A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z

HABİBE

Sevgili, seven, sevilen dost

Habide

 Uykucu, uykuya dalmış.

Habike

 Açık gecelerde gökyüzünde boydan boya görülen uzun yıldız kümesi.

Habile

 Hamile, gebe, yüklü.

Habinar

 Nar tanesi.

Hacce

 Hacca giden kadın. 2. Hacı kadın, hacı kız.

HACER

Taş,Kabe’nin duvarında bulunan meşhur kara taş

Hacergül

 Taşlar arasında yetişen gül.

Hacıgül

 Hacca gitmiş gül gibi güzel kadın.

Hacıhanım

 Hacca gitmiş kadın.

Hacıkadın

 Hacca gitmiş kadın.

HACİL

Utancından yüzü kızarmış

Hadice

 Erken doğmuş kız çocuğu.

Hadise

 Vaka, olay

Hadiye

 Doğru yolu gösteren, hidayet eden.

HADRA

Arapçada yeşil anlamı

Hafıza

 Edinilmiş bilgileri -akılda tutma, unutmama yetisi.

Hafide

 Torun.

HAFİZE

Koruyan, gizleyen

Hafsa

 Hz.Ömer’ in kızının ismidir. Manası aslan yavrusudur.

Hakgüzar

 Haktan yana, hak yanlısı.

Haki

 Yeşile çalan koyu sarı renk, toprak rengi.

HAKİKAT

Gerçek,doğru olan

Hakime

 Kişinin dilediği gibi kullanabilecek hakka malik olduğu malı.

Halavet

 Tatlılık, şirinlik.

Halay

 Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde davul ve zuma eşliğinde toplu olarak oynanan bir halk oyunu.

HALE

Ayın çevresindeki ışıklı daire

HALECAN

Candan, samimi dost

HALEGÜL

Kutsal gül

Halenaz

 Kutsallığıyla nazlanan.

HALENUR

Güneşin etrafında görünün ışık

Halet

 Hal, durum. 2. Takdir.

HALETAN

Kutsal ışık

HALİDE

Ebedi olan,sürekli

Halile

 Zevce, kadın, nikahlı eş.

HALİME

Huyu yumuşak olan

Hâlinur

 şıklı, aydınlık.

Halise

 Karışık olmayan, saf, katıksız.

Hamaset

 Yaradılıştan gelen cesaret 2. Yiğitlik.

Hamdiye

 Tanrı’nın ululuğunu övmek için söylenen şükran sözü.

Hamide

 Şükredici, hamd edici

Haminne

 Yaşlı ve saygı duyulan kadın!

Hamise

 Beşinci.

Hamiye

 Koruyucu; koruyan, arka çıkan.

Hamiyet

 İnsanın aile ve ülkesini koruma çabası, iyilikseverlik

Hamra

 Çok kırmızı, kızıl.

Hanbegüm

 Hanın karısı, hükümdar eşi

Hanbeğendi

 “Hanın hoşuna gitti anlamında kullanılan bir ad.

Hanbike

 Hükümdar karısı.

Hanbiken

 Hükümdar karısı. – bk. Hanbike

HANDAN

Güler yüzlü

HANDE

Açılma,gülümseme

HANDECAN

Gülen dost

Handecik

 Eğlenceli, sevimli.

HANDEGÜL

Gülün açılması

HANDENAZ

Nazlı gülüş

Handenur

 Işığın açılması. 2. Gülmesiyle ışık saçan.

HANIM

Eş,kadın

Hanımkız

 Ağırbaşlı kız.

Hanif

 Müslümanlığa sıkı sıkıya bağlı olan.

HANİFE

Allah'ın birliğine inanan, Hz. Muhammed zamanından önce tek tanrıya inanan

Hankız

 Hükümdar kızı.

Hanne

 H.z Meryemin annesinin adı.

Hansa

 Arapların en büyük ünlü hanım şairi.Müslüman olmuştur.

Hansultan

 Hükümdar ve sultan.

Hanüman

 1. Ev bark, ocak, yuva. 2. Ev halkı, çoluk çocuk.

Hanzade

 Hükümdar çocuğu.

Harbiye

 Savaşla ilgili.

HARE

Sert taş, Üzerinde dalgalı çizgiler bulunan kumaş

HARİKA

 kusursuzluk

Harran

 Ülkemizde bereketli bir ova.

HASAT

Ekin toplama işi

Hasay

 Ay gbi özel olan.

HASEN

İyi,güzel,hoş

Hasene

 İyi, hoş

Hasgül

 Güllerin hası, değerli, kıymetli.

Hasıla

 Bir işten elde edilen sonuç

HASİBE

Kıymetli, saygın

Haskız

 İyi nitelikleri kendinde toplamış kız.

Haslet

 Doğuştan gelen güzel huy

HASLET ( U )

İnsanın doğuştan gelen huyu,

HASNA

Güzel, namuslu kadın

Hasret

 Özlem, bekleyiş

Hatıra

 Anı, yadig

Hatice

 Erken doğan kız çocuğu

Hatice Nur

 Erken doğan güzel kız çocuğu.

Haticenur

 Erken doğan güzel kız çocuğu.

Hatife

 Sesi duyulduğu halde kendisi görünmeyen.

Hatime

 Sonuç, son

Hatun

 Eskiden yüksek kişilikli kadınlara veya hakan eşlerine verilen san.

Hatunana

 Deneyimli, yaşlı, saygı gösterilen kadın.

Hava

 Gökyüzü

Haver

 Güneşin doğduğu, yön, doğu.

Haveri

 Doğu ile ilgili.

Havin

 Gece, Yaz Gecesi.

Havle

 Etraf, çevre, güç, kuvvet

HAVVA

Kutsal kitaplara göre yaratılan ilk kadın,esmer kadın

Havva Nur

 Allah’ın ilk yarattığı kadın, parıltı, ışık

Hawer

 Çevre, yöre, ortam.

HAYAL

Düş,imge

HAYAT

Yaşam

Hayran

 Çok beğenen, hayranlık duyan.

Hayret

 Beklenmedik, garip bir şeyin sebeb olduğu şaşkınlık, şaşırma, hayrete düşme.

Hayriye

 İyilikle ilgili, uğurlu

Hayrunisa

 Kadınların hayırlısı, uğurlu kadın.

Hayrunnisa

 Kadınların hayırlısı.

Hayrünisa

 Kadınların en hayırlısı.

Hayrünissa

 Kadınların hayırlısı

Hayrünnisa

 Kadınların hayırlısı, uğurlusu.

HAZAL

Dökülen yapraklar

HAZAN

Güz, yaprak dökümü

HAZAR

Barış,güven

Hazel

 Sevilen kişi

Hazel/Hazal

 Kuruyup dökülen ağaç yaprakları

Hazen

Üzüntü. Gam, keder

Hazime

 Tedbirli, akıllı. 2. Hazmettiren, sindiren.

HAZİN

Dokunaklı,hüzünlü

Hazine

 Altın, gümüş, mücevher gibi değerli eşya yığını, büyük servet. 2. Değerli şeylerin saklandığı yer. 3. Gömülü veya saklı iken bulunan değerli şeylerin bütünü. 4. Kaynak.

HAZİRAN

Yılın altıncı ayı,sır,doğru yolu bulma

Hece

1. Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği. 2. Afrika kıtasında bir nehir.

HEDİYE

Armağan

Heja

 Değerli, kıymetli.

Hejan

 Değerli, önemli.

Hejar

 Yoksul, fakir.

Heji

 Sevme, sevgi.

Hejir

 İncir.

Hejmar

 Adet, sayı, miktar.

Helal

 Din bakımından yenilmesinde. kullanılmasında sakınca bulunmayan şey. 2- Nikahlı, evli kadın.

Helbest

 Şiir, güzel söz.

Helen

 Yunan asıllı bir isimdir; güneş ile alakalıdır.

HELİN

Yuva,çaba,parlayan ışık

Hemgel

 Evren, kainat.

Hena

 Uğur getiren

HENNA

Kına ağacı

Hepgül

 Yaşam boyu gül, mutluluk içinde yaşa

Hepgüler

 Her zaman güler

Hepöz

 Özünü devamlı koruyan, bozulmayan, özü sözü bir.

Hepşen

 Neşeli ve güzel ol.

HERA

Mitolojide analığın yüceliğini temsil eden tanrıça

Herdem

 Her an, her zaman.

Herik

 Tohum, nüve, öz.

Hesiyan

 Hissetmek, duygulanmak.

HESNA

Hoş kadın

Heval

 Dost, yoldaş, arkadaş

Hevdar

 Ortak, arkadaş.

Heveren

 Ay ışığı, mehtap.

HEVES

Bir şeye karşı duyulan duyulan arzu,istek

Hevgel

 Yardım, destek.

Hevi

 1. Umut 2. Düş, rüya.

HEVİN

Aşk, sevgi

Hevindar

 Sevdalı, aşık.

Hevjale

 Şarkı, türkü.

Hewa

 Gök, sema

Heydedan

 Çok parlak, göz kamaştıran.

Heyecan

 Sevinç, korku, kızgınlık, üzüntü, kıskançlık, sevgi gibi sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici duygu durumu. 2. Coşku.

Heyin

 Varolmak, varlık.

Heyran

 İyi dost, aziz dost.

Hezar

 Bülbül. 2. Çok, pekçok.

Hezel

 Şaka, alay, mizah

Hıfziye

 Ezberleme. 2. Saklama, koruma.

Hıraman

 Salına salına, naz ve eda ile yürüyen.

Hical

 Gelin odaları.

HİCRAN

Ayrılık,veda

Hicret

 Göç

Hiçsönmez

 Sonsuza değin yaşar, sonsuza değin sönmez

Hifa

 Sabreden, çok güzel ve varlıklı bir kadın sahabenin adıdır.

Hikmet

 Gizine, sırrına erişilemeyen.

HİLAL

Ayın yay biçimindeki görünüşü, yeni ay

Hilâl

 Ayın yay biçimindeki görünüşü, yeni ay

Hilâl / Hilal

 (Arapça)Ayın ilk günlerdeki durumu, yeni ay, ayça.

Hildan

 Yükselmek, çıkmak.

HİLDE

Mücadeleci, Kurtulmak, yükselmek,

Hilkat

 Yaradılış.

Hilmiye

 Yumuşak huylu, ince nazik kimse.

Hinar

 Nar meyvesi gibi bereketli.

Hira

 Suudi Arabistan’daki Hz. Muhammed’in peygamberlik görevini aldığı Hira Dağı

Hiranur

 Mekke’de bulunan Hz Muhammed’ e ilk vahiy gelen dağda zuhur eden ışık, nur

Hisar

 Etrafını sarma.

Hivda

 Ayın doğuşu.

Hoşcan

 İyi insan, güzel kişi.

Hoşdil

 Tatlı dilli.

Hoşeda

 Nazlı güzel

Hoşfan

 Güzel, göz alıcı.

Hoşfidan

 Tatlı, sevecen genç.

Hoşgül

 Tebessümü eksik olmayan.

Hoşnaz

 Nazlı, sevimli.

Hoşnigar

 Resim gibi hoş sevgili.

Hoşnur

 Sevimliliği ve cana yakınlılığıyla ışık saçan.

Hoşnut

 Herkesi memnun eden.

Hoşnüma

 Güzel ve hoş görünen görünmü etkili ve güzel.

HOŞSEDA

Güzel ses

Hoşses

 Tatlı, edalı, işveli.

Hoşsoy

 Tatlı, sevimli bir soydan gelen.

Hoşsu

 Gönül ferahlatan.

Hoşten

 Yüreğinin sevimliliği dışına vurmuş olan.

Huda

1. Doğru yol gösteren, hidayet eden. 2. Allah'ın isimlerinden. 3. Kur'an-ı Kerim. Ek almadan isim olarak kullanılmaz. Hudanur gibi.

Hulkiye

 Yaradılıştan gelen huy.

Hulya

 Kuruntu. 2. Kurgu. 3. Fikir. 4. Sevda,

Humay

 Uğur getiren devlet kuşu.

Humeyra

 Aklık, beyazlık. Beyaz tenli kadın.

Huri

 Cennet kızı, melek

Huriay

 Güzeller güzeli.

Hurican

 Çok güzel dost.

Huridil

 Sözleriyle herkesi kendine hayran bırakan

Hurigül

 Güzeller güzeli.

Hurigüz

 Mahsun, hüzünlü güzel.

Hurinaz

 Nazlı güzel, nazenin

Hurinur

 Işık saçan güzellikte olan.

Hurisel

 Coşkulu güzel.

Huriser

 Hurilerin başı

Hurises

 Sesinin güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan.

Hurisu

 Güzelliği ve temizliğiyle bilinen.

Hurişah

 Güzel ve etkili kadın.

Hurişan

 Güzelliğiyle ünlenmiş olan.

Hurişen

 Fiziğiyle güzel ve de yüreğiyle içten olan.

Huriye

 Melekle ilgili, melek gibi

Huriyüz

 Çok güzel yüzü olan.

Hurmız

 Jüpiter yıldızı.

Hurşide

 Güneş

Huzur

 Gönül rahatlığı

HÜLYA

tatlı hayal,kuruntu

HÜMA

Efsanelerde geçen, yere konmayıp sürekli gökte kaldığına inanılan cennet kuşu,talih kuşu

Hüma/Huma

 İnsanlara mutluluk getireceğine inanılan kuş.

HÜMEYRA

Kızıllık, pembelik

HÜNER

Yetenekli,kabiliyetli

Hüray

 Ay gibi özgür ve güzel.

Hürgül

 Gül gibi özgür ve güzel.

Hürgüz

 Sonbaharın özgürlüğü.

Hürmet

 Saygı.

HÜRMÜZ

İyilik tanrısı

HÜRNAZ

Nazlanmakta özgür olan

Hürnur

 Özgürlük aşılayan.

HÜRREM

Şen Şakrak, Hür Kadın

HÜRRİYET

Özgürlük,serbestlik,hür olan

Hürsay

 Bağımsızlığıyla saygınlık kazanmış olan.

HÜRSEL

Özgür olan

Hürsen

 Özgürlüğüne düşkün olan.

Hürses

 Özgürlüğün sesi.

HÜRSEV

Doğru Yolu Gösterme,hükümdar

Hürseven

 Özgürlüğü seven.

Hürsever

 Özgürlüğü seven.

Hürsoy

 Özgürlüğüne düşkün bir soydan gelen.

Hürsu

 Kendi yolunda ilerleyen – Bildiğini okuyan

Hürşan

 Özgürlüğü şanına, şöhretine uygun yaşayan.

Hürşen

 Özgürlüğünden memnun olan.

HÜSNA

En çok güzel

Hüsne

 Her şeyin en güzeli

HÜSNİYE

Gözbebeği,göze ışık veren kısım

Hüsnüan

 Güzellik.

Hüsnünazar

 İyi gözle görme.

Hüsnüye

 “Hüsniye” isminin bir başka söyleniş biçimi.

HÜSRAN

Hayal kırıklığı

HÜSÜN

Güzellik,

Hüveyda

 Apaçık, besbelli, ortada

HÜZÜN

Keder,üzüntü

Hüzzam

 Müzikte bir makam