Çocuk

Çoklu Zeka Kuramı Nedir?

 Çoklu Zeka Kuramı Nedir?

Çoklu Zeka Kuramı ortaya atan ilk kişi Howard Gardner olmuştur. Genellikle çocuklarımıza okullarda öğretilenlere göre iki çeşit zeka türü vardır. Bu zeka türlerine göre öğrenciler sözel, sayısal, eşit ağırlık ya da dil olarak ayrılır. Hatta daha da kötüsü, sayısal ve eşit ağırlık öğrencileri üstün zekalı, sözel öğrenciler anlayışı kıt, dil öğrencileri ise farklı olarak nitelendirilir. Ancak durum Howard Gardner'a göre hiç de öyle değildir. Her bireyin zeka çeşidi farklıdır.

Bazı zeka çeşitleri bireyde ağırlıklıyken diğer zeka türleri daha az oranlarda gelişmiş olabilir. Yani çocuğunuzun bazı derslerinin kötü olmasının anlamı, onun zeka türünün o ders için geçerli olmadığıdır. Sizin yapacağınız şey ise, çocuğunuzun zeka gelişiminin gerektirdiği ilgi alanlarını geliştirmesini sağlamak olmalıdır.

Çoklu Zeka Kuramı'na Göre Zeka Çeşitleri

Müziksel zeka

Sesler, notalar, ritmler bireyler için çok önemli ve algılaması kolaydır. Doğal olarak müzik aleti çalmak isterler ve sesleri birleştirmeleri çok kolaydır. Figürler yaratırlar, şarkı ve şiir ezberlemeleri zor olmaz. Yaratıcılıkları oldukça gelişmiştir.

Görsel zeka

Bir şeyi ezberlemeleri için kelimelere ihtiyaçları yoktur. Dikkatlice bakmaları zihinlerinde tutmaları için yeterlidir. Adeta gözleri ile düşünme yetenekleri vardır. Öğrendikleri her şeyi somut bir şeye dönüştürürler. Düşüncelerini hayallerinde canlandırma yetenekleri vardır. Görsel zekası gelişmiş bireylerin ressami fotoğrafçı, tasarımcı ya da görsel sanatçı olması mümkündür.

Doğa - varoluşçu zeka

Doğaya, doğal olan her şeye ilgilidirler. Buna bağlı olarak biyolojiye, tıbba, anatomiye, insan gelişimine ilgi duyabilirler. Bitki ve hayran türleriyle ilgilenirler, böylece binlerce türü kolaylıkla ezberleyebilirler. Botanik, biyoloji, dağcılık, zooloji, meteoroloji, arkeoloji gibi alanlarda başarılı olma ihtimalleri yüksektir.

Tavsiye Makale: "Hiperaktivite Bozukluğu ve Başa Çıkma Yolları"

Sözel- dilsel zeka

Daha önce de bahsettiğimiz gibi zeka geriliği olduğu düşünülen sözelciler aslında hiç de öyle değildir. Dildeki algılanması zor anlamları çıkarmada zorlanmazlar, üstelik bunları istedikleri gibi kullanabilirler. Hitabet yetenekleri yüksek olduğu için karşılarındaki insanları sözcükleri kullanarak kolaylıkla etkileyebilirler. Hukukçular, siyasetçiler, dilbilimciler, edebiyatçılar sözel zekanın birer ürünüdürler.

Mantıksal zeka

Mantıksal zekayı sayısal zeka olarak düşünebiliriz. Her şeyi sayılarla algılama, soyut ifadeleri kolaylıkla anlama ve mantıklarını çözme, akıl yürütme, kavramlar ve sayılar arasında bağ kurma gibi yetenekleri vardır. Şekiller ve grafikler onlar için çok önemlidir. Mimar, mühendis, istatistikçi, ekonomist gibi mesleklere sahip olabilirler.

Kinestetik - bedensel zeka

Bedensel zeka sahibi çocukların mimiklerini, jestlerini ve bedenlerini çok iyi kullandıkları görülür. İleride oyuncu, performans sanatçısı, sporcu olmaları kaçınılmazdır.

Tavsiye Makale: Akran Zorbalığı ile Başa Çıkmanın Yolları

İçsel zeka

Adı da üstünde olan içsel zeka, çocuğun kendisini keşfetmede çok iyi olduğu anlamına gelir. Kendisini çok iyi tanır, yapabileceklerinin farkındadır. Çevrelerinde olan bitenleri iyi gözlemler ve deneylerine dayanarak bunları çözme yollarını ararlar. Düşünmek onlar için çok önemlidir.

Sosyal zeka

Girişimcilerin sosyal zekasının gelişmiş olabileceğini düşünmek mümkündür. İletişimleri kuvvetli olan sosyal zeka sahibi çocuklar empati kurabilir, olayları yorumlayabilir, kendilerini kolaylıkla ifade edebilirler. İletişimlerine bağlı olarak ikna yetenekleri gelişmiştir.

Henüz yorum yok. İlk yorum yapan siz olun

Benzer Yazılar

Yorum Yazın

Yorum yazabilmek için üye girişi yapınız...