A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z

Faden

 İplik

FADILA

Fazilet sahibi kadın,erdemli

Fadik

 Fatma adının bir söyleniş biçimi

Fadile

 Erdemli, fazilet sahibi. 2. Saygın kişi.

Fadile / Fadıla

 Erdemli üstün kişi.

Fadim

 1. Çocuğunu sütten kesen kadın. 2. Hz. Muhammet’in ilk eşi Hz. Hatic

FADİME

Fatma(Çocuğunu sütten kesen kadın) ile aynı anlam

Fadiş

 Fatma adının bir söyleniş biçimi

FAHİKA

duygusal ya da psikolojik yönüyle üstün olan 

Fahiman

 Yüce kişi. 2. itibarı olan kişi.

Fahime

 Büyük, ulu, yüce.

FAHİRE

Şerefli, onurlu

FAHRİYE

Bir işi karşılıksız yapan

Fahrünisa

 Övünülecek değerde kadın

FAHRÜNİSSA

Onurlu kadın

Fahrünnisa

 Kadının erdemi, onuru, büyüklük ve ululuğu.

Faide

 Fayda, yarar.

Faika

 Manevi yönden üstün olan, Üstünlük, ileri görüşlülük.

Faize

 İsteklerine kavuşan, başarılı

Fakihe

 Zeki, anlayışlı. 2. Fıkıh biliminde uzman olan.

Farah

 Neşe, mutluluk, sevinç.

Faraziye

 Gerçekte olmayıp, varsayılan.

Fariha

 “Feriha” isminin bir başka söyleniş biçimi.

Farika

 Ayırt edilmesine neden olan, özellik.

Farise

 Anlayışlı – Bir şeyi önceden hissedebilen, zeki kişi.

Fariza

 Farz, Allah’ın emri. 2. Gerekli, elzem. 3. Görev, borç. 4. Hisse, pay.

Fasihe

 Açık, yanlışsız, etkili bir biçimde söylenen. 2. Açık seçik.

Fatıma

 (Arapça)1. Sütten kesilmiş. 2. Kendisi ve zürriyeti cehennemden uzak

Fatine

 Anlayışlı, uyanık, çabuk kavrayan.

FATMA

Çocuğunu sütten kesen kadın, Hz. Muhammet’in ilk eşi 

Fatmagül

 Gül gibi güzel yeni anne olmuş kadın

Fatmanur

 Fatma ve nur kelimelerinden türetilen isim

Fato

 “Fatoş” adının bir başka söyleniş biçimi.

Fatoş

 Fatma’nın farklı söylenişi.

Fazıla

 Erdemli.

Fazile

 Fazilet sahibi.

FAZİLET

Erdemli, iyi huylu

Faziye

 Erdemli, temiz

Fecir

 Şafak vakti

Fecriye

 Tan yerinin ağarması. 2. Şafak kızıllığı

Fehiman

 “Fahiman” isminin bir başka söyleniş biçimi.

FEHİME

anlayışlı,çabuk kavrayan

Fehmiye

 Anlayışlı kavrayışlı.

Fekahet

 Şakacılık, hoş mizaçlılık.

Felat

 Kurtuluş, Fırat’ın iki büyük kolundan biri.

Felin

 Mantar.

FELİN ( U )

Mantar

Fenniye

 Fene, bilime ilişkin, bilimle ilgili.

FER

Işık, aydınlık

FERADİS

Cennet bahçesi

FERAH

Gönlü açık,temiz

Ferahay

 Güzelliğiyle insanın gönlünü şenlendiren.

Ferahcan

 İçtenliğiyle insanı rahatlatan.

Ferahdil

 Tatlı dilli.

Ferahet

 Onuruna düşkün olan, onurlu.

Ferahfeza

 Sevinci arttıran, neşelendiren. 2. Türk müziğinde, yegah perdesinde karar kılan makamlardan biri.

FERAHGÜL

Güzelliğiyle neşe saçan

Ferahnak

 Sevinçli, neşeli. 2. Alaturka müzikte bileşik bir makam.

Ferahnaz

 Nazlılığıyla insanı sıkmayan.

Ferahnisa

 İnsanın gönlünü açan, iç rahatlığı veren kadın.

FERAHNUR

Aydınlık veren

Ferahnüma

 İçindeki sevinci, neşeyi dışarı vuran, gösteren.

Ferahru

 Yüzünden tebessümü hiç eksik etmeyen.

Ferahsal

 İnsanın yüreğini, gönlünü ferahlatan.

Ferahsu

 Su gibi ferahlatan.

Ferahşan

 Gönlü şenlendirmesiyle tanınan.

Ferahşen

 Gönlü şenlendiren.

Ferahtan

 Tan vakti gibi insanı ferahlatan.

Ferahyar

 Gönlü şenlendiren sevgili.

Ferahyüz

 Görünümüyle insanı rahatlatan.

Feramuş

 Unutma, hatırdan çıkartma.

Feraset

 Çabuk anlama, sezme, 2~ Uyanıklık.

FERAY

Ay parlaklığı, ışık

Feraye

 Ay ışığı, ayın parlaklığı.

FERCAN

canlı kişiliği olan kişi

FERDA

Gelecek zaman, yarın

Ferdacan

 İçtenliğini hiç kaybetmeyecek olan

Ferdagül

 Her zaman gül güzelliğinde olacak olan.

Ferdağ

 Dağ gibi güçlü.

Ferdanaz

 Hep nazlı, olan.

Ferdane

 Tek, yalnız.

Ferdaniye

 Eşsiz olma durumu.

Ferdanur

 Durmaksızın ışık saçan.

Ferdiye

 Birlik, tek olma. 2. Bireylik.

Fergül

 ışıklı ve gül gibi güzel olan.

Fergün

 Aydınlık gün.

FERHAN

Uysal, güvenilir,sevinçli

Ferheng

 Bilgi, ustalık. 2. Sözlük.

FERHUNDE

mesut,mutlu

FERİ

Üstünlük, Zafer İle İlgili,ikinci derecede olan,

Feriba

 Sevinçli.

Feribe

 Aldatan, kandıran.

Ferican

 Can ışığı, ruh aydınlığı.

FERİDE

kibirli, gururlu kimse

Ferigül

 Güle benzeyen.

Feriha

 Sevinçli, ferah

Ferinaz

 Nazlı güzel.

Ferinur

 lşıl ışıl parıldayan.

FERİS

Şık, zarif

Ferisal

 ışığını saç anlamında.

Feriser

 Çok ışıklı olmasıyla göz kamaştıran

Ferisoy

 Işık saçan bir soydan gelen.

FERİSU

Temizliği ve berraklığıyla göz kamaştıran

Ferişan

 Şanı ve şöhretiyle göz kamaştıran.

Ferişen

 Neşe saçan.

Ferişte

 Melek.

Feriyar

 Işık saçan sevgili.

Fermude

 Buyrulmuş, emir ferman.

Fernaz

 Nazlı güzel.

FERNUR

Aydınlık

Fersal

 Her yanından ışık saçan.

FERSUDE

Yıpranmış olan

Feruze

 “Firuze” isminin bir başka söyleniş biçimi.

Ferve

 1. Kürk. 2. Zenginlik, servet.

Feryal

 Ay çevresinde oluşan hare, uzun boylu güzel kız, eski bir mısır prensesi. Gözleri ışık saçan güzel kız.

Feryüz

 Yüzünün güzelliğiyle ışık saçan.

Ferzan

 İlim, bilim, hikmet.

Ferzane

 Bilge, filozof, seçkin.

FERZİN

Kral eşi,Kraliçe

Fetanet

 Çabuk anlayan, çabuk kavrayan.

Fethiye

 Açma, alma, fetih etme.

Fettan

 Gönül ayartıcı. 2. Ayartıcı göz.

Fevziye

 Kuruluş, zafer üstünlükle ilgili kimsedir.

Feyha

 Büyük, geniş, engin olan.

Feyman

 Ahlakta olgunluğu amaçlama, iyi ahlaka yönelme.

FEYZA

Suyun taşıp akması,bolluk

FEYZAN

Bereketli,

FEYZİYE

Kurtuluş,zafer ilgili olan.

Feza

 Boşluk, sınırsızlık, uzay

FEZA (U)

Ucu bucağı bulunmayan boşluk

Fezanur

 Uzay gibi parlak ve aydınlık olan.

Fındık

 Küçük ağaçlarda yetişen, kabuklu, besleyici yemiş.

Fırışte

 Melek.

Fıtnat

 “Fitnat” isminin bir başka söyleniş biçimi.

FİDAN

Ağacın kökünden çıkan şey

Fidancan

 İçtenliğinden hiçbir şey kaybetmemiş olan.

Fidancık

 Sevimli, daha çok minik anlamında.

Fidangül

 İnce, uzun, hoş kokulu

Fidannur

 Gençliği, tazeliği ve körpeliğiyle gelecek vaad eden.

Fide

 Bahçıvanlıkta tohumdan yetiştirilip başka yerlere dikilmek için hazırlanan sebze veya körpe çiçek.

FİGAN

Bağırarak ağlama, inleme

Figar

 İncinmiş, yaralı.

FİGEN

Yıkıcı, düşürücü

Fikir

 Düşünce, anlayış, zihin.

FİKRET

Fikir, amaç,

FİKRİYE

Düşünce ile ilgili olan

Filbahar

 Ormanlarda yetişen, beyaz, mavi, mor çiçekler açan, tırmanıcı sarıl

FİLİZ

Tohumdan çıkan yeni uç,narin kız

Filizi

 Asma filizinin rengi, açık yeşil renk.

Firaset

 Çabuk kavrayış, çok güçlü sezi yetisi.

Firaz

 Yüksek, en üst yer. 2. Yokuş, çıkış. 3. Yukarı kaldıran, yükselten.

FİRDEVS

Cennet, Cennet bahçeleri

Firdews

 Cennet bahçesi, cennet.

Firkat

 Ayrılık, dostlardan veya sevgiliden ayrılma.

Firuz

 Mesut, mutlu.

Firuzan

 Parlayıcı, parlayan, parlak. bk. Füruzan

FİRUZE

Açık mavi renkte kıymetli taş

Firüzan

Parlayıcı, parlayan, parlak.

Fisun/ Füsun

 Şaşırtıcı güzelliğe sahip, hayret verici derecede güzel manasının yanı sıra sihir büyü anlamını da taşır bu da isme olumsuz bir mana katar.

Fitnat

 Zihin açıklığı, her şeyi çabucak öğrenme.

Fuçin

 Hatun, kadın.

Ful

 İnce, uzun, bir ağaç, beyaz kokulu çiçek

Fuldem

 Her zaman geniş açık görüşlü.

FULDEN

Açık görüşlü

Fulin

 Hoş kokulu çiçek.

FULYA

"Nergisgillerden bir bitki ve onun güzel renkli, kokulu çiçeği.

FUNDA

Kurak yerlerde yetişen çalı türünden bir ağaççık

Furkan

 İyiyle kötüyü, doğru ile yanlışı ayıran her şey

Fügen

 Yaralayan, kıran, düşüren. bk. Figen

FÜREYYA

"Parlak, güzel günler

Füruzan

 Çok parlak, parlayıcı, aydınlık

FÜRUZAN ( U )

Parlak olan

Füruzende

 1. Yanıcı, yakıcı. 2. Parlatan, parlayın, aydınlatan.

FÜSUN

Sihir, büyü

Füsun / Fisun

 Sihir, büyü. Şaşırtıcı güzelliğe sahip, hayret verici derecede güzel

Füsunkâr

 1. Büyüleyici. 2. Sihirbaz, büyücü.

Füsunnaz

 Gizemli tavır takınan

Füsünkar

 Büyüleyici, çekiciliği olan. 2. Sihirbaz.

Fütade

 Tutkun, sevdalı, müptela olmuş.