A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z

Dafi

1. Defeden, gideren. 2. Savan, savuşturan, iten.

Dağ

Çevresindeki araziye göre çok yüksek olan toprak, kaya

DAĞHAN

Eski Türklerde dağ Tanrısı

Dağlı

Dağlık bölge halkından olan.

DAĞTEKİN

Dağların prensi

DÂHİ

Üstün zekalı

Dai

1. Dua eden, duacı. 2. Davet eden, çağıran.

DÂİ

Dua eden duaya çağıran toplayan

DALAN

İnce, narin, nazik

DALAY

Deniz, derya

Dalga

Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket.

Dalya

Bir şey sayılırken birim olarak alınan sayıya gelindiğinde söylenen uyarma sözü

Dalyan

1. Deniz, göl ve nehirlerde kıyılara yakın kurulan büyük balık avlama yeri. 2. Denizde yüzeye yakın yosunlu kaya. 3. Deniz kıyılarında ve denizin dibinde dalgalı biçimde görülen kum.

DÂNÂ

Bilge kişi, bilen

DANİŞ

bilim, bilgi

DANİŞMEND

Bilgili, bilge, alim kişi

Danişment

Bilgin, bilgili.

DARCAN

Sabırsız, farfara

Daver

1. Hakem, hâkim. 2. Adil padişah veya yönetici. 3. Yüce Tanrı.

DÂVER

Adil yönetici

Davut

1. Sevgili, aziz.2. İsraillilerin, sesinin güzelliği ve şairliği ile tanınan hükümdar ve peygamberi.

DEĞER

Kıymet

DEHA

Dahilik

Delal

İnsana hoş, sevimli görünen hâl, naz, işve.

DEMİR

Dayanıklı

DEMİRALP

Demir gibi dayanıklı, yiğit

DEMİRCAN

Özü demir gibi dayanıklı, diri canlı

DEMİREL

Demir gibi sağlam güçlü eli olan

DEMİRHAN

Demir gibi kudretli, gürbüz hükümdar

DEMİRKAN

Güçlü asil soydan gelen

DENİZ

Deniz, su kütlesi, derya

DENİZHAN

Deniz Tanrısı

DENKTAŞ

Aynı yaşta olan yaşıt

Deren

Derleyen, toplayan.

DERİN

Çok gelişmiş, çok ilerlemiş

DERMAN

Kuvvet

DERVİŞ

Hoşgörülü olan kişi

DERYA

Deniz, engin bilgeli kimse

DESTAN

Efsane, olağanüstü olayları konu olan

Devin

1. Hareket, kımıldanış. 2. Çaba, gayret.

DEVRAN

Kader, talih, alın yazısı

DEVRİM

Güçlü bir değişim

Dikmen

1. Koni biçiminde sivri tepe. 2. Dağların en yüksek yeri. 3. Yayla.

DİLAVER

Yiğit, cesur erkek.

Dilâver

Yiğit, yürekli.

DİLHAN

İçtenlikle konuşan kişi

Dilmen

Dil bilen, güzel söz söyleyen.

DİNÇ

Güçlü, dayanıklı sağlıklı kimse

DİNÇER

Güçlü, dinç, sağlıklı

DİREN

Mücadele eden güçlü kişi

DİRİM

Yaşama gücü

DOĞA

Tabiat, yerküre

DOĞAÇ

Düşünülmeden olağan bir şekilde meydana gelen

DOĞAN

Yırtıcı bir kuş türü

Doğanay

1. Doğan, dünyaya gelen kimse 2. Ayın ilk günleri.

Doğangün

Doğan güneş gibi parlak olan.

DOĞANHAN

Doğan kuşu gibi güçlü ve korkusuz han

DOĞU

Güneşin doğduğu yer

DOĞUHAN

Doğu ülkesinin yöneticisi

DOĞUKAN

Doğu ülkesinden halkından olan

DOĞUŞ

Yaradılışi doğma işi

Dolunay

Ayın bütün olarak ve parlak göründüğü dönemi.

DONAT

Giyindirilip, kuşandırılma

Dora

1. Dağ doruğu. 2. Bir şeyin üst kısmı, yukarısı, tepe. 3. En yüksek yer, uç.

DORUK

En yüksek tepe, zirve, üstün başarı

Dorukhan

Başarılı, üstün nitelikli hükümdar.

Duha

1. Kuşluk vakti. 2. Kur'an-I Kerim'de sure.

Duhan

1. Kur'an-ı Kerim'de bir sure adı. 2. Duman.

DUMAN

Bir maddenin yanmasıyla ortaya çıkan gri veya siyah gaz

DURAN

Sakin, sessiz olan

Dursun

Çok yaşasın, uzun ömürlü olsun anlamında kullanılan bir ad.

DURU

Berrak,saf, temiz olan

DURUKAN

Kanı saf ve temiz olan

DURUL

Saf duruma gel anlamındadır

Durusel

Saf ve berrak akan sel.

Durusu

Sakin akan saf ve berrak su.

DÜNDAR

Güveni sağlamakla görevli olan

DÜNYA

İçinde yaşadığımız evren