A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z

Ebed

Sonu olmayan zaman, sonsuzluk.

Ebu

Baba, ata.

Ecebay

İleri gelen, saygın, zengin kimse.

ECEHAN

Hanların lideri

ECEVİT

Çevik, acar, becerikli kişi

Ecir

1. Bir iş veya emek karşılığı verilen şey. 2. Sevap. 3. Aziz, sevgili.

ECMEL

Çok yakışıklı ve çok güzel olan kişi

ECVET

Cömert kişi, eli açık kişi

EDE

Ağabey, Birader

EDHEM

Yağız kara at

EDİP

Edepli, nazik, çelebi kişi

EDİS

En yüksek, diğerlerinden daha üstün olan

EDİZ

Değerli, kıymetli, ulu yüce kişi

EFDAL

En değerli, kıymetli, erdemli kişi

EFE

Yiğit, cesaretli olan, gözüpek kişi

Efehan

Yiğitlerin başı, yiğitlerin lideri, baş yiğit.

Efekan

Efe soyundan gelen kimse.

EFGAN

İnleme bağrışma, feryat

EFKAN

Çığlıklar, inlemeler, feryatlar

EFKEN

Düşkün kişi

EFLAH

Esenlikle selamete çıkan.

EFLATUN

Açık mor

Efser

Taç.

EFSUN

Sihir

EGE

Bir çocuğu koruyup kollayan her şeyinden sorumlu olan kişi

EGEHAN

Engin denizlerin hanı lideri

EGEMEN

Güçlü, lider sözünü geçiren kişi

Ehad

1. Bir, tek. 2. İlk sayı. 3. Allah'ın isimlerinden.

EKBER

En büyükiulu olan

Ekim

1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı.

EKİN

Tahılın tarlaya atılmasından harman oluncaya kadar olan sürecin adı

EKMEL

Mükemmel olan en iyi olan, eksiği olmayan kişi

EKREM

Cömert, eliaçık kişi

ELÇİ

Uzlaştırmayı sağlayan büyükelçi

ELGİN

Yurdundan evinden uzak düşmüş kişi

ELHAN

Nameler, ezgileri melodi

ELVAN

Çok renkli rengarenk

Elyasa

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen bir peygamber.

EMCED

Onuru şerefi olan kişi

Emcet

Çok şerefli, onurlu.

EMEK

Bir işin yapımında insan gücü ve kafa gücü

Emet

Son, sonuç.

Emin

1. İnanılır, güvenilir. 2. Sakıncasız, tehlikesiz. 3. Kuşkusu olmayan.

EMİR

Peygamber ırkından gelen kişi, prens, şahzade

EMİRHAN

Emirlerin başı, lideri

EMRAH

En mutlu, şen kişi

EMRE

Aşık, vurgun, sevdalı kişi

EMRİ

Buyruklua ilgili

Emrullah

Allah’ın emri.

Enam

1. Bütün mahlukat, yaratılmış her şey. 2. Halk, insanlar. Seyyidü’l-Enam

ENDER

Nadir görülen

Ener

En yiğit, en kahraman kişi.

ENES

Candan, samimi yürekli içten kişi

Enfal

1. Kur'an-ı Kerim'de bir surenin adı. 2. Düşmandan alınan mallar, ganimetler.

ENGİN

Geniş uçsuz buçaksız, açık deniz

Enginay

İyi, güzel, temiz, sağlam kimse.

Enginiz

İz bırakacak kadar değerli insan.

ENGİNSU

Açık deniz

ENİS

Dost, arkadaş, yoldaş,

Ensar

Hz. Muhammed'e hicret zamanında yardım eden Medineliler.

ENVER

En ışıltılı, en parklak

ERALP

Yiğit, er kişi

ERAY

İlk ay, erken ay

Erbatur

Kahraman, yiğit, cesur, bahadır kimse.

ERBERK

Şimşek gibi parıltılı yiğit

ERCAN

Canlı, sağlıklı, diri

Erce

1. Er gibi, ere yakışır biçimde. 2. Erken, erken olarak.

ERCÜMEND

Muhterem, şerefli onurlu kişi

ERCÜMENT

İtibarlı, onurlu kişi

ERDAL

Tek erkek, dal gibi uzun olan erkek

ERDEM

Namuslu, iffetli, dürüst kişi

ERDEN

El sürülmemiş

Erdener

Temiz, dürüst kimse.

ERDENİZ

Denizlerin eri

Erdi

1. Amacına ulaşan, erişen. 2. Olgun. 3. Ermiş, veli.

ERDİNÇ

Duru, güçlü, yiğit diri erkek

ERDOĞAN

Doğduğunda yiğit gibi doğan kişi

Erem

Bir işe gönüllü, istekli olma.

EREN

İyi yetişmiş, hayırlı evlat

ERENDİZ

Jüpiter gezegen

ERGİN

Olgunlaşmış, bilgili, kamile ermiş kişi

Erginay

Olgunlaşmış, yetişmiş kimse.

ERGUN

İlhanlı padişahlarından birisinin adı

ERGUVAN

Eflatun ile kırmızı arası çiçek açan süs bitkisi

Ergül

Yeni açan gül.

ERGÜN

Yumuşak huylu, alçakgönüllü,

ERHAN

Adaletli lider

ERİM

İyi bir şeye belirti olan

Erin

Erginleşmiş kimse.

Erinç

Dirlik, rahat, huzur.

ERK

Sözünü geçirebilme, güç, kudret

ERKAM

Rakamlar, nicelik isimler.

ERKAN

Lider olan erkek soydan gelen

Erke

1. İş başarma gücü. 2. Nazlı, serbest büyütülmüş çocuk.

ERKİN

Bağımsız, özgür kişi

ERKSİN

Güçlü çetin kişi

ERKUT

Kutsal kişi

ERMAN

Yürekli, cesaretli kişi kahraman

EROL

Özü sözü bir olan dürüst

ERSEN

Danışılan kişi

Ersin

1. "Amacına ulaşsın, kavuşsun" anlamında kullanılan bir ad. 2. "Sen yiğitsin, kahramansın" anlamında kullanılan bir ad.

Ertaç

Taç takınmış kimse.

ERTAN

Erkenden günün doğuşu

ERTUĞ

Elinde tuğlu, bayraklı yiğit er kişi

ERTUĞRUL

Heybetli, temiz yürekli, cesur, cesaretli

ERTUNÇ

Tunç gibi sağlam, çevik olan

ERTUNGA

Yiğit, hakan, han

Eryiğit

Yiğit, korkusuz erkek.

ESAT

Çok kutsal ve mutlu.

ESED

Cesur, cesaretli, kahraman kişi

Esen

Sağlıklı, sağlam, rahat.

ESER

Yapıt

Esin

1. Esinti, rüzgâr, sabah rüzgârı. 2. Etkilenme, çağrışım veya içe doğma ile akla gelen yaratıcı duygu, ilham.

ESVED

Esmer, siyah olan

Esvet

Siyah, kara.

EŞREF

Şeref, Haysiyet, İzzetinefis, Öz Saygı, İtibar

ETEM

Mükemmel olan en noksansız

Ethem

Edhem., Edhem. Karayağız

Eti

1. Baba. 2. Küçük kardeş.

Etka

Allah korkusu ile günahtan çekinen kimse.

ETKİN

Hareketli, çalışan aktif olan

Evfa

Daha vefalı, cana yakın, sözünde duran.

EVGİN

Acil, aceleci olan

Evliya

1. Erenler, ermişler. 2. Koruyanlar, himaye edenler. 3. Allah’a yakın olanlar.

EVRAN

Uzun boylu, endamlı kişi

EVREN

Kişilerin tamamını oluşturduğu yer

EVRENSEL

Bütün insanlığı ilgilendiren

Evrim

Ağır ağır ve kendiliğinden oluşan değişim.

Evşen

Eve mutluluk ve şenlik getiren kimse.

EYLEM

Faaliyet, davranış

EYMEN

Kutsal, uğurlu

EYÜP

Sabrın simgesi

Ezel

Başlangıcı, öncesi olmayan geçmiş zaman, öncesizlik.

EZRAK

Tertemiz, berrak su