Çocuk

Okul Öncesi Çocuklarda Okuma Ve Yazma Eğitimi

 Okul Öncesi Çocuklarda Okuma Ve Yazma Eğitimi

Aileler okul öncesi çocuklarda okuma ve yazma eğitimi vermekte aceleci davranabilir. Bu aceleci eğitimler arasında okuma ve yazma eğitimi yer alabilir. Ancak okul öncesi çocuklarının zihinsel gelişim açısından öğrenmeye hazır olduğu ve olmadığı bazı ögeler vardır. Okuma-yazma eğitimi almak ise çocuğun okul öncesinde hazır olduğu ögelerden biri değildir. 

Çocuğa doğrudan okuma yazma öğretmemeniz gerektiğini açıklayıcı birçok durum bulunuyor. Bu durumlardan biri de, çocukların somut öğrenmeden soyut öğrenmeye henüz geçiş yapmaması. Okul öncesi çocukları, genellikle beş duyu organlarıyla görmedikleri soyut şeyleri algılayamazlar. Çocukların okuyup yazması için ona gösterilecek olan semboller ve simgeler de bu soyut ögeler arasında yer alır.

Tavsiye Makale: Okul Öncesi Çocuklarda Yabancı Dil Eğitimi

Bilindiği üzere bazı okullarda ilköğretime hazırlık sınıfları bulunmaktadır. Bu sınıflarda çocukların eğitimleri okumayla başlatılabiliyor. Ancak bilinmelidir ki soyut düşünme yetisine sahip olmayan çocuklar harfleri ve kelimeleri algılamak yerine ezberleme yoluna gidecektir. Ezber yapmak bilindiği üzere çocukların eğitimi için en olumsuz yöntemlerden biridir. Sözel çağı geçeli yüzyıllar geçtiği gibi, artık insanlar bir şeyleri ezberlemek yerine yazma ve kaydetme yöntemini kullanmaktadırlar. Bu durum da evrimsel bir gelişme olarak insanlardaki ezberleme yetisini köreltmektedir. Bu da insanlar için en zor öğrenme yöntemini ezberleme kılar. Ebeveynlerin bilmesi gereken en önemli şey, okuma yazmayı erken öğrenmenin bir zeka belirtisi olmadığıdır. Her çocuğun görsel ve işitsel öğrenme aşamaları birbirinden farklı ve kendine özgüdür. Çocuklar, diğerleriyle kıyaslanmamalıdır.

Soyut döneme geçiş yapmış olan çocuğunuzun okul öncesi dönemde okuma-yazma öğrenmeye hazır olup olmadığını nasıl anlarsınız? Uzmanlar bu konuda belirleyici nitelikte birkaç madde olduğunu ifade ediyor. Uzmanlara göre okuma yazmaya hazır olan çocuklar;

  • Psikomotor gelişimleri belirli bir düzeye erişmiş olma,
  • Sosyal açıdan çevresiyle etkileşim içerisine girebilme,
  • Öğrenme ve gelişmeye istekli olma,
  • Dikkat toplamakta zorlanmama,
  • Soyut öğrenmeye bağlı olarak mekan ve zaman kavramlarını anlayabilme gibi özelliklere sahip olması gerekmektedir.

Çocukları Okumaya Yazmaya Hazırlayan Etkinlikler

Henüz soyut algılama kabiliyetine sahip olmayan, ancak hazır hale gelmek üzere olan çocukları okuma yazmaya yöneltmek için bazı etkinlikler yapılabilir.

İşitsel Algılama Çalışması

Sesleri ayırt etme, dinleme, konuşma ve seslerle nesneleri birbirine eşleştirme üzerine yapılabilecek çalışmalardır.

Görsel Algılama Çalışması

Mekansal ilişkiler, mekanda konum, şekil sabitliği, şekil-zemin ayrımı ve el-göz koordinasyonunu geliştirmeye yönelik çalışmalardan oluşur.

Diğer Çalışmalar

El becerici çalışmaları, problem çözme çalışmaları, temel kavram çalışmaları, öz bakım becerilerini geliştirme üzerine çalışmalar, güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları bu çalışmalara örnek gösterilebilir.

Henüz yorum yok. İlk yorum yapan siz olun

Benzer Yazılar

Yorum Yazın

Yorum yazabilmek için üye girişi yapınız...