A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z

HABBAB

Dost, arkadaş, sevilen, seven kişi

HABİL

Büyü, Sihir, efsunlu

HACİB

Kapı başında duran, kapıcı

Hadit

1. Keskin. 2. Demir, çelik. 3. Sert, kavi olan. 4. Çabuk kavrayışlı, öfkeli, hiddetli, titiz. 5. Hudut ve sınır komşusu.

HAFIZ

Kur'an-ı Kerim'i tamamen ezbere okuyan kişi

HAFİ

Temiz ve güler yüzle karşılayan kişi

HAFİD

Erkek torun

HAKAN

Eski Türklerde hükümdar manasınadır.

HAKEM

Hüküm ve yargıç yargıcı

HAKİ

Yeşile çalan renk türü

Hakim

1. Bilge. 2. Her şeyi bilen (Tanrı).

HAKKI

Doğrulukla ilgili Doğruluk, Hak

HALDUN

Sonsuz, Bengi, Ölümsüz, Bitmeyen

HALİFE

İyi yetiştirilmiş, birinin yerine geçen kişi

HALİL

Bağlı, Doğru, Gerçek, İçten Bağlı samimi dost

HALİM

Yumuşak Mizaçlı kişi

HALİS

Saf tertemiz olan ilk hali

HALİT

Sürekli, sonsuz, ebedi İlelebet, Ölümsüz

HALUK

Mazbut iyi huylu ahlaklı temiz kişi

HAMDİ

Şükredici

HAMDULLAH

Allah'a şükreden.

HAMİ

Koruyan, kollayıcı, sahip çıkan

HAMİT

Övgüye değer İftihar,

HAMMÂD

Dua eden

HAMZA

Heybetli, azametli, Büyük, Ulu

HAN

Eski Türklerde hakan adı da verilen devlet reisi.

HANEFİ

Mezhepte olan kişi

HANİ

Letafet, Müsamaha ve vakar sahibi.

Hanif

1. İslam dinine sımsıkı bağlı olan kimse. 2. İslamiyetten önce tek Tanrı'ya inanan.

HARUN

İnatçı

HASAN

Güzel, iyimser insan

HASEKİ

Hükümdarların hizmetlerine tahsis edilen yer

HASİBİ

Eli Açık, Verimli, hayırhah.

HASİN

Demir, Güçlü, Keskin, Saygın

Haslet

İnsanın yaradılışındaki huyu, doğası.

HASRET

Özlem duygusu

HAŞİM

Gösterişli, muazzam, haşmetli

HAŞMET

Görkem, Haşmet, Büyüklük, Göz Alıcılık, Gösterişlilik

Hatem

1. Mühür. 2. Cömert. 3. Son, en son, sonuncu.

HÂTEM

Eli açık, verimli ve eli açık adam

HATİP

Hitabeden, güzel söz söyleyen.

HATTÂB

Sözleriyle herkesi etkileyen güzel konuşan kişi

HAYALİ

Hayalinin düşünülen düş

Hayalî

1. Hayal niteliğinde veya hayal ürünü olan, düşsel, imgesel. 2. Karagöz oynatan kimse, karagözcü.

HAYAT

Yaşanılan evren üzerindeki tüm süre.

HAYDAR

Yiğit, cesur, gözü pek, cesareti olan, yürekli

HAYRANİ

Hayranlık

HAYREDDİN

Dinin güzel, hayır, iyi, yararlı kişi

HAYRETTİN

Hayır sahibi

HAYRİ

Hayır, iyilikle ilgili, mübarek ve kutlu

HAYRULLAH

Allahın hayırlı kıldığı

HAZAR

Sulh, müsalaha, barışmak

HAZIM

Akıllı bilir kişi gözü pek

Haziran

Yılın altıncı ayı.

Hemdem

Birlikte yaşayan, arkadaş.

HEPER

Yiğitliği göz dolduran, cesur, cömert kişi

HIFZI

Akılda tutmak

HINCAL

Öcünü al her zaman

HIZIR

İşini kolayca yapılmasına yardım eden

HİCABİ

Utanma, Hicap, Yüz

HİDAYET

Doğru yolu gösteren

HİKMET

Bilgili, öğretici

HİLMİ

Yumuşak huylu, saygılı, ince, kibar, edepli, efendi

HİMMET

Çaba, çalışma, ceht, yardım

Hira

Hz. Muhammed’in (S.A.V) peygamberlik görevini aldığı Suudi Arabistan’daki Hira Dağı.

HİRAM

Salınarak yürüme

HİŞAM

Utanan, çekinen

HUD

Büyüklük, çok saygı hürmet.

HULKİ

Yaratılışla ilgili olan

HULUSİ

Candan, halisane, içli dışlı, içten samimi

Hulûsi

1. Saf halis, içi temiz. 2. İçten, candan.

HURŞİD

Güneş gün

HURŞİT

Güneş

HUZEYFE

Peygamber Efendimizin sır katibinin adı.

HÜCCET

Delil, İz, İstidlal

Hüdavendigâr

Hudavendigâr. 1. Amir, hâkim. 2. Osmanlı Padişahı I. Murat’ın sanı.

HÜDÂVENDİGÂR

Hükümdar, buyuran, buyurucu, üst, baş

HÜDAVERDİ

Allahın verdiği. Çocuk hasreti çeken aileler doğduklarında bu ismi verir

HÜDAYİ

Hüdânın kulu.

HÜMAYUN

Halife, Padişah, sultan

Hüner

1. Beceri, marifet. 2. Ustalık.

HÜR

Özgür

HÜRAY

Ay gibi bağımsız, hür,

HÜRCAN

Bağımsız, Hür, Muaf, Serbest

HÜREL

Bağımsız ülke

HÜRKAL

Ömür boyu özgür kal

HÜRKAN

Bağımsız soydan gelen

HÜROL

Bağımsız, özgürlükçü ol

Hürriyet

Özgürlük, bağımsızlık, serbestlik.

HÜSAM

Keskin kılıç

HÜSAMEDDİN

Dinin keskin kılıcı.

HÜSAMETTİN

Dinin keskin kılıcı

HÜSEYİN

Küçük sevgili, canan, yâr, dost,

HÜSNÜ

Etkileyici, biçimli, gösterişli güzellik

HÜSREV

Hayırla ilgili olan hayır getiren kutsal kişi