S Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

SABRİ Katlanan kişi
SABUTAY Abluka altına alma
SACİT Secde eden
SADEDDİN Dinin kutlu kişisi
SADİ Şansla ilgili
SADRİ Anne ve çocuk arasındaki bağ
SADULLAH Allah’ın şanslı kıldığı kimse
SADUN Uğurlu
SAFA İçi refah olan
SAFFAN Has olan
SAFFET Saflık
SAİM Niyetli kimse
SAİT Mübarek, kutlu,
SAKIP Işıltılı
SALİH Uygun olma
SALİM Dayanıklı
SAMET Sonsuz
SAMİ Ulu
SAMİM Öz
SANBERK Kuvvetiyle ünlenen kişi
SANCAK Bayrak
SANCAR Hançer
SANER Şan sahibi kimse
SARGIN Samimi
SARP Zor, çetin
SARPER Zor kişi
SATVET Zorlu
SAVAŞ Mücadele
SAYGIN Muhterem
SEÇKİN Elit
SEDAT Kusursuz
SELAMİ Refah sahibi
SELCAN Hararetli
SELÇUK Güzel konuşan, Türk hükümdarı
SELİM Mükemmel olan
SELMAN Barış içinde bulunma
SEMİH Bonkör
SEMİN Kıymetli
SENCER Kılıç saplayan kimse
SERCAN Sevilen
SERDAR Başkomutan
SERGEN Camekan, yayla
SERHAN Baş hükümdar
SERHAT Sınır boyu,
SERKAN Asil soydan gelen
SERKUT Şanslı insan
SERMET Ebediyet
SERTAÇ Sevgi duyulan
SERTUĞ Baş tacı edilen
SERVER Başkan
SEVBAN Giyinip kuşanmak
SEYFİ Kılıç
SEYFULLAH Allah’ın kılıcı,
SEYMEN Geleneksel giysi giyen yiğit
SEYYİD Önder
SEZA Elverişli olma durumu
SEZAİ Münasip
SEZER Sezmek
SEZGİN Sezme yeteneği olan,
SITKI Yalan söylemeyen
SİMAVİ Beniz
SİNAN Mızrak,
SİRAC Meşale
SİYAMİ Niyetli kimse
SONAT Bir veya iki şarkı için yazılmış 3-4 bölümden müzik yapıtı
SONER Son doğan yiğit
SONGUR İri, kaba
SOYSAL Uygar
SÖKMEN Yiğit
SÖMER Kuvvetli kimse
SÖYLEM Söyleme
SUALP Asker, yiğit
SUAVİ Yardımsever
SUNAY (U) Kuzey yönü
SUNGUN Soğuk
SUNGUR Soğukkanlı, sakin kimse
SÜER Yiğit asker
SÜERDEM Erdemli asker
SÜHA Büyükayı yıldız kümesindeki en küçük yıldızın adı
SÜHEYL Eli nimetli
SÜLEYMAN Refah
SÜMER Mezopotamya’da yaşamış bir kavim