A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z

ABAY

Becer, güven, sezgi anlayış

ABBAS

Aslan, arslan haşin olan kişi

Abdi

Kullukla, kölelikle ilgili.

ABDULHAMİT

Allah'ın kulu övülen kişi

ABDULKADİR

Allah'ın Kulu, Her şeye gücü yeten kişi

ABDULLAH

Allah'ın kulu. Peygamber (s.a.s)'in babasının adıdır. Kuran’da Meryem Suresi 30. ayette geçer

ABDURRAHMAN

Rahman'ın kulu rahmet sahibi

Abdülaziz

En yüce, en değerli olan Allah'ın kulu.

ABDÜLKADİR

Tükenmeyen kuvvete sahip kudretli kişi

Abdülmelik

Evrene hükümdar olan Tanrı'nın kulu

ABDÜRREZZAK

Rızkı bol Mahlukların rızkını veren Allah'ın kulu

ABER

Hz. nuh'un erkek torununun adı

Abid

İbadet eden, tapan kul.

ABİDE

Önemli değerli yapıtları olan

ABİDİN

İbadet edenler kişi ve kişiler

ABREK

Yaşadığı toplumun kurallarına karşı gelen, savaşçı kişi

ABUZER

Altın suyu. Altın suyu gibi parlak ve muhteşem olan

ACAR

Becerikli olan kişi

ACARALP

Cesur korkusuz yiğit kişi

ACARBAY

Zengin, güçlü olan kişi

ACARBEY

Güçlü, cesur bey

ACARER

Güçlü erkek, cesur erkek

ACARKAN

Atılgan, gözüpek olan kişi

ACARÖZ

Özü güçlü, sözünü sakınmayan kişi

ACARSOY

Yiğit soy, güçlü soydan gelen

ACARTÜRK

Yiğit Türk, kuvvetli Türk, gözüpek Türk

ACATAY

Güçlü ve kuvvetli olan erkek

ACUN

Dünya, evrenin düzenli bir oluş

ACUNAL

Dünyaya yayılan dünyayla ilgili

ACUNALP

Dünyaca ünlü yiğit

ACUNER

Dünya eri, yiğitliği ve cömertliği olan kişi

ACUNSEVEN

Evreni seven, mertliği seven kişi

AÇIKALIN

Alnı kapalı olmayan kimse, temiz kişiliği olan

AÇIKGÜN

Güneşli doğru dürüst olan gün

ADAHAN

Adanın yöneticisi olan kişi

ADAL

İyi bilenen iyi ün kazanmış

ADALAN

Tanınan iyi şöhretli kişi

ADALIR

Ün salan bilinen kişi

ADAR

Omuzdaş, yandaş olan kişi

ADAŞ

Aynı isme sahip olan kişiler

ADEM

İyi, temiz, güzel insan

ADIGÜN

Adı gün olan aydınlık

ADISÖNMEZ

Adı hiç sönmeyen kişi

ADIVAR

Adı var olan kişi

ADİL

Doğruluk gösteren kişi

ADİN

Cennet, Aden olan kişi

ADLIĞ

Adı sanı bilinen, soylu kişi

ADNAN

Cennette ölümsüz olan kişi

ADSAY

İsmiyle saygınlık kazanan kişi

ADUŞAN

Ateş, alaz

AFFAN

Kötülüklerden uzak duran kişi

Afil

1. Uful eden, gurub eden, batan (güneş, yıldız). 2. Görünmez olan, kaybolan.

AFRİN

Suriye'nin Kuzey batısında bir şehir

Afşar

1. Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri. 2. Çabuk iş gören, çevik, atılgan. 3. Uyumlu, yumuşak başlı. 4. Bir şeyin zıddı, aksi.

AFŞİN

Zırh giyilen savaşlarda giyilen giyilen giysi

AGAH

Bilgili, öngülü olan kişi

Agâh

Bilen, bilgili, haberli, uyanık.

Agir

Ateş.

AĞABAY

Ağa sözün geçen zenginkişi

AĞAN

Göğe doğru yükselen akan yıldız

AĞANER

Yükseklerin bekçisi olan güzel er

AĞARANTAN

Gün doğumu, tan vakti

AĞÇELİK

Çok iyi su verilmiş, ak olan

AĞER

Temiz olan er , erkek

AĞIRTAŞ

Ağırbaşlı çetin olan kimse

Ahad

1. Bir, kişi, kimse. 2. Birler, birden dokuza kadar olan sayılar.

Ahi

1. Arkadaş, dost. 2. Erkek kardeş. 3. Ahilik ocağından olan kimse. 4. Cömert, eliaçık.

Ahlas

1. Saf, halis, karışımsız. 2. İyi yürekli, temiz kimse. 3. Kur'anî ıstılahta, Allah'a halis olarak yönelip ihlaslılıkta ileri bir dereceye varmış kul.

AHMED

En çok övülmüş, kıvanç duyulan methedilmiş. Kur'an-ı Kerim'de Saf suresinin 2. ayetinde geçer

AHMET

Kıvanç duyulan değer

Ahsa

Arabistan’ın Kuveyt-Katar kısmına verilen isim.

AHSEN

En güzel

Ahter

1. Yıldız. 2. Talih, şans, uğur.

AKA

Ağabey büyük olan saygıdeğer kişi

AKABAY

Saygıdeğer kimse,

AKABEY

Saygıdeğer erkek, dürüst doğru erkek

AKAD

Doğru olan kişi

AKADLI

Adı ak olan kişi

AKAGÜNDÜZ

Mutlu ve güzel bir günü aydınlık olan

AKAL

Beyaz ve kırmızı

AKALAN

ak olan beyazlık olan alan

AKALIN

alnı açık olan haysiyetli olan kişi

AKALP

temiz ak ve cesurlu olan yiğit

AKAN

Akıp hareket eden pınar

AKANAY

Akıp giden ay

AKANER

Yolda giden yiğit

AKANSU

Akıp giden akarsu

AKAR

Akma akıp giden

AKARCA

Akıp giden su akıp giden pınar

AKARÇAY

Akıp giden nehir, akıp giden çay

AKARSEL

Akıp giden su akıntısı

AKARSU

Sürekli akıp giden su

AKASOY

Devam eden soy sevilen sayılan

AKATA

Temiz dürüst ata

AKATAY

Temiz ve herkes tarafından doğru bilinen kimse

Akay

Parıltılı ay, ışıklı ay.

AKAYDIN

Apaydın ve tertemiz olan

AKBA

Sazlık, bataklık, soylu olan kişi

AKBARAN

Ak güç, becerekli

AKBAŞ

Deniz kazı, yabani kuş, buğday

AKBATU

Temiz kuvvetli kişi

AKBATUR

Yürekli cesur yiğit

AKBAY

Namuslu ve varlıklı kişi

AKBAYAR

Doğru dürüst, temiz ve yüce kişi

AKBEĞ

Namuslu, değerli zengin soylu kişi

AKBEK

Erdem sahibi kişi, saygı gören

AKBEL

Gözde en sevilen en çok beğenilen temizliğiyle tanınmış

AKBİLGE

Bilgeliği temiz olan kişi

AKBORA

Güçlü rüzgar ak fırtına

AKBUDAK

Beyaz renkli budak

AKBULUT

Kara olmayan, beyaz bulut

AKBURÇ

Ak renkli kale burcu

AKBURÇAK

Burçağa benzeyen bir tür

AKCEBE

Savaşlarda giyilen beyaz zırh

AKÇAKAYA

Beyaz kayalardan olaşan kayalar

AKÇAKIL

Beyaz renkli olan çakıl taş

AKÇAL

Beyaza çalan

AKÇALI

Varlıklı, dürüstlüğü bilinen kişi

AKÇASU

Açık su temiz berrak su

AKÇIL

Rengi gitmiş ak

AKÇINAR

Bir ağaç türü

AKÇİT

Aydınlık ve güneşli yüzü olan kişi

AKDAL

Dürüst Tertemiz Dal

AKDAMAR

Beyaz damar, sağlıklı

AKDEMİR

Demir gibi güçlü

Akdeniz

Kuzeyde Avrupa, doğuda Asya, güneyde Afrika ile kuşatılan deniz.

AKDİK

İnatçı ve sözünde duran kişi

AKDİL

güzel konuşan insan

AKDOĞ

Doğumu ak gibi olan

AKDOĞAN

Bir doğan türü yırtıcı bir kuş

AKDOĞDU

Tertemiz, uğurlu doğan kişi

AKDOĞMUŞ

Uğur getiren uğurla doğmuş kişi

AKDOĞU

Aydınlık doğum

AKDORA

Dağlarda kar tepesi, barışsever

AKDORUK

Dağların zirvelerinde bulunan karlı kaplı yer,

AKDUMAN

Beyazımsı duman is

AKEL

Güvenilir dürüst doğru insan kişiliği

AKER

Dürüst, Arı saf olan

AKERGİN

Dürüst olgun yetişmiş kişi

AKERMAN

Soylu asil kişi

AKERSAN

Yiğit temiz adı ünlü olan kişi

AKERSOY

Er namuslu kişi

AKGİL

Soyu pak temiz olan

AKGİRAY

Dürüst ve hayırsever temiz uygun insan

AKGÜÇ

namuskâr ve kudretli güçlü kişi

AKGÜN

Güzel seninçli gün

AKGÜNDÜZ

Beyaz sevinçli günler, gündüz

AKGÜNER

Aydınlık gün sabah

AKHAN

Beyaz soylu han

AKI

Yiğit, cesur, eli bol

AKIALP

Erleri başı

AKIMAN

Eli açık kişi

AKIN

Düşman topraklarına yapılan saldırı. Bir şeyin ardı arkası kesilmeyen geliş durumunda olması

AKINALP

Cesur Yiğit kahraman kişi

AKINER

Akın yiğidi, akın yapan er

AKINERİ

Savaşan yiğit

AKINTAN

Tan yeri, şafak tanı

AKİF

Allah'a yönelen ibadet eden

AKİL

Akıllı, zeki,anlayışlı zeki kimse

AKKAŞ

Beyaz renkli yeşim taşı

AKKÖZ

Beyaz olan kor ateşi

AKLAN

Hızlı akan nehir

AKMAN

Pak insan

AKMANER

Alımlı hoş yiğit

Akmeriç

Meriç nehri gibi saf ve temiz olan.

AKÖZ

Özü ak, berrak olan

Akpolat

Çelik gibi kuvvetli ve sert olan.

AKSAL

Birçok kalın direğin yan yana bağlanmasıyla yapılan, düz ve korkuluksuz deniz ya da ırmak taşıtı

AKSAY

Beyaz ve gri renkli kayalar

Aksel

"Sel gibi ak" anlamında kullanılan bir ad.

AKSOY

Asilzade temiz soydan gelen uğurlu kişi

AKSU

Kayalardan sızan tatlı ve durusu. Anadolu’da bir çok akarsu ve yer adı

AKSUNGUR

Bir kuş, doğan türü

AKŞIN

Teni bembeyaz olan albino

AKŞİT

Aydınlık ve gün yüzlü

Aktaç

Beyaz taç.

AKTAN

Aydınlık gün doğumu

AKTAŞ

Beyaz olan taş

AKTEKİN

soylu şehzade

AKTER

Dürüst emekçi insan

AKTİMUR

Dövme demir, akdemir

AKTOLGA

Ak kargı taşıyan cesur kişi

AKTUĞ

Barış sancak bayrak

AKTÜN

Mehtaplı gece Aydınlık

AKÜNAL

Berrak ün sahibi olan

AKYEL

lodos Güneyden esen yel

ALAADDİN

Din uğruna yükselmiş dinin sahibi

ALANER

Alan eri, meydan yiğit cesur olan

ALANGU

Altın ak geyik

ALAZ

Ateş

ALCAN

Can alıcı, cesur yürekli kimse

ALÇIN

Kırmızıya renkli minik bir kuş

ALDEMİR

Kızgın ateşte kıpkırmızı olan demir

ALDOĞAN

Bir doğan türü

ALEMDAR

Bayrak taşıyan, sancaktar

ALEN

Meydanda olma, belli olma

ALGAN

Fethler yapan

ALGIN

İyi güzel sıcakkanlı, ılımlı, vurgun, tutkun olan kişi

ALHAN

Kırmızı renkli han

ALİ

Yüce, üstün, en yüce

ALİCAN

Yüce insanoğlu

ALİM

Bilim insanı olan kimse

ALİŞAH

en Ulu yüce olan hükümdar

ALİŞAN

Meşhur olan

ALİYAR

Dost, yüce sevgili

ALKAN

kırmızı kan kanı kırmızı olan

ALKIN

Korkusuz, cesur, gözüpek yiğit

Alkış

Hayırlı dua.

ALKOR

Kırmızının en koyu olan ateş

ALKUN

Bütün herkes

ALP

Yürekli, Yiğit kişi

ALPAGUT

Savaş ruhlu kişi

ALPAĞAN

Korkusuruz kahraman

ALPAN

Cesur yürekli

ALPAR

Yiğit, kahraman, korksuzu kişi

ALPARSLAN

Selçuk Bey'in oğlu.

ALPARTUN

Kendine güvenen, onurlu yğit

ALPAS

Atılgan girişken yiğit

ALPASLAN

Cesur, yürekli, savaş beyi

ALPAT

Yiğit alp olan

ALPAY

Güçlü, yiğit, kudretli

ALPAYDIN

Aydınlı, ışıklı,malumat sahibi

ALPÇETİN

Yenilmesi zor olan er

ALPDEMİR

Demir gibi sert güçlü

ALPDOĞAN

Doğuştan yürekli doğan

ALPER

Kahraman er

ALPEREN

Er ve ermiş kişi

ALPERGİN

Yiğit ve ergin, Kahraman olgun olan kişi

ALPERMİŞ

Ermiş soylu ulu yiğit

ALPGİRAY

Övülmeye değer Yiğit hükümdar

ALPHAN

Er, han

ALPKAN

Soydan gelen soylu kanı taşıyan yiğit

ALPKUTLU

Kahraman kutlu

ALPMAN

Yiğit, kahraman korkusuz kişi

ALPSÜ

Yiğit er kişi

ALPTEKİN

Kahraman olan kişi

ALPTUĞ

Yiğit tuğu, yiğitlik simgesi

ALPTUĞRUL

Kahramanlığı kutalanan tebrik edilen, kahraman kişi

Altan

1. Kızıl tan. 2. Hakan, sultan, padişah.

ALTANER

Şafak yiğidi

ALTAR

Sunak mihrap yeri

ALTAY

Türklerin en genel adı

ALTEMUR

Demirin kırmızı olmuş hali

Altın

1. Parlak sarı renkte, kolay işlenen, değerli paslanmaz maden. 2. Üstün nitelikli, değerli kimse.

Altınay

Üstün nitelikli, değerli kimse.

ALTINER

Altın gibi değerli er

ALTINÖZ

Özü altın gibi parlayan kimse

ALTINTUĞ

Altın gibi değerli tuğ

ALTUĞ

Değerli taş, kırmızı sorguç

ALTUNÇ

Kırmızı olan tunç

ALTUNER

Değeri yüksek olan kimse, altın yiğit er

Amaç

Erişilmek istenen sonuç, maksat, gaye, hedef.

AMİL

Sebep olan, isteği olan

Amir

Bir işte emir verme yetkisi bulunan kimse.

AMMAR

İlk Müslüman kişilerden

Ammâr

Bir yeri bakımlı hale getiren.

Andaç

1. Armağan.2. Evlat, nesil. 3. Ün, şöhret. 4. Eş, denk.

ANDAK

Sel akıntısının aşındırdığı yer

ANDARKAN

Eski Türk mitolojisi eski Türk Tanrıların isimleri

ANDAY

Ay ışığının altında and içmek, yemin etmek

Anıl

1. Amaç, erek. 2. Yavaş, ağır. 3. Bellek, hafıza. 4. “Adın her zaman anılsın” anlamında kullanılan bir ad.

Anka

Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş.

APAYDIN

Çok fazla aydınlık

ARABUL

İki durumun arasını bulan kişi

ARAF

Cennet ve cehennem arasındaki yer

ARAFAT

Mekke'de bir ova

ARAL

Büyük bir göl

Aran

1. Kuytu, sıcak yer. 2. Yayla. 3. Düzlük, ova, kışlak. 4. Ilımlı, uyumlu, uygun.

ARAS

Bulunmuş sahip çıkılan yer

ARAT

Yürekli cesareli olan kişi

ARAZ

İşaret, bulgu

ARBAS

Kuvvetli erkek

ARBAŞ

Saçları sarı gözleri mavi olan ağırbaşlı erkek

ARCA

Ahlaklı kişi

ARCAN

Temiz saf, namuslu olan candan kişi

Arda

1. Hükümdar veya kumandan asası. 2. İşaret olarak yere dikilen çubuk. 3. Sonra gelen.4. Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu. 5. Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı.

Arden

1. Sabırsız, istekli. 2. Bolluk, bereket 3. Yüce makam.

ARDIÇ

Dağ ağacı yapraklarını dökmez

AREF

Pek bililnen çok bilinen

AREL

Doğru dürüst temiz kişilik

Arem

Çölde bilinçli şekilde birileri tarafından konulan hedef, nişan.

AREN

Kum tanesi, ağaç cinsi

ARES

Yunan mitolojisi savaş tanrısı

ARGIN

Yorgun, zayıf

ARGUN

İlhanlı hükümdarlarından biri temiz arınmış

ARGÜN

yaşama sevinci, mutlu bir gün

ARHAN

Güzel, temiz olan han

ARIBAŞ

Hızlı temiz çalışan kişi

ARICA

Temiz kişi, dürüst, hilesiz, saf olan

ARICAN

Candan temiz içten kişi

ARIÇ

Huzur, düzen

ARIEL

Dürüst, namuskar kişi

ARIER

Onurlu er, temiz kimse

ARIĞ

Saf, berrak, namuslu temiz

ARIK

Temiz pak olan kişi

ARIKAL

Temiz saf kal

ARIKAN

Saf kan, temiz kan, soylu kan

ARIKER

Temiz kimse, iyi erkek

ARIKUT

Mutluluk ve bereket bolluğu temiz olan kişi

ARIMAN

Kötülüklerden paklanmış

Arın

1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe, dağların, tepelerin yüzü.

Arınç

1. Temiz, saf, arı. 2. Barış, huzur.

ARISAL

Arı gibi saf hızlı ve çok çalışkan olan

ARISAN

ismi saf temiz olan

ARISOY

Çalışkan soylu temiz kişi

ARIT

Arınmasını sağlayan saf olması

ARITAN

Temiz hale geiren

ARITAŞ

Berrak taş

ARIYÜZ

Temiz berrak yüzlü kişi

ARİF

Çok bilen cömert bilgili

Arjen

1. Volkan alevi. 2. Atılgan enerjik ve akıllı olan kimse.

ARKAN

Saf, temiz, üstün galip gelen kimse

ARKIN

Sakin durgun kişi

ARKUT

Uğurlu kutlu olan temiz kişi

Armağan

1. Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, hediye. 2. Ödül. 3. Bağış, ihsan.

ARMAN

Dürüst güvenilir insan

ARMANÇ

Hedef Maksat

AROL

Arı ol, çalışkan ol

ARPAĞ

üfütük, büyü

ARSAN

Temiz, iyi tanınan kişi

ARSEN

Kurtuluş, Serbestlik

ARSLAN

Güçlü, yırtıcı, cesur

ARSLANER

Tuttuğunu koparan gürbüz kişi

ARSOY

Temiz berrak soydan gelen kişi

ARTAÇ

Utanma duygusunu baş tacı eden

ARTEMİS

Orman ve savaş tanrıçası

Artuç

Ucu sivri bir demirle donanmış, uzunca çubuk şeklinde, mızrak türünden eski bir silah.

ARTUK

Artuklu Beyliği'nin kurucusu olan Türk komutandır.

ARTUN

Onurlu kendine güveni tam olan kişi

ARTUNÇ

Namuslu tunç gibi olan

ARU

Arı olan saf olan

ARUKAN

Soylu temiz bir soya ait kişi

ARYÜZ

Arı yüz, temiz yüzlü

ARZIK

Güzel huylu günahsız kimse

ASAF

Vezir

ASAL

Bir şeyde ilk olan öncü, esaslı

Asalet

1. Soyluluk.2. Bir görevi yüklenmiş olma, o görevin sahibi olma.

ASGAR

Ufak olan çok küçük

ASIF

Şiddetli yel,rüzgar gibi esen

ASIL

Tek

ASIM

Namuslu iffetli günahla işi olmayan

ASİL

Soylu, yüksek mertebe

ASLAN

Güçlü olmanın liderlik sembolü

ASLANER

Korkuruz er

ASUTAY

Hırçın yaramaz tay

AŞAN

Üste çıkan

AŞİR

Okunan Kur'an ayetleri

AŞKAN

Renk, beniz

Aşkın

1. Belli bir süreyi aşmış, ötesine geçmiş.2. Benzerlerinden üstün.3. Çok, fazla.

AŞKINER

Üstün yetenekli er, asker

ATA

Soy

ATABAY

Saygı gören varlıklı kişi

ATABERK

vazifeli şahıs. lala

ATABEY

Selçuklularda şehzadeleri eğitmekle görevli kişilere verilen ünvan

ATACAN

Babacan kişi sevgili hoşgörülü kişi

ATADAN

Atalardan sürüp gelen

ATAELİ

Atalardan gelen yurt

ATAHAN

Asil bir soydan gelen han kişi

ATAK

Atılgan cesur

ATAKAN

Her işe atılan cesurca atılgan olan

ATAKER

Hızlı atılgan yiğit

ATAKOL

Başta gelen asker, yiğit

ATAKUL

Allah'ın kulu

ATALAY

Soylu şöhretli, nam sahibi.

ATAMAN

Önder kişi

ATAMER

Dürüstlük er simgesi

ATANER

Atası er , yiğit olan kişi

ATAOL

Kuşaktan kuşağageleceği olan

ATASAGUN

Eski Türklerde hekimlere verilen isim

ATASAY

Asil soyuna saygı gösteren

ATASEV

Soyunu seven saygı gösteren

ATASEVEN

Atalarını saygı gösteren

ATASEVER

Atalarını seven saygı gösteren

ATASEVİN

Atalarını seven saygı gösteren

ATASOY

Soylu ailerlerden gelen

ATASÜ

Asker babası.

ATAULLAH

Allah'ın bağışladığı, lütfü

ATAY

Tanınan kabilenin en büyükleri

Ateş

1. Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık.2. Coşkunluk.

ATIF

Karşılıksız seven sayan

ATIL

Aylak

ATILAY

Atik çelimli ünlü soylu kişi

ATILGAN

Girişken hızlı çevik kişi

ATIM

Atma eyleminin gösterilmesi

ATINÇ

Dinamik Atılgan

ATİK

Hızlı davranan çelimli

ATİLLA

Hun Türklerinin büyük imparatoru

ATLAN

Ün değer sahibi olan kişi

ATLAS

Büyük harita

ATTİLA

Hun imparatoru

AVEDİS

İyi haber getiren kişi

AVNİ

Yardımseverlilik, yardım

Avşar

Afşar.

Ay

1. Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi, kamer. 2. Yılın on iki bölümünden her biri. 3. Güzel, parlak, nurlu.

AYALP

Ay kadar parlak yiğit

AYANÇ

Saygı görülen

AYAS

Dolunay, mehtap, soğuk, kuru soğuk ayaz

AYATA

Eskilere göre Ay'ın Tanrısı

AYAZ

Soğuk hava, kuru soğuk

AYBAR

Kişilerde saygınlık arttıran hayran bırakan kişi

AYBARS

ay gibi nurlu, pars gibi yırtıcı hırçın

AYBAY

Ay gibi varlıklı olan kişi

AYBERK

Ay gibi güçlü

AYBEY

Ay gibi geceyi aydınlatan parlak temiz erkek bey

AYBORA

Ay gibi nurlu , fırtına gibi esen

AYÇETİN

Ay gibi temiz ve çetin dimdik olan

AYDEMİR

Ay gibi nurlu demir gibi sert olan

Aydeniz

Ay gibi güzel, deniz gibi coşkulu olan.

AYDIN

Bilgeli, ileri görüşlü kişi

AYDINALP

Aydınlık ve er

AYDINER

Aydınlık geleceği gören ileri görüşlü kişi

AYDINTAN

Tan vakti gün vakti

Aydinç

Ay gibi dinç olan.

Aydoğan

Ay gibi doğan.

AYDOĞDU

Ay gibi nurlu, tertemiz doğan kişi

AYDOĞMUŞ

Ay gibi temiz, parlak doğmuş

Aygün

Ay gibi güzel, Güneş gibi parlak olan.

AYHAN

Oğuz Han'ın ikinci oğlu

AYKAÇ

Akıl veren kişi şair

AYKAN

Kanı ay gibi parlak ve temiz

AYKUL

Ay gibi temiz parlak güzel insan

Aykut

Kutlu, uğurlu ay.

AYKUTLU

Ay gibi şanlı Ay gibi parlak

AYMAN

Ay gibi nurlu yönetici kimse

AYPAR

Işıltılı ve görkemli saygılı kişi

AYPARS

Pars gibi çelimli güçlü

AYPOLAT

Ay gibi parlak demir gibi sert olan kişi

Aysal

Ay gibi, aya benzeyen.

AYSUNGUR

Yırtıcı bir kuş türü.

Aytaç

Ay gibi parlak taç takmış olan.

AYTAR

Haberci, haber veren

Aytek

Ay gibi tek, biricik, eşsiz.

AYTEKİN

Ay gibi tek olan değerli

AYTEMUR

Ay gibi parlak çelik sağlam olan kişi

AYTOK

Ay gibi güzel ve tok

AYTUĞ

Mızrağın ucuna yapılmış ayın üstüne yapılan tüy

AYTUNA

Ay gibi nurlu parlak mavi

AYTUNCA

Tunca'nın ay kadar parlak olması

AYTUNÇ

Bulutların arkasından tunç rengi alarak görünmesi.

AYTÜN

Ay ve gecenin oluşması

AYTÜRK

Ay gibi parlak değerli Türk

Ayvaz

1. Koca, eş. 2. Güzel, yakışıklı. 3. Saçsız, kel. 4. Sağır. 5. Kaba. 6. Osmanlılar zamanında büyük konaklarda mutfak işlerini gören uşak.

AYYÜCE

En yüksekteki Ay

AZAD

Serbest hür kişi

Azam

Büyük, çok büyük.

AZAT

Özgür kimse

AZEM

Ululuk, azmetli

AZER

Ateş gibi sıcak olan, Ateş

AZİM

Başarmak, yenme kararlığı

AZİZ

Maneviyatı yüksek olan ermiş kişi

AZMİ

Azim sahibi kararlı kişi

AZRAK

Az bulunan, değerli nadir