Gebelik Süreci

Oligohidramnios nedir? Belirtiler ve Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

 Oligohidramnios nedir? Belirtiler ve Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Oligohidramnios nedir? Belirtiler ve Tedavi Seçenekleri Nelerdir? Oligohidramnios eksik bir amniyotik sıvı hacmidnin az olması; maternal ve fetal komplikasyonlarla ilişkilidir. Tanı, amniyotik sıvı hacminin ultrasonografik ölçümü ile yapılır. Yönetim yakın izleme ve seri ultrasonografik değerlendirmeleri içerir.

Oligohidramnios nedenleri aşağıdakileri içerir:

 • Uteroplasental yetmezlik (örn; Preeklampsi, kronik hipertansiyon, abruptio plasenta, trombotik bir bozukluk veya başka bir maternal bozukluk nedeniyle)
 • İlaçlar (örn; Anjiyotensin dönüştürücü enzim [ACE] inhibitörleri, steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar)
 • Postterm gebelik
 • Fetal malformasyonlar, özellikle idrar üretimini azaltanlar
 • Intrauterin büyüme kısıtlaması
 • Fetal ölüm
 • Fetal kromozomal anormallikler (örn; Anöploidi)
 • Membranların erken yırtılması
 • İdiyopatik

Komplikasyonlar

Eksik Amniyotik Sıvı Hacmi komplikasyonları şunları içerir:

 • Fetal ölüm
 • Intrauterin büyüme kısıtlaması
 • Ekstremite kontraktürleri (Eksik Amniyotik Sıvı Hacmi hamileliğin erken döneminde başlarsa)
 • Gecikmiş veya eksik akciğer olgunlaşması (Eksik Amniyotik Sıvı Hacmi hamileliğin erken döneminde başlarsa)
 • Fetusun doğum eylemini tolere edememesi, sezaryen doğum ihtiyacına yol açar
 • Komplikasyon riski, ne kadar amniyotik sıvının mevcut olduğuna ve nedeninin ne olduğuna bağlıdır.

Belirtiler ve İşaretler

Eksik Amniyotik Sıvı Hacmi, azalmış fetal hareket hissi dışında maternal semptomlara neden olma eğilimindedir. Rahim büyüklüğü tarihlere göre beklenenden daha az olabilir. Oligohidramnios 'a neden olan veya katkıda bulunan bozukluklar semptomlara neden olabilir.

Oligohidramnios Teşhisi

 • Amniyotik sıvı hacminin ultrasonografik ölçümü
 • Fetal malformasyon değerlendirmesini içeren kapsamlı ultrasonografik inceleme
 • Klinik olarak şüphelenilen anne nedenleri için test

Rahim büyüklüğü tarihler için beklenenden azsa veya fetal hareketler azalırsa oligohidramniostan şüphelenilebilir; tesadüfi ultrasonografik bulgulara dayanarak da şüphelenilebilir. Bununla birlikte, amniyotik sıvı hacminin kalitatif tahminleri subjektiftir. Oligohidramniostan şüpheleniliyorsa, amniyotik sıvı, amniyotik sıvı indeksi (AFI) kullanılarak kantitatif olarak değerlendirilmelidir. Amniyotik sıvının hacmi, belki sezaryenle doğum dışında, doğrudan güvenli bir şekilde ölçülemez. Böylece, aşırı sıvı dolaylı olarak ultrasonografik kriterler, tipik olarak AFI kullanılarak tanımlanır. AFI, uterusun her çeyreğinde ölçülen dikey sıvı derinliğinin toplamıdır. Normal AFI 5 ila 24 cm arasında değişir; 5 cm 'den büyük değerler oligohidramniyos gösterir.

Nedeni belirleme

Eksik Amniyotik Sıvı Hacmi teşhisi konulursa, klinisyenler erken membran rüptürü dahil olası nedenleri kontrol etmelidir. Fetal malformasyonları ve belirgin plasental nedenleri (örn. Abruptio plasenta) kontrol etmek için kapsamlı ultrasonografik inceleme yapılır. Ultrasonografi fetal malformasyonlar veya anöploidi öneriyorsa klinisyenler amniyosentez ve fetal karyotipleme önerebilirler. Uteroplasental yetmezlikten şüpheleniliyorsa ve intrauterin büyüme kısıtlaması tespit edilirse, göbek arteri Doppler ultrasonografi kullanılarak değerlendirilir.

Tedavi

 • AFI belirlemek ve fetal büyümeyi izlemek için seri ultrasonografi
 • Nonstress testi veya biyofiziksel profil

Fetal büyümeyi izlemek için ultrasonografi en az 4 haftada bir (büyüme kısıtlı ise 2 haftada bir) yapılmalıdır. AFI haftada en az bir kez ölçülmelidir. Çoğu uzman haftada en az bir kez nonstress testi veya biyofiziksel profil ile fetal izlemeyi ve Eksik Amniyotik Sıvı Hacmi izole ve komplike değilse, 36 ila 37 hafta 6 günde doğum yapılmasını önermektedir. Bununla birlikte, bu yaklaşımın fetal ölümü önlediği kanıtlanmamıştır. Ayrıca, doğum için en uygun zaman tartışmalıdır ve hasta özelliklerine ve fetal komplikasyonlara bağlı olarak değişebilir.

Anahtar noktaları

Oligohidramnios uteroplasental yetmezlik, ilaçlar, fetal anormallikler veya erken membran rüptüründen kaynaklanabilir. Fetusta sorunlara neden olabilir (örn. Büyüme kısıtlaması, uzuv kontraktürleri, ölüm, gecikmiş akciğer olgunlaşması, emeğe tahammül edememe). Oligohidramniostan şüpheleniliyorsa, amniyotik sıvı indeksini belirleyin ve olası nedenleri test edin (kapsamlı bir ultrasonografik değerlendirme dahil). Ultrasonografiyi en az 4 haftada bir yapın ve haftada en az bir kez fetal izlemeyi ve vade doğumunu düşünün (en uygun doğum süresi değişse de).

Henüz yorum yok. İlk yorum yapan siz olun

Benzer Yazılar

Yorum Yazın

Yorum yazabilmek için üye girişi yapınız...