A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z

Pak

1. Temiz. 2. Saf, katışıksız. 3. Kutsal, mübarek.

Pakalın

Dürüst, doğru, iyi tanınmış kimse.

PAKEL

Yararlı işler yapan

PAKER

Doğruyu söylemektan şaşmayan

PAKSOY

Seçilmiş soylu kimse

PAMİR

Orta Asyadaki yüksek dağ

PAMİRHAN

Pamirler'in hükümdarı

PARS

Kedigillerden bir tür

Paşa

Osmanlı Devleti zamanında yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen unvan.

Payam

Badem.

PAYDAŞ

Eşit

PAYE

Kademe

PAYİDAR

Kalıcı,sonsuz

PAYİZ

Sonbahar,

PEKAY

Parlak

PEKCAN

Sert yapısı olan

PEKEL

Kuvvetli el

PEKER

Kuvvetli kimse

PEKİN

Şüpheli olmayan bilgi

PEKŞEN

Sevinçli kimse

PELİT

Palamut meşesi

PERKER

Kuvvetli yiğit

PERTEV

Atılmak,hız

Perver

Büyüten, yetiştiren, besleyen, koruyan, eğiten.

PEYAMİ

Bilgi veren

Peyda

Belli, açık, peydah.

PEYKAN

Ok ucundaki sivri demir

PEYMAN

Ant içmek

Pir

Herhangi bir konuda, bir meslekte deneyim kazanmış, eskimiş kimse, guru.

POLAT

Kuvvet

POLATHAN

Çelik gibi güçlü hükümdar

POYRAZ

Kuzeydoğudan esen rüzgar

POZAN

Samimi

PUSAT

silah