A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z

BABEK

Kafkas kökenli ayaklanma kahramanı

BABÜR

Hindistan’da Müslüman Türk Devletinin kurucusu

BABÜRŞAH

Hindistan’da büyük Müslüman Türk Devletinin kurucusu.

BADAK

Ufak tefek, ufak yapılı

BADAKALP

Ufak tefek yiğit

BADİ

Rüzgarla ilgili

BAGATUR

Yiğit, kahraman, batur, alp, bahadır

BAĞDAÇ

Anlaşması güzel olan uyumlu insan

Bağdaş

Yakın arkadaş, dost.

BAHA

Kibar ve güzel olan

BAHADIR

Cesur Yiğit, kahraman kişi

BAHATTİN

Din güzelliği kibarlık

BAHİR

Derya, deniz

BAHRİ

Denizcilikle ilgili

BAHTİYAR

Mesut huzurlu şanşlı kişi

BAKIR

Soluk kızılımsı

BAKİ

Sürekli kalan sonsuz olan

Bala

Yavru, çocuk.

BALABAN

Yırtıcı olan kul

BALAMİR

Eski bir Türk kağanı

BALATEKİN

Kuvvetli güçlü küçük şehzade

BALAY

Güzel tatlı yüzlü

Balaz

Ağaç, asma filizi, sürgün.

BALKAN

Sarp ve ormanlık sıra dağlar

BALKAR

Kafkasya’da yaşayan Kıpkaçların bir kolu

BALKIR

Işık saçan parıldayan

BANGU

Bağırtı

BARAN

Güçlü, kuvvetli ulu, yüksek kişi

BARANALP

Kuvvetli yiğit, er

BARANSEL

Çetin güçlü ve kuvvetten gelen.

BARAY

Öncesi olamayan

BARBAROS

Büyük Türk denizcisidir. Kızıl sakal anlamındadır

BARÇA

Talimat ve emir veren hükümdar

Barçın

Bir tür ipekli kumaş.

Barım

1. Varlık, servet, zenginlik. 2. İktidar.

BARIN

Alp, kahraman, kuvvet

BARIŞ

Savaşınbittiğininbiranlaşmaylabelirlenmesindensonrakidurum

BARIŞKAN

Barış canlısı, iyi niyetli

BARKA

Sandal türü

BARKAN

Hareketli kum, rüzgar poyraz

Barkın

1. Yolculuk eden, yolcu, gezgin.2. Kendisini yolundan hiçbir şeyin alıkoymadığı yolcu.

BARLAS

Yiğit savaşçı

Bars

Kedigillerden, genellikle Asya ve Afrika'nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu benekli, bazen de düz siyah, çevik, yırtıcı, etçil, memeli hayvan.

BARTU

Eski bir hükümdar

BARTUNÇ

Sağlam yapıda olan kişi

BASRİ

Görme yeteneğine sahip, uyanık

BAŞAĞA

Kıdemli ağa

BAŞAR

Başarılıolanlamında

Başaran

1. Başta gelen kimse. 2. Başarılı olan. 3. Yaptığı işleri başarıyla sonuçlandıran kimse.

BAŞBAY

Çok varlıklı baş

BAŞER

Başa gelen yiğit

BAŞHAN

Hanların illki

BAŞKUT

Mutlu, talihli kişi

BATI

Güneşin battığı yön

BATIHAN

Batının Hanı ulusu

BATIKAN

batı ve han kelimelerin birleşimiyle oluşan batı hanı

BATIN

Allah'ın 99 isminden biri

Batır

Kahraman, yiğit, cesur, bahadır.

BATIRAY

Kahraman, alp kişisi cesur ay gibi parlak

BATIRHAN

Alp, yiğit, yürekli hükümdar

Battal

1. Cesur, kahraman. 2. Pek büyük, iri.

BATU

Kuvvetli güçlü kişi

BATUĞ

Yüksek olan yiğit

BATUĞHAN

Güçlü han, yiğit hanı

BATUHAN

Güçlü ve yiğit Han kuvvetli

BATUK

Kuvvetli, yiğit

BATUR

Kahraman, yürekli savaşçı

BATURALP

Cesur yiğitler

BATURAY

Mert kahraman

BAYAR

Yüce asil soylu kimse.

BAYBARS

Memluk Devleti'nin 4. sultanı. Kaplan türü

BAYBORA

Güçlü, sert ve zengin insan.

Baycan

Eli açık cömert kişi

BAYDAR

Varlıklı

BAYDOĞAN

Varlıklı zengin olan

BAYDUHAN

Kutluk şehzadeleri

BAYDUR

Varlıklı ve sonsuz yaşamı olan

BAYDURALP

Zengin ve ölümsüz yiğit

Bayer

Zengin, varlıklı kimse.

Bayezid

1. Yezit'in babası.2. Çeşitli dönemlerde yaşamış Osmanlı şehzadelerinin ortak adı.

BAYEZİT

Birçok Osmanlı şehzadesinin ortak adı

BAYGÜÇ

Varlıklı kuvvetli güçlü

BAYHAN

Varlıklı han

Bayındır

Gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan, bakımlı.

BAYKAL

Sibirya'da göl ismi

BAYKAM

Tedavi eden doktor mucize

BAYKAN

Asil kimse, zengin kişi

Baykara

Doğan cinsinden bir kuş türü.

BAYKURT

Varlığı zenginliği bol olan, kurt gibi olan

BAYKUT

Varlıklı, kultu kişi

BAYKUTAY

Varlıklı, şanlı ve mutlu kimse.

BAYRAKTAR

Bayrağı taşıyan sorumlu

BAYRAM

Güzel mutlu olunan gün

Bayru

Çok eski zamanda var olmuş veya eskiden beri var olan, kadim. Bayrı.

BAYSAL

Huzur ferah içinde olan

BAYSAN

Zengin ve şanı olan

BAYTAŞ

Verimli varlıklık zengin olan

BAYTEKİN

Varlıklı ve tek, varlıklı şehzade

Bayülken

Yüce, yüksek, ulu zengin kişi.

BEDİR

Dolunay

BEDİRHAN

Padişahın en merhametlisi güzeli

Bediz

1. Süs, bezek, nakış. 2. Resim, heykel, şekil.

BEDRETTİN

Dini açıdan dolunaya hitap eder

BEDRİ

Her anlamda mükemmel olan insan

Beha

Ender.

BEHÇET

Mutluluk , güzellik

BEHİÇ

Mutlu, güleryüzlü insan

BEHLÜL

Çok gülen, hayır sahibi, güler yüzlü

Behnan

1. İyi huylu kimse.2. Güler yüzlü kimse.

BEHRAM

savaş tanrısı.

BEHZAT

Doğuştan iyimser, asil kişi

BEKA

Süregelen ölümsüz eşsiz kişi

Beker

Güçlü, yiğit kimse.

BEKİ

Sağlam dokunulmamış

BEKİR

Çalışkan akıllı kişi

BEKTAŞ

Çok sert, diri

BELEK

İhlas hediye

BELGER

Farklı olan diğerlerine benzemeyeb

BENGİALP

Cesur ve kahramanlığıyla daima anılacak kişi

BERA

İyilik, güzellik mertebe kişi, fazilet

BERAN

Koç

BERAT

Bir tür simgesel belge

BERAY

Ay'ın en ışık saçtığı en parlak hali

BERDAN

Hoş güzel kokulu bir ot türü

Bereket

1. Bolluk, gürlük, ongunluk. 2. Yağmur.

BEREN

Aklı başıdan akıllı güçlü yiğit

BERGE

İz, yapıt

BERHAN

Han soyundan gelmiş kişi

Berin

1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu.

BERK

Sert, Sağlam şimşek

Berka

Şimşek.

BERKAN

Parıldayan

BERKANT

Sağlam ve güçlü, anıt

BERKAY

Sert yapılı ay gibi parlak olan

Berke

Kamçı.

BERKEL

Sağlam kişi

BERKER

Kuvvetli , diri kişilikli kimse

BERKİN

Sağlam sert güçlü öz yapı

BERKOL

Sağlam ve diri ol

Berksan

Güçlü tanınan kimse.

BERKSU

Güçlü su

BERKTAN

Günün birden ağarması

BERŞAN

Bir peygamberin din ve kitabını kabul ve tasdik eden kimse

BERTAN

Şafağın olmasıyla birlikte olan ilk meyve

BERTER

Yetenekli, yüce, değerli

BERTUĞ

Engelleri zorlukları aşan

Berzah

İnsanların ölümden sonra kıyamete kadar bekleyeceği yer.

BERZAN

Yol yönlendirici

BESİM

İyimser güleryüzlü insan

Beşer

İnsan, insanoğlu.

BEŞİR

Güzel haber getireren müjdeci

BEYAZIT

Osmanlı şehzade ortak adı

BEYBORA

Bora gibi sert fırtınalı

Beyda

Sahra, çöl.

BEYDOĞAN

Varlıklı doğan

Beyhan

Sır saklamayan, aklındakini ve yüreğindekini hemen söyleyen.

BEYTULLAH

Allah'ın evi, Kabe

BEYZAT

Doğuştan asil bey

BİLAL

Su gibi ıslanılan ıslaklık

Bilge

Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek kimse.

BİLGEALP

Bilgeli ve kahraman kişi

Bilgehan

Bilgili hükümdar.

BİLGETÜRK

En bilgili ve bilge sahibi olan Türk

Bilgi

Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek.

Bilgin

Bilimsel bir konuda derin bilgisi olan, âlim.

Bilhan

Çok bilgili, çok bilen.

BİLKAN

Akıllı bilgili kişi

BİNALİ

Hz. Ali’nin oğlu.

Birant

Ant iç, yemin et anlamında kullanılan bir ad.

Biray

Ay gibi tek, eşsiz.

Bircan

Çok sevimli, cana yakın.

Birdal

Yardımsever

BİRHAN

Tek olan hükümdar

BİRKAN

Soylu, asil

BİROL

Eşsiz ol

Birsel

Hareketli, canlı.

BİRTAN

Tek olan

Birten

Kimseye bağımlı olmayan.

BİŞAR

Altın, gibi değerli şeylerin işlenmesi

BOĞAÇ

Dede Korkut öykülerindeki bir kahraman.

BOĞAÇHAN

Olanğanüstü güçlü

BORA

Kuvvetli fırtına

BORAHAN

Hükümdar, tek yönetici

BORAN

Yağmurla birlikte karışık fırtına

BORANALP

Güçlü alp yiğit

BORANSÜ

Fırtına gibi olan yiğit , asker

BOZKURT

Yol gösteren kutsal hayvan

BUĞRA

Erkek deve

BUĞRAHAN

Cesur hükümdar

Buluş

İlk kez yeni bir şey yaratma, icat.

BULUT

Havadaki su buharı kütlesi

BUMİN

Göktürk Devleti'nin kurucusu

BURAK

Hz. Muhammed’in Miraç Gecesi’nde üzerine bindiğine at

BURÇ

Dallardaki taze canlı yaprak

Burçak

Baklagillerden, taneleri yem olarak kullanılan bir bitki.

BURHAN

Delil, kanıt, mucize, yol gösteren

BURHANETTİN

Kanıt ispat, dinin delili

BURKAY

Darılmış kimse

Bükre

1. Erken. 2. Sabah vakti.

BÜLENT

Etkili, Erdemli, ulu kişi

BÜNYAMİN

Hz. Yakup'un oğlu

Bürçe

Kurt yavrusu.