A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z

KADER

Alınyazısı, baht

Kadın

 Dişi cinsten erişkin insan. 2. Evlenmiş kız. 3. “Bayan” anlamında kullanılan bin ünvan. 4. Analık veya veya

Kadınana

 Deneyimli, yaşlı, saygı gösterilen kadın.

Kadıncık

 Hanımefendi.

KADİFE

ince sık tüylü, parlak ve yumuşak kumaş

KADİME

Öncesi bilinmeyen

KADİRE

Güçlü

KADRİYE

Kıymet

Kafiye

 Şiirde, mısra sonunda yer alan kelimelerin ses benzerliği.

Kahya

 Konak, çiftlik vb. yerlerde türlü işleri yapmakla görevli kimse.

Kaila/Kayla

 Pür, saf, katıksız, kötülükten uzak kimse anlamındadır.

Kainat

 Var edilen şeylerin hepsi, yaratılanlar. Evren, alemler…

KAİNAT ( E )

Var edilen şeylerin hepsi, yaratılanlar

Kalender

 Aza tamah eden, alçakgönüllü, sade.

Kamber

 1. Köle, itat eden. 2. Dost, arkadaş.

KAMELYA

büyük beyaz, kırmızı veya penbe renkte çiçekler açan dayanıklı yapraklı bir bitki

Kamer

 Ay. Kuran’ da sure adı

KAMER ( U )

Ay

Kamertab

 1. Aydınlık, ışık. 2. Ay ışığı, mehtap.

KAMİLE

Olgun,bilgili kimse

KAMURAN

Bahtiyar olan, isteğine kavuşmuş mutlu olan

Kaniye

 Elindekiyle yetinen. 2. Aklı yatmış, kabullenmiş.

Karaca

 Rengi karaya yakın, esmer

Karadut

 Siyah renkli dut.

Karakız

 Esmer tenli kız.

KARANFİL

Bir çeşit kokulu çiçek

Kardan

 Kar kadar beyaz.

KARDELEN

Nergisgillerden baharda çok erken çiçek açan soğanlı bir bitki.

Kardem

 Kar zamanı.

Karen

 Saf, arı, katıksız…

Karin

 Yakın, nail olan, hısım

Karina

 Carina takım yıldızının adı

KARMEN

Parlak kırmızı renk

Karsel

 Karın erimesiyle oluşan sel.

Karsu

 Karın suyu ya da sulu kar.

Karya

 Karlar kraliçesi.

Karyağdı

 Karlı günde doğan beyaz tenli kız çocuklarına verilen bir ad.

Kaşife

 Bulan, ortaya çıkaran.

Kâşife

 Bulan, keşfeden, bulucu.

Katibe

 Yazıcı, devlet memuru.

Kâtibe

 Kadın sekreter, kadın kâtip.

Katmer

 Bir şeyi oluşturan katlardan her biri. 2. Arasına yağ veya kaymak sürülerek katlanmış yufka ekmeği.

Katre

 Damla. Damlayan şeydir.

Katun

 Kadın

Kavin

 Güçlü kız çocuğu.

Kayansel

 Taşkın, akarsu seli, sel27

Kayla

 Masum, temiz, katkısız, saf… Yunancadır.

Kaymak

 Sütün yüzünde zar gibi toplanan, açık sarı renkli, koyu yağlı katman. 2. Bir şeyin en iyi ve en seçkin bölümü.

Kayra

 Yüksek tutulan ya da sayılan birinden gelen iyilik, ihsan, lütuf

KAYRA ( U )

Büyük bir kimseden gelen iyilik

Kâzime

 Öfkesini, hırsını yenebilen kimse.

Kebar

 İlk şafak.

Kebire

 Büyük, ulu, yaşça büyük.

Kebuter

 Güvercin.

Keder

 Kaygı, üzüntü, tasa.

Keje

 Sarışın kız çocuğu. Kürtçedir.

Kekik

 Güzel kokulu bir bitki.

Keklik

 1. Güvercin büyüklüğünde, eti için avlanan, tüyü boz, ayakları ve

Kelebek

 1.Vücudu kanatlan ince pullarla ve türlü renklerle örtülü, dört kanatlı, çok sayıda türü olan böcek. 2.Narin, ince kadın.

Kendi

 Tek başına

Kenter

 Şehir terbiyesi almış, kentli.

Keriman

 Eli açık, cömert.

KERİME

Kız çocuğu

Kerra

 Tan gibi, koyu

Keşfiye

 1. Keşifle ilgili. 2. Keşfeden.

KEVSER

Cennette bulunduğuna inanılan bir ırmak,bolluk

Kezban

 Aslı Kedbanu – vekilharç kadın (evi çekip çeviren) Ev kadını, evine ve kocasına bağlı kadındır. Bir diğer anlamı; yalan, yalancıdır.

Kezban/Keziban

 1. Bir yeri yöneten kadın kahya. 2. Ev kadını, evine ve kocasına bağlı kadın

Kırçiçek

 Kır çiçeği, yabani çiçekler.

Kısmet

 Talih, nasip, kader

Kıvanç

 Sevinç

KIVILCIM

Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası

Kıymet

 Değer

Kızhanım

 Az bulunur hanımefendi.

Kızılca

 Kırmızı renge çalan

Kızılcık

 Kızıl renkli, küçük ekşimsi meyveleri olan ağaçcık.

KIZILTAN

"Gün ağarmasındaki kızıl renk

Kızımay

 “Kızım ay gibi parlak ve güzeldir” anlamında kullanılan bir ad.

Kızkına

 Küçük kız.

Kibare

 1. Davranış, düşünce, duygu bakımından ince, nazik olan. 2. Seçkin,

KİBARİYE

Nazik,zarif,seçkin

Kibele

 Toprak tanrıçası

Kifaye

 1. Yetişme, el verme, kâfi gelme. 2. Bir işi yapabilecek nitelikte olma.

Kifayet

 1. Yetişme, el verme, kâfi gelme. 2. Bir işi yapabilecek nitelikte olma.

Kimya

 Maddelerin temel yapılarını¸ bileşimlerini¸ vb.ni inceleyen bilim.

Kinebike

 Küçük hanım.

Kiraz

 Gülgillerden bir meyve ağacının sulu tek çekirdekli meyvesi

Kişwer

 Krallık, ülke.

Konca

 Açmamış çiçek, gonca

Koncagül

 Gül goncası

Konçuy

 Prenses.

Korgül

 Kor renginde, kızıl gül.

KOZA

İçinde tohum ya da krizalit bulunan koruncak

Körpe

 Tazeliği üstünde, daha büyümemiş. 2. Yeni yetişmekte olan.

KÖSEM

Rehber,kılavuz,Cildi pürüzsüz

Köz

 İçinde küçük kor parçaları bulunan kül

Krizantem

 Sadakat anlamına gelen çiçektir.

Kudsiye

 Kutsal, saygı uyandıran.

Kudsiyet

 Kutsallık. 2. Saflık, anlık, temizlik.

KUĞU

Beyaz tüylü bir su kuşu

Kukus

 Tomurcuk.

Kulan

 İki üç yaşında dişi tay, kısrak.

Kumral

 Açık kestane rengi, bu renkte olan

KUMRU

Güvercinden küçük, boz, gri renkli bir kuş

KUMSAL

Kumla örtülü deniz kıyısı,plaj

Kurtuluş

 Tehlikeli veya kötü bir durumdan kurtulma.

Kutal

 Mutlu ol anlamındadır.

Kutan

 1. Saban. 2. Saka kuşu.

KUTAY

Şanslı ay,

Kutbiye

 Kutupla ilgili, kutba ilişkin.

Kutgün

 Uğurlu, kutsal zamanda doğan.

Kutlay

 Uğurlu, şanslı ay.

Kutlu

 Uğur getirdiğine inanılan, uğurlu, ongun, mübarek.

Kutluay

 Uğurlu, şanslı ay.

Kutluay/Kutlay

 Uğurlu, kutlu ay.

Kutlucan

 Şanslı, uğurlu dost.

Kutlumaral

 Uğurlu dişi geyik, kutlu geyik

Kutlunaz

 Şanslı nazenin.

Kutlunur

 Şans ışığı veren.

Kutlusun

 Şanslısın, uğurlusun.

KUTSAL

Güçlü bir dinsel saygı uyandıran kimse,Uğur getirdiğine inanılan şey

Kutsalan

 Uğur getiren, kutlu.

Kutsalar

 Uğur getiren, kutlu.

Kutsan

 Uğurlu, talihli ad.

Kutsel

 Uğuru bol olan, çok çoşkulu

Kutseli

 Mutluluk seli, büyük coşku

Kutun

 1. Mutlu. 2. Kutsal.

Kuyaş

 Güneş sıcağı.

Kuzay

 Güneş görmeyen gölgelik yer.

KUZEY

Bir yön

KÜBRA

Yüce