A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z

Cabire

 (bkz. Cabir).

Cabiye

 1. Hazine 2. Şam’ın güneybatısında, Çavlan’da bir yer. 3. Havuz.

CAHİDE

Çok çalışan,emek harcayan kimse.

Caize

 Uygun, yerinde, yakışık alan. 2. Armağan. 3. Yol yiyeceği.

Calibe

 Kendine çeken, çekici, güzel. 2. Albenisi olan, sevecen

Can

 Yaşamı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan soyut varlık

CANA

Ey can, ey sevgili! Anlamında kullanılan ad

CANAL

Gönül al, kendini sevdirme

Canalp

 Özünde güç, yiğitlik, mertlik bulunan kimse.

CANAN

Sevgili, gönül verilmiş, sevilen kadın

Canane

 Sevgili, gönül verilen, âşık olunan.

Canaş

 Sevgili, dost, arkadaş.

Canay

 Ay gibi temiz

CANAY (U )

Ay gibi temiz, saf, parlak kimse

Canbahar

 Baharın güzelliğiyle içtenliğini yüreğinde taşıyan. 2. Baharın romantizmi yaşayan.

Canbek

 1. Gözü pek, cesur. 2. Güçlü, kuvvetli.

CANDAN

İçten, gönülden

CANDAŞ

Çok yakın dost

Candeğer

Uğrunda can verilecek kadar güzel, değerli, sevilen.

Canece

 Sevimli, içten

CANEDA

Samimi kişi,

Canel

 Eli can kadar değerli olan.

CANEL (U )

Dostluk için uzatılan el

Canela

 Gözlerinin güzelliğinden içtenliği okunan

CANEY

Cana yakın olan kimse

Canfeda

 Uğrunda can verilebilecek olan.

Canfer

 içtenliğiyle çevresini aydınlatan.

Canfes

 Üzerinde desen bulunmayan, ince dokunmuş, parlak, tok, ipekli kumaş.

Canfeza

 Can artıran, gönle ferahlık veren anlamlarındadır.

CANFİDAN

Taze, yeni, özü fidan gibi olan kimse

Canfide

 Özü çiçek fidesi gibi temiz ve güzel olan kimse.

Cangil

 Canlardan olan. 2. içten insan.

CANGÜL

Güzel, gül gibi canlı olan kimse

Cangün

 İnsanı canlandıran, yüzünü güldüren, içine huzur veren gün

Cangüzar

 Cana dokunan. 2. Becerikliliğiyle herkese yardım eden.

CANHANIM

Cana yakın kadın

Canıpek

 Acıya, sıkıntıya karşı dayanıklı olan kimse.

Canib

 Ön taraf, cihet. Türk dil kuralına göre “b/p” olarak kullanılır.

CANİK

Becerikli, atik

Canip

 Ön taraf, cihet.

Canipek

 Özü ipek gibi tertemiz olan kimse.

Cankat

 Hayata neşe ve renk katan

CANKAT ( U )

Sevinçle,neşeyle dolu olan

CANKIZ

Sevimli, şirin kız.

Cankut

 Sevimli, cana yakın

CANKUT ( E )

Kişinin mutluluğu,şansı,

Cannur

 Işık saçan dost, sevgili.

Canöz

Kişinin özü.

Canözen

 Yaşamına özen ve saygı gösteren kimse.

Canözlem

 Hasret çekilen kimse.

Canperver

 insanda çoşku uyandıran.

Canruba

 Gönül alan, sevgili.

Canrüba

 Gönül kapan, gönül alan sevgili.

CANSEL

Hayat veren su,

Cansen

 Sevilen ve hoşlanılan kimseye hitaben.

Canser

 “Canını, özünü ortaya koy” anlamında kullanılan bir ad.

Canses

 Sesi can veren.

Canset

 Küçük kraliçe, prenses.

Cansev

 içten sev. 2. Yürekten seven.

Cansever

 “İnsanı seven” anlamında kullanılan bir ad.

Cansın

 Can gibi yakın olan.

CANSIN ( U )

Candan,içten olan kimse

Cansipar

 Canını feda eden.

CANSU

hayat veren su, tazelik,taze su

Cansun

 içtenliği ve sevecenliği başkalarına da aşılamaya çabalayan anlamında.

Cansunar

 içtenliği ve sevecenliği başkalarına da aşılamaya çabalayan anlamında.

Canşan

 şöhret sahibi olduğu halde içtenliğini yitirmeyen .

Canten

 Ruh ve beden.

Canyar

 Yürekten sevilen.

Canyel

 Rüzgar kadar hızlı olan.

CAVİDAN

Ebedi, sonsuz olan

Cavide

 Sonsuz.

Cavlan

 Büyük çağlayan.

Cazibe

 Çekici, alımlı, sevimli, güzel

Cebire

 1. Zorlamak. 2. Düzeltme, onarma. 3. Kırık veya çıkık bir kemiği yerleştirip sarmak.

Cebriye

 Yazgı, kader.

Cedide

 1. Yeni, kullanılmamış. 2. Pek az zamandan beri bilenen veya mevcut olan

Cehven

 Kurtuba’da yerleşmiş, birçok alim, fakih, vezir yetiştirmiş meşhur bir Arap ailesi.

Celilay

 Ulu, yüce ay.

CELİLE

Ulu, Yüce

Celvetiye

 Aziz Mahmud Hüdayi’nin kurduğu tarikatının adı.

Cemalnur

 Yüz Nuru/ Güzellik Nuru

Ceman

 1. Salma salma yürüyen. 2. Nazlı sevgili.

Cemanur

 Yüz Nuru/ Güzellik Nuru

CEMİLE

Gönül almak amacıyla yapılan davranış

Ceminur

 Çok nurlu, aydınlık kimse. Zarif.

Cemiyet

 Toplum. 2. Demek, kurum.

CEMRE

Ateş parçası, kor

Cemresu

 Cemre ve su isimlerinin birleşiminden meydana gelen isimdir.

Cenah

 Taraf, yön.

Cenan

 Yürek, gönül kalp

CENNET

Allah’a inanan, günah işlememiş veya günahlarından temizlenmiş olanların gireceği güzel yer

CEREN

Ceylan,Moğolca ceylan

Cerib

 Hububat için kullanılan bir ölçek.

Ceride

 Gazete. 2. Kayıt, bilgi.

Cerime

 Zarar görmek, bedel ödemek.

Cesaret

 Yüreklilik, korkusuzluk.

Cesime

 Büyük, iri, kocaman.

Cevale

 Cevval yada cevahir anlamında

CEVHER

Başlı başına, kendiliğinden olan

Cevhere

 Hicri 5. asırda Bağdat’ta yaşamış meşhur bir İslam hanımı.

Cevriye

 Haksızlık, eziyet, çile, sitem.

CEVZA

İkizler burcunun eski adı,gökyüzünün kuzey yarım küresinde görünen iki parlak yıldızlı burç.

CEYDA

Uzun boyunlu kadın

Ceydacan

 Güzel ve yürekten dost

Ceydagül

 Güzel, bir gül kadar güzel.

Ceydagüz

 Sonbahar güzelliğinde ve romantizminde olan.

Ceydahan

 Güzel, 2. Güzel ve otoriter.

Ceydanaz

 Nazlı güzel.

Ceydanur

 Işık saçan güzel.

Ceydasu

 Güzelliğiyle bütünleşen temizliği ve saflığı olan.

Ceydaşan

 Güzelliğiyle şöhret olan.

Ceyhan

 Güney Anadolu’da Toroslar’dan doğan ve Akdeniz’e dökülen nehir.

Ceyla

 İnsanlığa atfedilmiş, bağışlanmış.

CEYLAN

Arabistan ve Kuzey Afrika çöllerinde yaşayan, ince yapılı, ince bacaklı, çok zarif, çok hızlı koşan ve gözlerinin güzelliğiyle ünlü, memeli hayvan.

Ceylin

 Cennetin kapısı, cennete açılan kapıdır.

Ceylinaz

 Cennetin kapısındaki görevli melek.

Ceysu

 Su gibi berrak olan.

Cezire

 Denizdeki ada.

Cezlan

 Mutlu.

Cezmiye

 Kesin karar veren

Cıvıl

 Hareketli, sesli, kaynaşan.

Cıvıltı

 Kuşların ötüşürken çıkarttıkları ses.

Cici

 Sevimli cana yakın, hoş güzel, hoşa giden.

Cihan

 Dünya, alem

Cihanay

 Dünyanın en güzeli.

CİHANBANU

Dünyanın hanımefendisi

Cihancan

 Dünyanın en iyi dostu.

Cihandide

 Dünyayı gezip görmüş.

Cihanefruz

 Dünyayı parlatan, aydınlatan.

Cihanfer

 Cihanı, dünyayı aydınlatan, dünyanın ışığı.

Cihangül

 Güllerle bezenmiş dünya.

Cihannaz

 Dünyanın en nazlısı.

Cihannur

 Alemi aydınlatan nurlu ışık

CİHANNUR ( U )

Dünyayı aydınlatan,nur gibi olan

Cihanser

 Cihan’ın başı. Kadın ve erkek adı olarak kullanılır.

Cihansu

 Dünyanın suyu.

Cihansuz

 1. Cihan yakan. 2. Gaznclilerdcn Buhran Şahı mağlup edip, Gaznice ve Büst şehirlerini yakıpyıkan, gaddar vahşi AlaeddinHüseyirie verilen ad.

Cihanter

 Dünyayı aydınlatan ışık.

Cili

 Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler.

Cilve

 Hoşa gitmek için takınılan tavır, işve, naz.

Cilvekar

 Cilveli olan, kırıtan, nazlı.

Cilveli

 Cilve yapan.

CİLVENAZ

Cilveyle nazı birarada bulunduran kimse

Cilvesaz

 Cilve yapan, cilveli.

Cinan

 Cennetler

CİNAN ( U )

Cennet,Cennetler

Cinas

 Çok anlamı olan bir kelimeyi farklı konuda farklı anlam yükleme işi.

CİRİM

Hacim,miktar

Ciryal

 1. Bir nevi kırmızı boya. 2. Altının kırmızılığı. 3. Temiz renk. 4. Saf.

Civan

 Yeni yetme, körpe, genç

CİVELEK

Canlı, sevinçli,Yeniçeri Ocağına yeni girmiş delikanlı.

Cudiye

 Cömert, eli açık.

CUMHURİYET

Halkın egemenliği kendi elinde tuttuğu devlet biçimi.

Cümane

 Tek inci anlamında. Hz. Ali(r.a.)’nin kızkardeşi ve Rasulullah’ın amcasının kızı olan hanım sahabi.