Z Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

ZABİT Tecrübeli er, subay
ZADE Oğul, Soy, Çocuk Usturuplu insan
ZAFER Uğruna verilen mücadele sonucu varılan başarı
ZAFİR Başarı elde etmiş, zafer kazana kişi
ZÂFİR Zafer kazanan, üstün gelen.
ZAGNOS Doğan kuş türünde
ZAĞNOS Kuş türü
ZAHİD Günahtan, suçtan elini çeken kişi
ZAHİR Yardım eden, eli açık kişi
ZAHİT Dinde sakınılan şeylerden
ZAİD Dinin buyruklarını yerine getiren kişi
ZAKAİ İbranice bir isim, ad
ZAKERİYA Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden
ZAKİ Doğal, saf, temiz olan
ZAKİR Zikir eden, anan kişi
ZALAL Siluet veren, gölgelik veren
ZAMİN Kefil olan kişi
ZAMİR Yürekte gizli olan, vicdan
ZAMZEM Müslümanlarca kutsal olan su
ZANA Bilgin, Âlim
ZARAK mavi, Gökyüzünün rengi
ZAREN Zeki, Müdrik, Ferasetli, kavrayışlı
ZARİF Nazik, İnce, Hoş, Albenili
ZARR Yumurta, karıncı yumurtası
ZATİ Zaten, Doğrusu, Aslında, Esasen
ZAVAL Bitmek, sona ermesi
ZEKAİ Zekilik
ZEKAN Zevkle yapılan iş
ZEKERİYA Peygamberlerden biri
ZEKERİYYA Din büyüğü
ZEKİ Zeki, akıllı, çabuk kavrayan
ZEREN Anlayışlı, zeki
ZERVER Altın yaldızlı
ZEVAFİR parlak ışık saçan yıldızlar
ZEVVAK Her şeyin zevkine varan
ZEYD Artmak, Fazlalaşmak, Çoğalmak, Değeri Yükselmek,
ZEYNEDDİN Dinin Ziyneti
ZEYNEL Zenelabidin’in kısaltılmışı hali
ZEYNELABİDİN ibadet edenlerin süsü
ZEYNİ Şatafat, Bezek, Ziynet, süs
ZEYNULLAH Allah’ın süsü.
ZEYNUR Aydınlık, Işık, Aydın, Berrak, Fer, Nur, Saflık saçan kişi
ZİHNİ Zihinle ilgili
ZİVE Süs, Bezek
ZİYA Işık, Aydınlık, Nur
ZİYAD Süs
ZÜBEYR Ak Şafak, beyaz Işıklı