A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z

Saadettin

1. Dinin mutluluğu. 2. Dini uğurlu, kutlu kılan.

Sabah

Gündüzün ilk saatleri, günün başlangıcı.

Sabahattin

Dinin güzelliği.

SABRİ

Katlanan kişi

SABUTAY

Abluka altına alma

SACİT

Secde eden

SADEDDİN

Dinin kutlu kişisi

Sadık

İçten bağlı, doğru, gerçek dost.

SADİ

Şansla ilgili

SADRİ

Anne ve çocuk arasındaki bağ

SADULLAH

Allah'ın şanslı kıldığı kimse

SADUN

Uğurlu

SAFA

İçi refah olan

SAFFAN

Has olan

SAFFET

Saflık

Sahil

Deniz, nehir, göl kıyısı.

Sahir

1. Geceleri uyumayan, uykusuz. 2. Büyücü.

SAİM

Niyetli kimse

SAİT

Mübarek, kutlu,

SAKIP

Işıltılı

Sakman

1. Uyanık, akıllı kimse. 2. Sessiz, sakin kimse.

Salah

1. Düzelme, iyileşme, iyilik. 2. Barış. 3. Dine olan bağlılık.

Saldıray

Düşmanı iyi gözle ve hemen saldır.

SALİH

Uygun olma

SALİM

Dayanıklı

Salman

Başıboş, serbest, özgür.

SAMET

Sonsuz

SAMİ

Ulu

Samih

Cömert, eli açık.

SAMİM

Öz

Sanal

Adın duyulsun, ün kazan anlamında kullanılan bir ad.

Sanay

Ay gibi güzel, ayı anımsatacak kadar güzel.

SANBERK

Kuvvetiyle ünlenen kişi

SANCAK

Bayrak

SANCAR

Hançer

SANER

Şan sahibi kimse

SARGIN

Samimi

SARP

Zor,çetin

SARPER

Zor kişi

SATVET

Zorlu

SAVAŞ

Mücaele

SAYGIN

Muhterem

Seçen

İyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayıran kimse.

SEÇKİN

Elit

SEDAT

Kusursuz

Sefa

1. Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma. 2. Eğlence, zevk, neşe.

Sefer

1. Yolculuk. 2. Savaş.

Selahattin

Dinine bağlı kimse.

SELAMİ

Refah sahibi

Selâmi

İyilik, barış ve rahatlıkla ilgili.

SELCAN

Hararetli

SELÇUK

Güzel konuşan, Türk hükümdarı

Selek

1. Eli açık, cömert. 2. Düzensiz, savruk.

SELİM

Mükemmel olan

SELMAN

Barış içinde bulunma

Selvi

Servi

Semi

İşiten, işitme kuvveti olan.

SEMİH

Bonkör

SEMİN

Kıymetli

SENCER

Kılıç saplayan kimse

Serbay

Önder, lider, başta gelen.

SERCAN

Sevilen

Serçin

1. Seçme, seçkin olan. 2. Mekiğin parçalarından her biri.

SERDAR

Başkomutan

SERGEN

Camekan,yayla

SERHAN

Baş hükümdar

SERHAT

Sınır boyu,

SERKAN

Asil soydan gelen

SERKUT

Şanslı insan

SERMET

Ebediyet

SERTAÇ

Sevgi duyulan

SERTUĞ

Baş tacı edilen

SERVER

Başkan

Servet

Zenginlik, varlık.

Settar

1. Örten. 2. Ayıplan örten, bağışlayan anlamında Tanrı adı.

Seva

Beraber olma. Beraberlik. Denk. Eşitlik.

SEVBAN

Giyinip kuşanmak

Sevkal

"Her zaman sev" anlamında kullanılan bir ad.

Seyfettin

Dinin kılıcı, dinin askeri.

SEYFİ

Kılıç

SEYFULLAH

Allah'ın kılıcı,

Seyit

1. Bir topluluğun ileri gelen kişisi. 2. Hz. Muhammed´in soyundan olan kimse.

SEYMEN

Geleneksel giysi giyen yiğit

SEYYİD

Önder

SEZA

Elverişli olma durumu

SEZAİ

Münasip

Sezek

Duygulu, hassas, anlayışlı.

SEZER

Sezmek

Sezgen

Sezgili, hisseden, duyan.

Sezgi

Sezme, anlama yeteneği, seziş.

SEZGİN

Sezme yeteneği olan,

Sezmen

Sezen, anlayan kimse.

Sıddık

Hiç yalan söylemeyen, doğru konuşan, sözünün eri.

SITKI

Yalan söylemeyen

SİMAVİ

Beniz

SİNAN

Mızrak,

SİRAC

Meşale

SİYAMİ

Niyetlii kimse

Somer

Doğru ve güçlü kimse.

SONAT

Bir veya iki şarkı için yazılmış 3-4 bölümden müzik yapıtı

SONER

Son doğan yiğit

SONGUR

İri,kaba

Soydan

Soylu bir aileden gelen, soylu.

Soykan

Asil, soylu kimse.

Soylu

İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen kimse.

SOYSAL

Uygar

SÖKMEN

Yiğit

SÖMER

Kuvvetli kimse

SÖYLEM

Söyleme

Sözen

Güzel konuşan, söylev veren, hatip.

Sözer

Sözünde duran kimse.

SUALP

Asker, yiğit

SUAVİ

Yardımsever

Sunal

Sunma, sunuş ile ilgili.

Sunar

Saygılı bir biçimde verir, takdim eder anlamında kullanılan bir ad.

Sunay

Ay gibi parlak olan, parıltı veren.

SUNAY ( U )

Kuzey yönü

SUNGUN

Soğuk

SUNGUR

Soğukkanlı, sakin kimse

SÜER

Yiğit asker

SÜERDEM

Erdemli asker

SÜHA

Büyükayı yıldız kümesindeki en küçük yıldızın adı

SÜHEYL

Eli nimetli

SÜLEYMAN

Refah

SÜMER

Mezopotamya'da yaşamış bir kavim