Y Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

YAFES Nuh peygamberin 3. evladı
YAĞAN Kar, yağmur, yağış
YAĞIZ Yiğit, Alp, esmer, siyah
YAĞIZBAY Esmer soylu kişi
YAĞIZHAN Esmer, siyah soylu han
YAHYA Kutsal kitaplarda adı geçer bir peygamber adı, yaşam süren kişi
YAKUP Takip edilen, takip eden anlamındadır
YAKUT Değerli kıymetli kırmızı bir taş
YALÇIN Düz, Çıplak, Sarp, Dik, Kaygan
YALGI Büyü, Efsun
YALGIN Belirli belirsiz serap Hayal, Ilgım, Pusarık
YALIM Alev, ateş
YALIN Sade, Basit, Çıplak, Düz, Süssüz, Burhan
YALINAY Çıplak sade ayın görülmesi
YALMAN Eğik, Mail; Sarp, Dik
YALVAÇ Resul, Peygamber
YAMAÇ Yan, Bayır, Ön, Yakın
YAMAN Duman, Beğenilen, Fena, Korkulan
YANBEY Arkadaşı, dostu bey olan kişi
YANKI Akis, Aksiseda, Eko
YARDAN Sevilen kişiden
YAREN Arkadaş, yakın dost
YARGI Hüküm, Karar
YARKIN Şimşek, ışıklı parlak
YASER Bereket, varlıklı, zengin kişi
YASİN Kur’an surelerinden biri.
YAŞAR Doğan çocuğun uzun bir ömür hayat yaşaması için konulan isim
YAVER Yardımcı, Emir subayı
YAVUZ Sert, Yaman, Çetin, Fena, Güçlü, Gürbüz, Güzel, İyi Pek Sert, Kıyak
YEĞİNALP Başarılı yiğit er
YEKBUN Birlik ve beraberlik anlamına gelir
YEKMAN İlk birinci kişi başkan
YEKTA Tek, eşsiz
YELMEN Aceleci, Eli çabuk, hızlı davranan
YEMEN Mutluluk Saadet, Sevinç, Ongunluk
YENER Kudretli, Kuvvetli, Seçkin, Üst Gelen, Yenen, Kazanan
YESUGAY Türk Moğol hükümdarı
YETKİN Kâmil, Mükemmel, Olgun, Tam
YILAYDIN Güzellik Tanrıçası
YILDIRAY Parlak ışık veren ay
YILDIRIM Çok hızlı çok çabuk
YILMAZ Vazgeçeyen, sabırlı, dirençli kişi
YİĞİT Yürekli, Cesaretli, Delikanlı, Gözü Pek, Kahraman, Mert
YURDAHAN Yurdun hanı olan kişi
YUSA Kahraman kişi
YUSUF Yakup Peygamberin oğlu
YUŞA “Tanrı kurtuluştur” demektir.
YÜCE Ulu, Büyük, Ulvi, Yüksek
YÜCEL Yüce durumun en üstüne gel anlamını taşır
YÜKSEL Yükseklere çıkan en üstün başarıya ulaşan ol anlamını taşır