D Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

DAĞHAN Eski Türklerde dağ Tanrısı
DAĞTEKİN Dağların prensi
DÂHİ Üstün zekalı
DÂİ Dua eden duaya çağıran toplayan
DALAN İnce, narin, nazik
DALAY Deniz, derya
DÂNÂ Bilge kişi, bilen
DANİŞ Bilim, bilgi
DANİŞMEND Bilgili, bilge, alim kişi
DARCAN Sabırsız, farfara
DÂVER Adil yönetici
DEĞER Kıymet
DEHA Dahilik
DEMİR Dayanıklı
DEMİRALP Demir gibi dayanıklı, yiğit
DEMİRCAN Özü demir gibi dayanıklı, diri canlı
DEMİREL Demir gibi sağlam güçlü eli olan
DEMİRHAN Demir gibi kudretli, gürbüz hükümdar
DEMİRKAN Güçlü asil soydan gelen
DENİZ Deniz, su kütlesi, derya
DENİZHAN Deniz Tanrısı
DENKTAŞ Aynı yaşta olan yaşıt
DERİN Çok gelişmiş, çok ilerlemiş
DERMAN Kuvvet
DERVİŞ Hoşgörülü olan kişi
DERYA Deniz, engin bilgeli kimse
DESTAN Efsane, olağanüstü olayları konu olan
DEVRAN Kader, talih, alın yazısı
DEVRİM Güçlü bir değişim
DİLAVER Yiğit, cesur erkek.
DİLHAN İçtenlikle konuşan kişi
DİNÇ Güçlü, dayanıklı sağlıklı kimse
DİNÇER Güçlü, dinç, sağlıklı
DİREN Mücadele eden güçlü kişi
DİRİM Yaşama gücü
DOĞA Tabiat, yerküre
DOĞAÇ Düşünülmeden olağan bir şekilde meydana gelen
DOĞAN Yırtıcı bir kuş türü
DOĞANHAN Doğan kuşu gibi güçlü ve korkusuz han
DOĞU Güneşin doğduğu yer
DOĞUHAN Doğu ülkesinin yöneticisi
DOĞUKAN Doğu ülkesinden halkından olan
DOĞUŞ Yaradılış, doğma işi
DONAT Giyin dirilip, kuşandırılma
DORUK En yüksek tepe, zirve, üstün başarı
DUMAN Bir maddenin yanmasıyla ortaya çıkan gri veya siyah gaz
DURAN Sakin, sessiz olan
DURU Berrak, saf, temiz olan
DURUKAN Kanı saf ve temiz olan
DURUL Saf duruma gel anlamındadır
DÜNDAR Güveni sağlamakla görevli olan
DÜNYA İçinde yaşadığımız evren