 Baharın güzelliğini temizliğiyle birleştiren.

Akbaşak

 ak renkli başak

Akbilge

 Alim, bilgili, dürüst kimse.

AKCAN

Temiz ve dürüst kişi, candan insan

Akça

 Temiz, saf, iyi niyetli kişi. 2. Beyaza yakın renkte olan.

Akçagül

 Beyazımsı gül gibi olan kadın.

Akçakiraz

 Bir kiraz çeşidi.

Akçan

 Temiz, dürüst kimse

Akçasu

 Berrak su gibi olan.

AKÇAY

Berrak, temiz, duru akan çay

AKÇAY

Berrak, temiz, duru akan çay

Akçıl

 Beyazımsı, solgun.

Akçiçek

 Ak renkli çiçek, beyaz renkli çiçek.

Akda

 Himaye altında olan cariye, kadın, köle.

AKDES

Kutsallığa yakın olan

Akdil

 Saf dilli.

Akdolun

 Temizliği ve saflığı her zaman için kendinde bulunduran.

Akeda

 Nazlı temiz güzel.

AKEL

Eli uğurlu anlamında

Akela

 Temizliği ve gözlerinin güzelliğiyle herkesi büyüleyen.

Akfer

 Beyaz ışık saçan.

Akgül

 Beyaz gül

Akgülen

 Temizliğiyle, saflığıyla tebessümü yüzünden hiç eksik etmeyen.

AKGÜN

Işıklı gün

Akgüneş

 ak aydınlık Güneş; akça pakça ve güneş gibi aydınlatıcı

Akgüngör

 aydınlık, gönençli, dirlik düzenlik içinde bir göresin anlamına bir dilek

Akhanım

 Temiz, dürüst, saygıdeğer.

Akışık

 Beyaz, parlak ışık.

Akibe

 Son bitim.

Akide

 Bir şeye inanarak bağlanış. 2. İnanç, din inancı.

Akife

 Bir şey üzerinde azimle duran, sabırlı

Akik

 Yüzük taşı. 2. Çok değerli olan.

Akile

 Akıllı, akıl sahibi, kavrayışlı.

Akipek

 İpek gibi yumuşak insan.

Akis

 1. Yankı. 2. Işığın veya bir şeklin bir satha çarpıp orada görünm

Akkadın

 Temiz, dürüst ve saygıdeğer kadın.

Akkız

 Beyaz kadın.

Akkor

 Beyazlaşmış ateş

Akkutlu

 Dürüstlüğüyle kutsanmış olan.

Akmar

 Aylar, yıldızlar.

Akmer

 Ay gibi beyaz (yüz)

Akmeriç

 ak, aydınlık meriç

Akmut

 ak dilek, ak göneniş

Akmutlu

 bütün istek ve özlemleri yerine gelmiş olan; ak gönençli

Aknaz

 Nazlı kız.

Aknigar

 Beyaz resim.

Aknur

 Beyaz, temiz ışık.

Akol

 Dürüstlüğünle tanın.

Akören

 ak, aydınlık kent kalıntısı

Akpak

 Tertemiz, çok dürüst.

Akpınar

 Berrak ve temiz su.

Akra

 En güzel, en uygun olan

Aksa

1. En uzak. 2. Nihayet. 3. Irak

Aksel

 Beyaz renkte taşkın su.

Aksen

 Sen aksın, kirlenmemişsin, temizsin.

Akses

 Sesi aydınlık saçan.

AKSEV

Aydınlığı sev, ışık saç

Akseven

 Ak rengi seven kimse.

Aksevil

 Ak tenli ol ve sevil; akça pakça sevilen kimse.

Aksın

 Temiz, doğru, dürüstsün., Akip Gitmek

AKSU

Anadolu'da değişik boylarda bir çok akarsuyun adı

AKSUNA

Güzelliğiyle ilgi çeken

Aksülün

 Beyaz tenli.

Akşan

 Temizliğiyle bilinen.

Akşen

 şen şakrak,

AKŞIN

Beyaz tenli kadın

Akşin

 Beyaz tenli kadın.

Aktaç

 Dürüstlüğü ve temizliği nedeniyle şereflendirilmesi gereken. 2. Gelin tacı.

Aktan

 Aydınlık, mehtaplı gece.

Akten

 Beyaz tenli olan.

Aktolun

 Beyaz dolunay. 2. Beyaz ay.

Akülke

 Aydınlık ülke, mutlu ülke.

Aküs

 Nazik, zarif, çekicilik, cazibe.

AKYAR

Beyaz tenli sevgili

Akyıl

 Temiz, güzel sene.

Akyıldız

 Çoban yıldızı, uğurlu, kutlu yıldız.

ALA

Karışık renkli, alaca

Alabegüm

Henüz olgunlaşmamış kadın.

Aladal

 Çok renkli genç.

Alafer

 Karışık renkli ışık.

Alagöz

 Açık kestane renginde gözü olan.

Alagun

 Yazın güneş buluta girdiği zamanki gölgeli hava.

ALAGÜL

Çok renkli gül

Alagülen

 Her şeye gülen.

Alagün

 Yazın, güneş bulut arkasında kaldığında oluşan gölgeli durum.

Alagüz

 Sonbaharın rengini taşıyan.

Alakuş

 Karışık renkleri olan kuş

Alamet

 1. İşaret, iz, nişan. 2. Remiz, sembol. 3. Belirti, emare. 4. Çok iri, şaşılacak büyüklükte(meç.).

Alanay

 Ayın ışık saçtığı zaman.

Alanaz

 Her şeyde nazlanan.

Alangoya

 Altın geyik. Ünlü Moğol destanının kut­sal sayılan kadın kahraman

Alangu

 Altın geyik. Ünlü Moğol destanının kut­sal sayılan kadın kahraman

Alanur

 Yarı ışıklı

Alapınar

 Alaca pınar, ala pınar.

Alara

 Mitolojide bir yer adı. Prenses manasındadır.

Alarcın

 Güzelliğini ateşin kırmızılığından alan

Alases

 Çok renkli bir sese sahip olan.

Alasoy

 · Çok renkli bir soydan gelen.

Alasu

 İyi ve temiz su.

Alaşan

 İyi, kaliteli isim.

Alaşen

 Keyfi yerinde olan.

Alaten

 Teni karışık renkli olan.

Alayar

 Renkli sevgili.

Alaz

 Alev

Albeni

 Çekicilik, güzellik.

Alcan

 Can alıcı güzel. Can alan, cesur, yürekli.

Alcık

 Yanaklarının pembeliğiyle sevimli olan.

ALÇİÇEK

Kırmızı çiçek

ALÇİN

Kızıl renkli küçük bir kuş

Aldaş

 Her iki yanağıda kırmızı olan.

Aldeniz

 Kızıl renkli deniz.

ALEDA

Nazlı, kaprisli

Alela

 Yanakları kırmızı, gözleri ela olan.

ALEV

Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerdeki ışıklı uzantısı

ALEYNA

Esneklik ve güzelliklere sahip

Algı

1. Kazanç, alacak. 2. Rüşvet. 3. Vergi. 4. Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak.

Algım

 Sevdalı vurgun.

ALGIN

Birine gönül vermiş, vurgun, tutkun

Algun

 1. Aklı alınmış. 2. Al renginde, koyu ve parlak pem­be. 3. Tümsek, te

Algune

 1. Serap. 2. Allık.

ALGÜL

Kırmızı gül

Algün

 Kırmızı gün

Algüzar

 becerikli, allı kadın.

Alım

 Cazibe, gözü, gönlü çeken güzellik. 2. Kurum, çalım, gurur.

Alime

 Çok okumuş, bilgin, aydın kadın.

Alin

 Yükselen ışık, ışığın kaynağıdır.

Alipek

 Al renkli ipek.

Alisa

 Asil soydan olan

Aliya

 Kızların güzeli, sultani, güçlüsü.

Aliye

 Yüce olan

Alize

 Tropik bölgelerde esen rüzgâr

ALKIM

Gökkuşağı

Alkış

 Birini Övme

Alkız

 Kırmızı yanaklı, sağlıklı kız

Alköz

 Kırmızı ateş.

Allı

 Al renkli, al renge boyanmış.

Allıbahar

 Al rengine bürünmüş bahar çiçekleri.

Allıcan

 Al renkli yürekten dost

Allıçiçek

 Al renkli çiçek.

Allıgül

 Al renkli gül. 2. Kırmızı gül.

Allıgülen

 Gülüşünde sıcaklık hissedilen

Allıgün

 Al rengine bürünmüş gün.

Allıgüz

 Al rengine bürünmüş sonbahar.

Allıı

 Al renkli, al renge boyanmış.

Allıkız

 Sağlıklı, al yanaklı kız.

Allınaz

 Kırmızılara bürünmüş nazlı güzel.

Allınur

 Al renkli ışık saçan.

Allısu

 Al rengine bürünmüş su.

Allışan

 Kırmızılara bürünmesiyle tanınan.

Allışen

 Sıcak kanlı.

Allıtan

 şafak vaktinin kızıllığı gibi güzel olan.

Allıten

 Al renkli bir tene sahip olan.

Almabanu

 Hanımefendi, prenses.

Almagül

 Gül gibi güzel.

Almıla

 Almak.

Almila

 Al elma.

Almina

 Al elma.

Almira

 Ay tutulması esnasında ayın çevresinde görünen kızıllık.

Alpike

 Kahraman kraliçe

Alpnur

 Yiğit, cesur, yürekli, güzel kadın.

Alsan

 Ün al, adın duyulsun.

Alseven

 Mutluluk duyan.

Alsevin

 Mutluluk duy.

Alsu

 Al renkli su.

Alsuda

 Suya yansıyan ay ışığı.

Alsun

 Güzelliğini sunan.

Alşan

 şanlı şöhretli, namlı.

Altaç

 Al renkli taç.

Alten

 Al renkli tene sahip olan.

ALTIN

Yüksek değerli bir maden

Altın (Altun)

 Değerli bir metal (Paslanmayan, en iyi iletken)

Altınay

 Üstün nitelikli, değerli kimse.

Altınbaşak

 Değerli kişi.

Altınbike

 Altın gibi değerli kadın.

Altınçiçek

 Üstün nitelikli, değerli kadın.

Altındal

 Gelecek vaat eden genç

Altıngül

 Üstün nitelikli, değerli kadın.

Altınhanım

 Üstün nitelikli, değerli kadın.

Altınışık

 Işığın en güçlü anı.

Altınışın

 Işığın en güçlü anı.

Altınız

 Işığın en güçlü anı.

Altıniz

 Değerli yol.

Altınsaç

 Sarı saçlı kadın.

Altıntaç

 Altından taç.

Altun/ Altın

 Değerli bir metal (Paslanmayan, en iyi iletken)

Altuna

 Kırmızı akan Tuna Irmağı.

Aluçe

 Alıç, yeşil erik.

Alun

 En yüksek melekler topluluğunun adıdır.

Alüze

 Gamlı, kederli.

ALYA

Yüksek yer, yükseklik, gök

Amade

 Hazır, hazır olmak

Amber

 1. Güzel koku. 2. Güzellerin saçı.

Amelya

 Çalışkan, gayretli.

Amile

 Bir işi yapmakla yükümlü olan.

Amine

 Gönlü emin, kalbinde korku olmayan.

Amira

 Emir veren prenses, yönetici kadın

Amiran

 miran

Amire

 Buyuran, emreden. ·2. Bir işte emir verme yetkisinde olan.

Amre

 Yaşam süren, yaşayan.

Anabacı

 Anne ve kız kardeş.

Anabörü

 Dişi kurt.

Anahanım

 Anne olmuş kadın.

Anakadın

 Anne olmuş kadın.

Anakız

 Anne ve kız.

Anar

 Anımsar, hatırlar.

Anargül

 Anımsayan, hatırlayan güzel kadın.

Anber

 Güzel kokulu, kül rengi madde.

ANDAÇ

Anılar, hatıralar

Andelip

 Bülbül.

Anı

 Yaşanmış olaylardan belleğin sakladığı.

Anıl

 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan.

Anife

 1. Sert, şiddetli. 2. Haşin. 3. Geçmişte, pek yakında, burnun ucu denecek kadar yakından gecen. 4. Biraz önce, belirtilen, bahsedilen.

Anisa

 Cana yakın.

ANKA

Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu

Apak

 Bembeyaz, çok ak, çok temiz.

Aral

 Birbirine yakın adalar topluluğu.

Aram

 Sakin, huzurlu.

Aramcan

 1. Gönül rahatı. 2. Sevgili, sevilen güzel.

Arasti

 Süslü, hazırlanmış

Arca

 Temiz, namuslu.

Arcan

 Candan, namuslu dost.

Ardal

 Çevresine saygılı olan.

Ardıç

 Güzel kokusu ile bilinen bir ağaç türü.

Arefe

 Herhangi bir zamandan, bir önceki zaman, önceki gün.

Aren

 1. Çölde bulunan en parlak ve gösterişli kum. 2. Çöl kumu. 3. Parlak kum tanesi.

Argana

 Akıllı, bilgili.

Argül

 Gençliğini ve güzelliğini koruyan.

Argüzar

 Becerikli ve güzel kadın

Arıçel

 Barış elçisi.

Arıel

 Temiz, dürüst çalışan, hilesiz.

ARIN

Katışıksız, temiz, kirden uzak

Ariel

1. Melek. 2. Dürüst, temiz, namuslu.

Arife

 Bilgi sahibi zarif kadın

Arjin

 Yaşam ateşi.

Arkay

 1. Yükselen.2. Çeşitli yönlere doğru çıkık bir durumda olan.

ARMAĞAN

Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen hediye

Arman

 1. Özlem, hasret. 2. Pişmanlık, teessüf.

Armanç

 İdeal, ülkü.

Armin

1. Özgürlük ve barış yanlısı. 2. Asker, savaşçı. 3. Yüksek yer.

ARMİNA

Emine, korkusuz, yürekli

Armine

 Emine. 2. Korkusuz, yürekli.

Armoni

 Ses uyumu.

ARNİSA

Namuslu kadın

Arrafe

 1 Falcı, kahin. Müneccim. 2. Hekim. 3. Göçebe Arap aşiretlerinin örfe vakıf umumi bilgileri.

Arsal

 Namusuyla övünen.

Arsay

 Çok saygın kadın.

Arsel

 Çok coşkulu kadın.

ARSEN

Kurtuluş, özgürlük

Arser

 Gözler önünde olan.

Arsima

 Yüzü ay gibi parlak, nurlu, uğurlu olan.

Arsoy

 Çok namuslu bir soydan gelen.

ARSU

Su kadar berrak

Arsun

 Yüreğindeki temizliği yansıtan.

Artaç

 Arkadaş, meslektaş, dost.

Artanç

 İnce ruhlu, duyarlı, sanatkar.

Artemis

 Eski Yunan Tanrıçalarından biri, bereketin, ormanların ve dağların tanrıçası.

Artukmaç

 Güzide, benzersiz.

Arukız

 Sevimli kız, güzel kız.

Arüsek

 1. Gelin, küçük gelin. 2. Bebek gibi güzel kız. 3. İşlemecilikte kullanılan yeşil parlak sedef. 4. Ateş böceği. 5. Küçük bir mancınık çeşidi.

Arva

 En güzel kadın

Arven

 Akşam yıldızı, güzellik, tazelik.

ARYA

Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı

Arziye

 Toprakla ilgili, topraktan yetişen.

ARZU

İstek, özlem

ARZUCAN

Candan isteyen

Arzucuk

 Candan sevilen.

Arzuela

 Güzel gözlü kız.

Arzufer

 Çevresine ışık saçan.

Arzugül

 İstenilen, beğenilen gül.

Arzugülen

 Sürekli tebessüm etmesi temenni edilen.

Arzugüzar

 Yetenekleriyle her işin üstesinden gelmeye çabalayan. .

Arzuhan

 İsteklerin efendisi.

Arzula

 İste, heves et.

Arzum

 İsteğim dileğim, hevesim.

Arzuman

 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyi. 3. Özlemek, müştak olmak. “Arzum” olarak da kullanılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber’in sevgilisi.

Arzunaz

 Naz yapan, nazenin.

Arzunur

 Yüreğindeki güzelliği dışarı saçan.

Arzusal

 Kendini kanıtlamaya çabalayan, uğraşan.

Arzusel

 Coşkulu istek.

Arzusoy

 Meraklı bir soydan gelen.

Arzusu

 Özünü içtenlikle dışarı vuran.

Arzuyar

 İstekli sevgili.

Asalbegüm

 Gerçek hanımefendi.

Asalbike

 Gerçek hanım, gerçek güzel.

Asalet

 Soyluluk. 2. Bir görevi yüklenmiş olan, o görevin sahibi olan kimse.

ASEL

Bal, cennetteki dört sudan biri

ASENA

Dişi kurt, güzel kız

Asfer

 Yüzü soluk olan.

Asgar

 En küçük, daha küçük.

Asıfe

 Şiddetle esen rüzgar. Kur’an’da Yunus 22, İbrahim 18 ve En’am suresi 81. ayetlerde geçer.

Asılsay

 Çok saygın bir aileden gelen.

Asılsu

 Geçmişi su gibi berrak ve temiz olan.

Asılsun

 Geçmişini gözler önüne seren.

Asılşah

 Kudreti geçmişinden gelen.

Asılşen

 Durmaksızın tebessüm eden.

Asıltan

 Tan vakti kadar etkileyici ve romantik olan.

Asılyar

 Gerçek sevgili.

Asılyel

 Gönül dostu.

Asıma

 Temiz, namuslu, sağlam karakterli

Asi

 Başkaldırıcı, dikbaşlı.

Asilay

 Ay gibi asil olan.

Asile

 asi

Asime

 İffetli, günahtan, haramdan çekinen.

Asime/Asıma

 1. Günahtan, haramdan çekinen. 2. Namuslu, iffetli.

Asimegül

 Günah ve haramdan sakınan gül yüzlü.

Asiye

 İsyankâr, üzüntülü

ASLI

Kök, köken

Aslıcan

 Aslı ve can isimlerinin birleşimi ile oluşur. Esas can manasındadır.

Aslıcık

 Kendine benzeyen, sevimli

Aslıdaş

 Birbirine benzeyen.

Aslıgül

 Kökü gül çiçeğinden gelen, özünde gül olan.

Aslıgülen

 Çok neşeli olan.

Aslıgüz

 Sonbaharın hüznünü yaşayan.

Aslıgüzar

 Yeteneği doğuştan olan.

ASLIHAN

Kökeni han soyundan gelen

Aslıkan

 Geçmişini kendi iradesinde barındıran.

ASLILAN

Han olacaklar arasında ilk sırada olan, birincil olan.

ASLIM

Özü geçmişe ait

ASLINAZ

Nazlı olması geçmişinden gelen

ASLINUR

Nur saçan bir geçmişi olan

ASLISEL

İçi içene sığmayan, coşkulu

ASLISIN

Geçmişi gözler önüne seren

Aslısoy

 Çok büyük bir geçmişi olan.

ASLISU

Geçmişi su kadar temiz olan

Aslışan

 şanı şöhreti geçmişinden gelen.

Aslıtan

 Tan vakti kadar etkileyici ve romantic olan

ASLITEN

Ağır başlı olan

ASLIYAR

Gerçek sevgili

ASLIYEL

Gönüldostu

Aslin

 Eski ermenilerdeki bir kraliçenin adı

Asliye

 Asılla, temelle ilgili olan.

Asma

 Dalları çardak üzerine yayılan bitkilere genel olarak verilen ad 2. Belirli bir tür üzüm veren bitki.

Asmin

 Yüksek dağlarda yetişen nadir bir çiçek adıdır.

Asrın

Çağdaş, bu asra ait olan, asra uygun olan.

Asrin

 Bu çağa ayak uyduran, çağdaş bir insan.

ASU

Asi, isyankar

ASUCAN

Yerinde duramayan, hınzır çocuk

ASUDAL

Genç, afacan

Asudaş

 Aynı düşüncede olan.

ASUDE

Sessiz, sakin, dinlendirici

ASUELA

Ela gözlü, yaramaz

Asufer

 Işık saçan afacan.

Asugül

 Hırçın gül.

Asugün

 Hırçın çocuk.

Asugüz

 Sert geçen sonbahar.

Asugüzar

 Karakteri hırçın olan.

Asuhan

 Gücünü hırçınlığıyla gösteren.

ASUMAN

Gökyüzü, sema

Asunaz

 Nazlı yaramaz.

Asunur

 Hırçınlığını dışarı vuran.

Asusoy

 Hırçınlığı soyundan gelen.

Asutan

 şafak vaktinin romantik hırçınlığı.

Asuten

 Kızgınlığını belli eden.

Asuyar

 Hırçın sevgili.

Asuyel

 Sert rüzgar.

ASYA

Bir kıta adı

Aşına

 Bildik, tanıdık.

Aşikane

 Belli etmeye çabalayan.

Aşikar

 Meydanda olan apaçık.

Aşikare

 Açıkça, belli ederek saklamadan.

Aşina

 Bildik, tanıdık.

Aşk

 Sevgi ve tutkuyla bağlılık

AŞKIM

Sevdiğim, sevgilim

AŞKIN

Aşmış, ileri, üstün

Aşkınay

 Dolunay.

Atagül

 Ataların anısı olan gül gibi güzel.

Atasagun

 Eski Türklerde hekimlere verilen isim.

Atıfa

 İlişkili bulma.

Atıfe

 iyimserlik. 2. Sevgi, acıma.

Atıfet

 iyimserlik. 2. Sevgi, acıma, içtenlik.

Atican

 Taçlar.

Atike

 Güzel kız.

Atiye

 Armağan, hediye.

Atiyye

 Bahşiş, hediye.

Atlas

 1. Üstü ipekten, altı pamuktan kumaş. 2. Büyük harita. 3. Köse, tüysüz.

Atsan

 Susuz, susamış, teşne.

Attab

 Yumuşak huylu. Sertlik yanlısı olmayan. Uyumlu. Attab b. Esid. Sahabeden. Mekke valiliği yapmıştır. Rasulullah tarafından atanmıştır.

Atufet

 Şefkat, merhamet.

Atüfet

 şefkat, merhamet, lutuf.

Atyeb

 Çok güzel, pek güzel.

Aura

 Canlı varlıkların enerji bedenine verilen isimdir. Ruhsal olan gözle görülemeyen nurdur.

Aurora

 Kutup ışıması. Güneşten gelen yüklü parçacıkların dünyanın manyetik kutuplarında oluşturduğu ışımaya verilen isimdir.

Avgan

 Mavi, gök mavisi, deniz mavisi.

Avi

 Su rengi, sulak, suya ait.

Aviye

 Temiz, pak.

Avniye

 Yeniçeriler tarafından ve daha sonra Sultan Mecid ve Sultan Aziz zamanlarında giyilen bir çeşit yağmurluk. Yardım etmiş. Yardımla ilgili anlamlarını taşır.

Avsır

 şelale.

Avsün

 Efsun, kutsama.

Avşar

 1. Oğuz Türklerinin boylarından biri.

Avunç

 Teselli bulma, avunma.

Avüba

 İklim, mevsim.

Avzer

 Yaldız, parlak, süs,

Awaz

 Beste, bestekar, ses, nida.

Ay

1. Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi, kamer. 2. Yılın on iki bölümünden her biri. 3. Güzel, parlak, nurlu.

Ayaça

 Sevgili hanım, sevgili kibar hanım.

Ayal

 .Eş, hanım, zevce.

Ayaltın

 Altın gibi parlak ay.

Ayan

 Sözü dinlenen saygın, otoriter kadın.

Ayande

 Çağdaş, 2. şimdiki, güncel.

Ayanfer

 Bir yerin çok gözde olan kişileri, ileri gelenleri.

Ayas

 1. Dolunay. 2. Mehtap.

Ayasun

 Ay kadar güzel.

Ayaz

 1. Duru ve sakin havada çıkan kuru soğuk. 2. Açık, bulutsuz hava. 3. Aydınlık, ışık. 4. Mehtap.

Aybahar

 Ay kadar güzel, bahar kadar romantik.

Aybanu

 Ay gibi güzel ve parlak hanımefendi.

Aybek

 Put, sanem. İsim olarak kullanılmaz.

AYBEN

Ay gibi, ayın kendisi

AYBENİZ

Ay gibi parlak tenli, ay benizli

Ayber

 Ay meyvası.

Aybige

 Büyük ay, dolunay.

AYBİKE

Ay gibi güzel kız

Aybiken

 Eski Türk hükümdarlarından birinin hanımının ismi.

Aybirgen

 Ay veren, ay sunan.

AYBÜKE

Zeki, akıllı

Ayca

 Ayın ilk dördünde aldığı yay biçimi, hilal.

Aycadır

 Ay gibidir.

Aycagül

 Ay gibi parlak olan güzel.

Aycahan

 Ay gibi parlak olan güzel.

AYCAN

İçi aydınlık

Aycennet

 Ey cennet!” anlamında kullanılan bir ad.

Ayceren

 Ay gibi güzel ve parlak ceylan.

Aycihan

 Cihanı aydınlatan ışık.

AYÇA

Yay biçimindeki ay, hilal

Ayçağ

 Ay gibi parlak çağ.

Ayçan

 Ay gibi aydınlık kişi.

Ayçıl

 1. Ay gibi sürekli ışık ve parıltı yayan.

Ayçiçek

 iri ve sarı renkli çiçekleri olan tohumlarından yağ çıkartılan bitki. 2. Ay gibi saf ve çiçek gibi masum.

Ayçil

 “Ayçıl” isminin bir başka söyleniş biçimi.

AYÇİN

Ay gibi, aya benzer

AYDA

Dere kıyılarında yetişen bir bitki

Aydacan

 Candan, sevecen güzel.

Aydafer

 Ay ışığını yansıtan.

Aydagül

 Ayda, her ay gül anlamına bir dilek.

Aydagün

 Geceyle gündüzü birleştiren.

Aydagür

 Coşkulu kişi.

AYDAN

Güzelliğini aydan almış, ay gibi parlak ve güzel

Aydanay

 Ay’dan daha beyaz, daha parlak, daha ışıldayan.

Aydanaz

 Nazlı güzel, nazenin.

Aydanur

 Ay ışığı gibi.

Aydasoy

 Ay kadar güzel bir soydan gelen.

Aydasu

 Güzelliği ve saflığı yüreğinde taşıyan.

Aydasun

 Güzelliğin ve saflığın örneği olan.

Aydaşan

 Güzelliğiyle ünlenmiş olan.

Aydaşen

 Güzel ve de şen şakrak olan.

AYDENİZ

Hem ay hem de deniz

Aydenk

 Ay kadar güzel.

Aydın

 1. Aylı gece, mukmin. 2. Aydınlık, ışıklı, parlak, ruşen, ziyadar, münevv3. Açık, belli, ortada, vazıh, aşikar, bahir. 4. Kutlu, uğurlu, mübarek, mesut. 5. Okumuş, kültürlü ileri fikirli, münevvKılıçarslanın hanımının ismidir. Erkek ve kadı

Aydınlık

Bir yeri aydınlatan güç, ışık.

Aydil

 Ay gibi açık sözlü.

Aydilek

 Parlak, aydınlık dilek, iyi dilek güzel dilek.

Aydinç

 Ay gibi dinç olan.

Aydoğan

Ay gibi doğan.

Aydoğdu

 Doğmakta olan ay. Ay doğdu Bey. Ertuğrul Gazi’nin oğlu veya torunu (1302).

Ayduru

 Ay gibi duru, parlak ve lekesiz olan.

Ayeda

 Nazlı güzel.

Ayela

 Güzelliği gözlerinde yansıyan.

AYEVİ

Ay çevresinde oluşan ışık çemberi

Ayfer

 Ay gibi ışık saçan.

AYGEN

Gönül arkadaşı

AYGÖNÜL

Güzel gönüllü

AYGÖNÜL

Güzel gönüllü

Aygun

Ay gibi güzel, güneş gibi parlak olan.

Aygücan

 Güzel ve yürekten kişi.

Aygül

 Ay gibi güzel ve parlak renkli.

Aygülen, Aygüler

 Tebessümünü yüzünden hiç eksik etmeyen.

AYGÜN

Hem ay, hem gün

Aygünaz

 Nazlı güzel.

Aygüner

 Ay gibi güzel ve korkusuz olan.

Aygünur

 Işık saçan güzel.

Aygüsoy

 Yürekli insanların soyundan gelen.

Aygüsu, Aygüzar

 Güzelliği ve saflığı karakterinde olan.

Aygüzel

 Ay kadar güzel olan.

Ayhanım, Ayhatun

 Ay kadar güzel ve saygıdeğer olan.

Ayışığı

 Ay ışığı.

Ayilkin

 İlk çocuklara takılan isim.

AYKAL

Ay gibi parlak ve ışıklı kal

Aykaş

 Kaşları ay gibi hilal olan.

Ayke

 Sık koruluk.

Aykız

 Ay gibi güzel yüzlü kız

Aykut

 Kut getiren Ay, uğur getiren Ay, kutlu Ay.

AYLA

Bazı yıldızların ve ayın etrafındaki ışık çemberi

AYLAN

Ay gibi güzel değerlere sahip olan

AYLİN

Ayın etrafındaki ışık çevresi

Aylis

 Cennette bir bahçe, ay parçası.

Ayliz

 Ay parıltısı.

Aymina

 Cennette ki en güzel hurinin adı.

Aymira

 Ay tutulması sırasında ayın etrafında görülen kızıl renk.

Aynamelek

 Melek gibi, melek görünüşlü kadın.

Aynaz

 Nazlı güzel.

Ayndilge

 Pınar, su, kaynak. Antakya Halep arasında, Suriye sınırına çok yakın bir yerde bulunan kaynak su. Tarihte bu kaynak dolayısıyla önemli yerleşim bölgesi olmuştur.

Aynıfer

 Gözün ışığı.

Aynıhayat

 Hayatın gözü, hayat pınarı.

Aynigar

 Resmedilecek kadar güzel olan.

Aynisa

 Çok güzel kadın.

Ayniye

 1. Yeniçeriler tarafından ve daha sonra Sultan Mecid ve Sultan Aziz zamanlarında giyilen bir çeşit yağmurluk. 2. Yardım etmiş. Yardımla ilgili.

Ayniyet

 Aslının aynısı olma, özdeşlik.

Aynşems

 1. Güneş kaynağı. 2. Mısır’da bir kasaba. 3. Bir cins değerli taş.

AYNUR

Ay ışığı

Aypare

 Ay parçası

Ayper

 Ay parçası, Tek ay

Ayperi

 Peri kızı gibi.

Aypınar

 Hem ay, hem pınar.

Ayral

 Benzerlerinden farklı olan, kendine özgü, değişik

Ayris

 Ay ışığının kumsaldaki parıltısı.

Aysal

 Ay gibi olan güzelliğiyle nam salmış olan.

Aysan

 Ay gibi, ay yüzlü

AYSAR

Ayın etkisiyle huyu değişen kimse

Ayse

 Rahat yaşam süren, yaşayan.

AYSEL

Ay gibi olan güzelliğiyle nam salmış olan

AYSEMA

Ay gibi parıldayan yüz

Aysen

 Ay gibi güzel.

Ayser

 Ay ışığı, Parlaklık, aydınlık.

AYSEREN

Parlaklık, ışık saçan kimse

Aysev

 Çok seven.

Ayseven

 Ay gibi güzel ve sevgi dolu

Aysever

 Ay gibi güzel ve aydınlık sever.

Aysevil

"Ay gibi her zaman sevilen, beğenilen biri ol." anlamında kullanılan bir ad.

Aysevil, Aysevim

 Ay gibi güzel ve sevilen.

Aysıl

 Aya benzeyen.

AYSIN

Sen aysın, ay kadar güzelsin

Aysima

 Yüzü ay gibi parlak, nurlu, ışıklı

Aysoy

 Çok güzel bir soydan gelen.

AYSU

Ay gibi parıltılı ve su gibi berrak

Aysuda

 Güzelliği suya yansımış olan.

AYSUN

Ay gibi ışıltılı ve güzel

Aysuna

 Su gibi berrak ay.

Aysunar

 Güzellik timsali.

Aysunay

 Ay gibi ışık saçar,

Ayşan

 Güzelliğiyle ünlenmiş olan.

AYŞE

Rahat ve huzur içinde yaşayan

Ayşecan

 Neşe ile yaşayan.

AYŞEGÜL

Güler yüzlü olan kimse

Ayşehan

 Egemen olarak yaşayan.

Ayşem

 Ay ışığı – Benim Ayşem

AYŞEN

Neşeli, gülen, aydınlık

Ayşenur

 Işıklı hayat

AYŞIL

Ay ışığı

Ayşil

 “Ayşıl” isminin bir başka söyleniş biçimi.

Ayşim

 “Ayşin” isminin bir başka söyleniş biçimi.

Ayşin

 Ay gibi, aya benzeyen.

Ayşirin

 Güzelliği ve sevimliliği benliğinde olan.

Ayşule

 1. Ay kıvılcımı. 2. Ay ışığı.

Aytan

 Ayın battığı, günün açtığı an.

AYTEN

Güzel bir vücuda sahip kimse

Aytolun

Dolunay, ayın on dördü.

Aytu

 Ay’a benzeyen tuğlu.

Aytuna

 1. Çok bol. 2. Yavru. 3. Görkemli, gösterişli. 4. Karaor-manlardan doğan, Karadeniz’e dökülen, Avrupa’nın Volga’dan sonra en uzun ırmağı.

Aytunca

 Balkan Yanmadası’nda Meriç ırmağının kolu.

Aytül

 Narin güzel.

Ayyüksel

 Yükselen ay.

Ayza

 Ay gibi güzel yüzlü kız.

Ayzer

 1. Altın renginde ay. 2. Ay’ın altın rengini aldığı an.

Azade

 Başı boş, serbest, özgür

Azahi

 Özgürlük, hürriyet

Azel

 Hür, Serbest

Azer

Ateş.

AZİME

Büyük, yüce

Azimet

 1. Kuvveüi bir iradeye dayanan karar, yemin anlamına gelmektedir. 2. Herhangi bir kolaylığa başvurmaksızın bütün güçlüklerin irade gücüyle yenilerek yapılması gerekli olan dini vecibeler.

AZİZE

Saygın, sevgili, kutsal

Azmidil

 Gönül yüceliği.

Azmiye

 Niyetli, kararlı

AZRA

Üstünde hiç yürünmemiş kum, bakire

Azref

 1. Çok zarif, en zarif. 2. Çok zeki.

Azze

 1. Dişi ceylan yavrusu 2. Ceylan kadar zarif. 3. Yüce, onurlu.