A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z

Ebed

 Sonu olmayan gelecek. İsim olarak kullanılmaz.

Ebedi

 Sonsuz, sonrasız, ölümsüz. 2. Ölümsüzlük.

Eber

 Hayırlı, şerefli, faziletli.

Ebra

 Ürkme, kaçma. Birden bire ölme (!!! Çok kötü enerjili bir isim)

Ebrar

 Özü sözü doğru olan, hamiyetli, İffetli kişi manasındadır.

EBRU

su üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya damlatılarak yapılan ve kâğıda geçirilen süs, Kaş

Ebrunur

 Ebru ve nur isimlerinin birleşimden oluşmuş isimdir.

Ebyar

 Pek ak, pek beyaz.

ECE

Güzel kadın, kraliçe

Eceaypar

 Ay parçası gibi parlayan kraliçe.

Eceban

 Kraliçe hükümdarlığı.

Ececan

 Kraliçelik eden. 2. Ana gibi cana yakın.

ECEGÜL

Gül gibi güzel kız

Ecegün

 Çok güzel bir günde doğan

Ecehan

 Yönetici güzel kadın, hükümdar, kraliçe.

ECEM

Sultanım,kraliçem

Ecemsu

 Su kraliçesi.

ECENAZ

Son derece güzel kadın

ECENUR

Nur gibi parlak kız

Ecer

 Yen, güzel, iyi.

Ecesay

 Güzelliğiyle çevresinde saygı uyandıran

ECESEL

Coşkulu bir güzelliğe sahip olan

Eceser

 Güzelliği gözler önünde olan

Eceseren

 Güzelliğini gizlemeden yaşayan

ECESOY

Saygın ve güzel soydan gelen

ECESU

Berrak ve güzel

ECESUN

Güzelliğini sunan, gösteren

Eceşan

 Güzelliğiyle şöhretlenmiş olan

Eceşen

 Neşeli, şen şakrak ve güzel

ECETAN

Güneşin doğuş anı kadar güzel

ECETEN

Çok güzel tene sahip olan

Eceyar

 Çok güzel sevgili.

Echer

 Son derece güzel kadın. İkinci manası gündüz iyi görmeyen karmaşık gözlüdür.

Ecmel

 En güzel, en yakışıklıanlamındadır.

ECMEL ( U )

Fevkalade anlamında

Ecre

 Mükâfat. Ecr kökünden gelir.

Ecren

 Allah’ın hediyesi anlamını taşımaktadır.

Ecrin

 Allah’in hediyesi demektir.

EDA

Davranış,yerine getirme

Edaay

 Ay gibi güzel ve nazlı

Edacan

 Nazlı ama içten olan kimse

Edacan,

 Nazlı ama içten olan kimse.

Edacık

 Nazlılığıyla sevilen.

EDADİL

"Tatlı dilli olan,cilveli davranışları olan

Edagöz

 Gözlerinden nazı ve işvesi okunan.

EDAGÜL

Nazlı,güzel

Edagün

 Nazlı gün, nazenin

Edagüz

 Nazlı sonbahar.

Edagüzar

 Becerilerini göstermekte nazlanan.

Edahses

 Nazlı ses.

Edalı

 Nazlı, işveli,

Edalıay

 Nazlı bir ay gibi.

Edalıcan

 içtenliğinde nazlanan.

Edalıgöz

 İşveli göz.

Edalıgül

 Nazlı bir gül gibi.

Edalınaz

 Naz yapar gibi.

Edalınur

 Işık saçmak nazlanır gibi olan.

EDANAZ

Sevimli,nazlı

EDANUR

Işık saçan kız

Edasal

 İşvesiyle tanınan.

Edasay

 Nazlı hanımefendi.

Edasel

 Nazlı, çoşkulu.

Edases

 Nazlı ve işveli bir sese sahip olan.

Edasev

 Nazlı sev.

Edaseven

 Kendisi gibi nazlı olanı seven.

Edasever

 Kendisi gibi nazlı olanı seven.

Edasoy

 Nazlı bir soydan gelen.

EDASU

Değerli

Edasun

 Nazlandığını belli eden.

Edaşan

 Nazlılığıyla şan, şöhret sahibi olmuş.

Edaşen

 Neşeli ama nazlı.

Edayar

 Nazlı sevgili.

Edayel

 Nazlı nazlı esen rüzgar.

Edayüz

 Nazlılığı yüzünden okunan.

Edeb

 Terbiye, nezaket, düzenli.

Eder

 Kıymet, değer

EDİBE

Terbiyeli ,saygılı olan

EDİS

Değerli kişi

Ediz

 Değeri yüksek, kıymetli

EDİZ ( U )

Değeri yüksek, kıymetli

Edviye

 “Adviye” isminin bir başka söyleniş biçimi.

Eengüz

 Rüzgarlı sonbahar.

Efhem

 1. Çabuk anlayan. 2. Zihni açık olan. 3. Daha ulu, çok büyük şeref sahibi fehametli.

Efide

 Yürekler, kalpler, gönüller.

Efil

 Rüzgar, dalgalanma

EFİL ( U )

Rüzgar,Çok küçük taze

Eflin

 Cennetin 8 kapısının biri. Cennete açılan kapı.

EFNAN

Tür,Cennetteki çeşitli ağaçlar

Efnem

 Cennete açan çiçek

Efra

 Allah’tan gelen esinti. İşi gücü olmayan adam, gibi anlamları olduğu yazıyor. Kökeni ve anlamı tam bilinmiyor. Harfler güzel ama anlamlar belirsiz ve kötü.

Efraz

 Kaldıran, yükselten. Firaz Yükselten, mümtaz, büyük, meşhur, maruf.

Efridun

 Cemşid soyundan anlayış ve zekasıyla meşhur bir İran hükümdarı.

Efrug

 1. Parıltı, ışık. 2. Nur.

Efruz

 1. Şule, parıltı. 2. Aydınlatan, parlatan. 3. Tutuşturan, yakan. Gösterişli güzel.

Efsa

 Sihirbaz, efsuncu, büyücü. (Kötü manalı bir isim!!!)

Efsane

 Eski çağlardan beri söylene gelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayali hikaye. 2. Gerçeğe dayanmayan, asılsız söz, hikaye.

Efser

 Taç, başlık

EFSER (U)

Taç, Subay

EFSUN

Büyü, sihir

EFŞAN

Serpen,dağıtan

Efşar

 Sıkılma, özü çıkarılma.

Efşure

 Özsu.

Eftal

 En değerli en yüksek.

Eftalya

 Denizkızı

Eftelya

 Bir dönemin ünlü gayri müslim ses sanatçısı, denizkızı Eftelya.

Efza

 Artıran, çoğaltan.

Ege

 Türkiye'nin batısında yer alan deniz, ulu

EGE ( U )

Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan

Egegül

 Egenin gülü.

Egenaz

 Ege’nin nazlı kızı

Egenur

 Egenin aydınlığı.

Egesel

 Ege gibi çoşkulu olan.

Egesoy

 Egeli soyundan gelen

Eğin

 Sırt, arka, güvenilen.

Ehad

 1. Bir, tek. 2. İlk sayı. 3. Allah’ın isimlerinden, bir ve tek olan Allah. İsim olarak kullanılmaz.

Ehil

 1. Sahip, malik. 2. Becerikli, yetenekli. 3. Bir yerde oturan.

Ehliyet

 1. İşe yarar halde bulunuş, bir işi hakedebilecek durumda bulunuş, selahiyet, yetki. Mahirlik, iktidar, liyakat, kabiliyet, kifayet, mensubiyet. 3. İktidar, kabiliyet ve liyakat vesikası.

Ekim

 Bir ay, ekme işlemi.

Ekin

 1. Ekilmiş tahılın filiz vermiş biçimi, tarlada bitmiş tahıl. 2. Buğday. 3. Kültür.

ELA

sarıya kaçan kestane göz rengi

Ela/Elanur

 Sarıya çalar kestane rengi

Elaay

 Güzel gözlü ve ay gibi parıldayan.

ELACAN

Ela gözlü, içten kimse

Elacık

 Küçük ela gözleri olan.

Elafer

 Ela renkli ışık saçan.

Elagöz

 Ela gözlü güzel.

Elagül

 Güzel gözlü ve zarif görünümlü.

Elagüz

 Mahsun sonbahar.

Elagüzar

 Ela gözlü becerildi güzel.

Elaldı

 El-aldı. 2. Başkasına kaptırılan.

Elam

 Türkçe. Benim olan ela anlamı taşır. Farsça : Elam imparatorluğu eski Elamite imparatorluğu (farsça’da تمدن عیلام) (m.ö. 2700- m.ö. 660 arası) Sümer ve Akkad’in doğusunda, bu günkü İran’ın güneybatısındaki Huzistan eyaletini ve Fars eyaletinin batısında yer almıştır.

ELANAZ

Ela gözlü, cilveli

Elanigar

 Gözleri elalı resim.

Elanisa

 Ela gözlü kadınlar.

ELANUR

Ela gözleriyle nur saçan

Elasel

 Gözlerinin güzelliğiyle çoşkulu olan.

Elaser

 Gözlerinin güzelliğini sergileyen.

Elasev

 Ela gözlü sev.

Elaseven

 Ela rengi seven.

Elasever

 Kendi gibi güzel gözlüleri seven.

Elasoy

 Güzel gözleri olan bir soydan gelen.

Elasu

 Ela gözlerinden temizlik akan.

Elasun

 Gözlerinin güzelliğini sunan.

Elaşan

 Gözlerinin güzelliğiyle şöhret olmuş.

Elaşen

 Gözlerinin güzelliğiyle neşe saçan.

Elatan

 Gözlerinde tan vaktinin güzelliğini yansıtan.

Elaten

 Ten rengi güzel olan.

Elay

 Elalı, karışık gibi bir manası vardır. El+ Ay köklerinin birleşiminden oluşur.

Elayar

 Ela gözlü güzel sevgili.

Elayüz

 Çok güzel yüz.

Elbin

 Bin tane el, birlik

ELBİR

El birliği, güç birliği

Elbirle

 El birliği ile.

Elbirlik

 Beraberlik, dayanışma, el ele verme.

ELBİZ

Örümcek ağı,Zararlı bir çeşit ot

Elburz

 1. Kafkaslarda en yüksek dağ. 2. Uzun boylu yakışıklı kimse.

Elçi/Elçim

 Elçi olarak gönderilen manasındadır.

ELÇİM

Elçi olarak gönderilen

ELÇİN

Deste, tutam

Eldem

 Cana yakın, sevimli

ELDEM ( E)

Candan olan,

Elem

 Acı, keder, sancı, kaygı.

Elen

 Nadide bulunması güç mücevher.

Elezan

 Göğe yükselen ezan sesi anlamındadır.

Elfida

 Feda etme, gözden çıkarma, verme.

ELFİN

Küçük yaramaz, ele avuca sığmayan

Elfiye

 1. 1000 mısralık manzume. 2. Manzum risaleler.

Elgin

Garip, yabancı, gurbette yaşayan.

Elgiz

 Şehri koruyan tanrıçadır.

ELİF

Arap alfabesinin ilk harfi,uzun boylu kız

ELİFE

Alışılmış,arzu edilen şey

ELİK

Dağ keçisi

ELİM

Acı olan şey

Elime

 Dert ve elem veren

Elis

 Güzel kokulu bir çiçek.

Elisa

 Benî İsrail Peygamberlerindendir. Bir diğer yandan HIV testine de ELİSA denir; bu manada kötü enerjili bir isimdir.

ELİT

Seçkin,üst

ELİZ

Emir veren Prenses, Cennetteki en büyük meyva ağacı

Elizan

 Uzaktan duyulan ezan sesidir.

Ella

 Sonsuzluk.

ELMAS

Kıymetli taş

Elmasım

 Değer verme. 2. Değer vererek seslenme durumu.

Elmina

 Mina dağında açan çiçek manasına rastlıyoruz. Ayrıca Al ve Mina kelimelerinin birleşiminden oluşan bir isim olan Elmina’ nın güneş tutulmasındaki kızıllığa verilen ad olduğu da söylenir.

Elmira

 Emir veren prensestir.

Elnare

 Ülkesinin ışığı, odlar yurdu. Azerbaycan’ın diğer ismi ile eşanlamlıdır.

Elnur

 Elin nuru anlamındadır.

Eltaf

 Çok latif çok güzel.

Elvan

 Renkler, çeşitler

ELVAN ( U )

Çok renkli,rengarenk

Elveda

 Bir daha kavuşulamayacağı düşünülen bir şeyden ayrılırken kullan

Elvida

 Allah’a ısmarladık. Allah’a emanet olun yollu ayrılık hitabı. Erkek ve kadın ismi olarak kullanılır.

Elvin

 Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak – Sadakat, sonsuz arkadaslik

Elyak

 En layık olan, en çok yakışan.

Elzem

 Gerekli olan, vazgeçilmez.

Emanet

 1. Emniyet edilen kimseye bırakılan şey, eşya veya kimse. 2. Osmanlı devletinde bazı devlet dairelerine verilen isim.

Emeç

 Gaye, amaç, hedef manalarındadır.

Emek

 1. Uzun ve yorucu çalışma. 2. Bir amaç uğruna harcanan yoğun beden ve zihin gücü.

EMEL

Şidettli arzu,istenilen şey

Emen

 Bir şeyi yetiştirmek amacıyla dikmek için açılan çukur. 2. Zahmetli iş.

EMET

Bereket,sonuç

Emeti

 Bereket, bolluk. 2. Hala.

Emetullah

 Allah´ın kulu (kadınlar için kullanılır).

EMİNE

İtimad edilen güvenilir kişi

Emira

 Eski Mısır’da prenseslere verilen unvandır.

Emire

 Büyük bir ülkeden, soydan olan.

Emiş

 Emmek işi veya biçimi. 2. “Emine” isminin kısaca söyleniş biçimi.

Emniyet

 Güvenlik. 2. Güven, inanma, itimat

Emoş

 “Emine” isminin kısaltılarak söylenmiş bir başka biçimi.

Emra

 Ece, emreden, kraliçe

Emraz

 Hastalıkla ilgili.

Emriye

 Emirle, buyrukla ilgili.

Enda

 Yüce, ulu, yüksek, âlâ anlamındadır.

Endam

 Vücut, beden, ten, boy bos.

ENER

Kahraman kişi,Engin Kimse

Enfa

 Çok yararlı, daha çok faydalı.

Enfes

 Güzeller içindeki en güzel olan. Nefiss.

Enginay

 Aşağılara doğru inmiş Ay, engine inmiş Ay.

Enginaz

 Çok nazlı olan.

Engingül

 Her yam gül gibi güzel ve bakımlı olan.

Enginiz

 İnmiş iz; engindeki iz.

Enginsel

 İçindeki çoşku her yeri alabilecek kadar büyük olan.

Enginsu

Açık deniz.

Enhar

 Irmaklar, çaylar. Enhar. Kur’an-ı Kerim’de cennetin altından akan ırmaklar.

ENİSE

Arkadaş,sevgili

Enmutlu

 mutluluklar içinde en mutlu olan

Ennur

 Nur yağdıran.

Ercin

 Merdiven, basamak.

ERÇİL

Sözüne güvenilir kişi,sözü senet olan

Erçin

 Merdiven, basamak.

ERDA

Ağaç kurdu,beyaz karınca

Erdemay

 Erdemli ve Ay kadar güzel olandır.

Erdenay

 Bakır ay

ERDENAY ( U )

Ay gibi temiz

Erdibike

 Olgunluğa erişmiş, deneyimli kadın.

Erdibikem

 “Olgunluğa erişmiş, deneyimli kadınım” anlamında kullanılan bir ad.

EREM

Bir şeyi karşılıksız yapan

EREM ( U )

Ulaşılmak için çaba gösterilen

Eren

 1. Erkek. 2. Olağanüstü sezgileriyle birtakım gerçekleri gördüğüne inanılan kimse. 3. Deneyimli, akıllı kimseler. 4. Dost. 5. Hayırlı çocuk.

Erendal

 Her zaman genç ve körpe kalacağına inanan.

Erendil

 Her şeyi bilip söyleyen.

Erendiz

 Jüpiter gezegeninin adı

Erengül

 Ermiş, yetişmiş, açmış gül

Erengün

 Ulaşıp gelen gün.

Erengüz

 Biten sonbahar

Erennaz

 Naz yapmaya son veren, nazdan vazgeçen.

Erennur

 Evliya gibi ışık saçan

Erensel

 Çoşkulu bir akıllılığa sahip olan.

Erensen

 Ermiş olan, evliya.

Erenser

 Ermişliğini gösteren.

Erensu

 Ermiş gibi ve su gibi aziz olan.

Erenşan

 Olağanüstü sezgileriyle ünlenmiş olan

Erentan

 Tan vaktinin çekimine kapılan.

Erenyar

 Ermiş sevgili.

Erenyüz

 Yüzü evliya gibi nurlu olan.

ERGE

Yetişmiş,olgun

Ergem

 Nazlım, canım.

ERGİ

güzel bir şeye ulaşma

Ergim

 Eriştiğim, ulaştığım, benim olan ergidir.

ERGUVAN

renkli çicek açan süs ağacı

Ergül

 Erlerin gülü

ERGÜL ( U )

Nadide Gül

Ergüler

 Erken mutlu olur, erken güler.

Eribe

 Akıllı, zeki, olgun, yetkin.

Erik

 Beyaz çiçekli bir ağaç ve bunun çeşitli renklerde ekşimsi veya tatlı sulu meyvesi.

Erike

 Taht.

Erim

 1. Bir şeyin erebileceği uzaklık. 2. Vakıf olmak, yetmek.

Erin

Erginleşmiş kimse.

Erinç

 Dirlik, rahat, huzur

Eriş

 Tüm arzularını gerçekleştir, istediklerini elde et temennisi.

Erişen

 Amacına ulaşan, istediğini elde eden.

ERİZ

Yiğit soyundan gelen

ERKE

Enerji ,yenme gücü

Erkin

 Hiçbir koşula bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, özgür.

Erkinay

 Özgür Ay, özgürce dolaşan Ay.

ERMA

Çok güzel ve cilveli olan

Ermiye

 Dolu yağmasına neden olan bulutlar.

ERNA

Zor olmayan,cilveli

Ersevim

 Sevimli, sempatik erkek.

Erseyim

 Sevimli, sempatik erkek.

Erva

 1. Yumuşaklık, letafet. 2. Güzel görünen.

Ervanur

 Allah’ın gönderdiği ışık.

Ervin

 Şahsiyetli, kişilikli, şerefli, itibarlı.

Erzan

 Bol, uygun, layık

Esalet

 Asalet.

Esel

 Rüzgarlı diyar, rüzgar alan ülkeler.

Esen

 Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı sıhhatli sağlam

ESEN ( U )

Sağlıklı, Veda

ESENAY

Ayın önünden geçen rüzgarlı bulutlar

Esencan

 Sağlıklı ve içten olan.

Esencik

 Sağlıklı ve sevimli olan.

Esengil

 Esintili olan.

Esengöz

 Sağlıklı ve güzel göz.

ESENGÜL

dipdiri, renkleriyle yeni açan güzel gül

Esengülen

 Rüzgar gibi gülen.

Esengün

 Sağlıklı gün.

Esenkal

 Sağlıklı olması temenni edilen.

Esenli

 Çok sağlıklı.

Esennaz

 Nazlı nazlı esen rüzgar.

ESENNUR

Parlak, rüzgar gibi giden

Esensal

 Sağlık saçan.

Esensel

 Rüzgar gibi coşkulu olan.

Esenses

 Rüzgar gibi esen

Esensoy

 Sağlıklı bir soydan gelen.

Esensu

 Rüzgârlı su.

Esensun

 Sağlık temennisi sunan.

Esenyar

 Sağlıklı sevgili

ESENYEL

Hafif esen rüzgar

Esenyüz

 Sağlıklı oluşu yüzünden okunan.

ESER

Dünya Güzeli,ortaya konan şey,Güneş Doğmadan Önceki Alaca Karanlık

Eseray

 Ay’dan da güzel yorumlanmış olan.

Esercan

 Yüreğinden geldiği gibi davranan

Esercik

 Sevimliliği içten olan.

Eserdal

 Gençlik ateşiyle keyfine göre davranan.

Eserdil

 Keyifli sohbetleri olan.

Esergül

 Gül gibi canlı olan.

Esergün

 Keyifli gün

Esergüz

 Keyifli sonbahar.

Eserkan

 Keyifli bir soydan gelen.

Esernaz

 Nazlı nazlı esen.

Esernur

 Işık saçarak esen.

Esersu

 Su gibi berrak ve yürekten olan.

Esersun

 Yapıtlarını sunan.

Esertan

 Tan vaktinin keyfi.

Eseryar

 Keyif veren sevgili.

Eseryel

 Esip geçen.

Esgin

 Rüzgarlı. 2. Esen. yel.

Eshar

 Seher, sabahın oluşu.

Esil

 Şerefli, itibarlı ve otoriter kişi, uzun ve dolgun yüz. Doğru şey. Kavi, muhkem, sağlam

Esila

 Öğle vakti ile ikindi vakti arasında geçen zaman diliminin Kuran’ da geçen adıdır.

ESİM

Rüzgarın esişi

ESİN

Sabah esen rüzgar

ESİN

Huzur

Esinay

 Aydan etkilenen.

Esincan

 içtenliğiyle başkalarına ilham veren.

Esincik

 Sevimli, duygulu.

Esingül

 İlham veren gül

Esingün

 ilham veren gün.

Esingüz

 Güzelliğinden etkilenilen. 2. Romantik sonbaharı yaşayan.

Esinnaz

 Nazlı nazlı esen.

Esinnur

 İlham veren, ışık saçan.

Esinsel

 Coşkulu duygular içinde olan.

ESİNSES

Sesiyle ilham veren

Esinsoy

 Soyuyla iftihar eden.

ESİNSU

duruluğuyla ilham veren

Esintan

 Tan vaktinden esinlenen.

Esintay

 Gençliğiyle herkesi kendine hayran bıraktıran.

Esinti

 Belli belirsiz hissedilen hafif yel.

Esintürk

 İlham veren Türk.

Esinyar

 ilham veren, sevgili.

Esinyüz

 Yüzünün güzelliğiyle başkalarına ilham veren.

Eslem

 Daha sağlam, en selâmetli.

Eslim

 Teslimiyet, Allah’a teslim olandır.

Eslina

 Dünyalar güzeli.

ESMA

Duyma

Esmacan

 Adı can olan.

Esmagül

 Adı gül

Esmahan

 Hükümdar adları.

Esmahatun

 İsmiyle anılan kadın.

Esman

 Bedeller, kıymetler, değerler.

Esmanaz

 Adı naz

Esmanigar

 Adı nigar.

Esmanur

 Adı nur.

Esmasu

 Adı su.

Esmaşan

 Adı şan.

Esmatan

 Adı tan.

Esmayar

 Adı yar.

ESME

Yapılması önce düşünülmüş olmayan veya beklenmeyen bir şeyi yapmaya birdenbire karar verme.

Esmenisa

 Adı nisa.

Esmer

 Teni ve saçları karaya çalan, koyu buğday renginde olan. 2. Siyaha çalan buğday rengi.

Esmeray

 Esmer kadın.

Esmercan

 Esmerliği ve içtenliğiyle çok sevilen.

Esmergül

 Eşi benzeri . bulunmaz güzellikte olan.

Esmergüz

 Sonbahar akşamı.

Esmernaz

 Nazlı esmer.

Esmersev

 Esmerliğiyle sevilen.

Esmerseven

 Esmerleri seven. 2. Kendi gibi olanı seven.

Esmersever

 Kendi gibi esmer olanı seven.

Esmersu

 Berraklığı gecenin kararlılığına karışmış olan.

Esmira

 Zümrüt taşı.

ESNA

An,sıra

ESRA

Çabuk olan,karanlıkta yol gösteren

Esved

 Siyah, kara.

Eşay

 Ayin güzelliğiyle eşdeğer güzelliğe sahip olan

Eşe

 Teyze. 2. “Ayşe” isminin kısaltılmış bir biçimi.

Eşim

 Yoldaşım, hayat arkadaşım.

Eşin

 “Dostun, arkadaşın” anlamında kullanılan bir ad.

EŞLEM

Teslim olma

Etfal

 En değerli en yüksek.

Eti

 Tarihte bir Anadolu devleti.

Etik

 Ahlak bilimi, töre bilimi. 2. Ahlakla ilgili, ahlaki.

Etike

 Eğitmen. 2. Yol gösterici.

EVA

 Yaratılan ilk kadın 

Evcan

 Evini seven, evcil.

Evcimen

 Evi yaşanacak bir yuva yapan, evine ve ev işlerine çok bağlı, Evi çekip çeviren, evine düşkün.

Evdegül

 Evde olan güzel.

Eve

 Havva. Yaratılan ilk kadın.

Evecen

 Hamarat. ev işlerini kısa sürede halledebilen.

EVİN

Bir şeyin aslı ,özü, cevher

Evinç

 Evini seven, evine bağlı.

Evingül

 Evin gülü, evin güzeli.

Evla

 Uygun olan manasındadır.

Evnur

 Eve nur saçan.

EVRA

Yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde koruyucu hendekler de olabilen kale,hisar

EVRAN

Uzun boylu kişi,kasırga

Evre

 Dönem, çağ.

Evren

 1. Büyük yılan, ejderha. 2. Felek, zaman. 3. Kainat, dünya. 4. Yaşanılan vasat.

Evrim

 Aşamalarla kendini gösteren ilerleme, değişim

Evsa

 Sihirbaz, efsuncu, insana tesir eden anlamındadır.

Evsan

 Putlar, harçlar. İsim olarak kullanılmaz.

Evsar

 Taç.

Evser

 Taç, çelenk.

Evşen

 Hafif / Şen olan ev gibi de tanımlanabilir.

Evvel

 1. İlk başlangıç, ilkin. 2. Allah’ın 99 isiminden biri.

Eygül

 İyi, gül gibi.

EYLEM

Hareket, aksiyon

EYLÜL

Yılın dokuzuncu ayı

Eysu

 Suya seslenen

EYŞAN

Güzelliği ile ünlü

Eyşe

 Güzel, akıllı

Ezamet

 1. Büyüklük, ululuk. 2. Çalım, kıvnm.

Ezel

 Başlangıcı belli olmayan

EZEL ( U )

Daimi, Ebedi, Sonsuza Dek

Ezeli

 Öncesiz, başlangıçsız.

Ezfer

 Güzel kokulu.

EZGİ

Belli bir kurallara göre düzenlenmiş, kulağa hoş gelen ses dizisi,beste

EZGİN

üzüntü çeken kimse

EZGÜ

Makam

Ezhan

 İnsanda akıl, fikir, zeka, hafıza anlayış, kavrayış, kudretleri.

Ezheran

 Ay ve güneş.

Eznev

 Yeni baştan, yeniden.

EZO

Mutluluk,

EZRA

Ata Binmekte yetenekli olan kişi,düzgün konuşan kişi

Ezrak

 Gök rengi. 2- Saf temiz su. 3. Mavi gözlü.