U Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

UBEYDULLAH Allah’ın kulu
UÇBEY Sınırdan sorumlu kimse
UFUK Gökle yerin birleştiği çizgi
UĞUR Şans, talih
UĞURALP Şanslı yiğit
UĞURCAN Candan, samimi
UĞURKAN Uğurlu bir soydan gelen
ULAÇ Sınır, limit
ULAÇHAN Hükümdarlığın sınırı
ULAŞ Amaca varma
ULU Ulvi, yüce
ULUÇ Ünlü Türk denizcisi
ULUĞ Ulvi
ULVİ Yüce
UMAR ( U ) Deva
UMUR Tecrübe
UMUT Ümit etme
UNAN Mecburiyet
URAĞAN Aceleci
URAL Aydınlık gece
URAS Uğur
USAR İlkbahar
USBAY Muteber kişi
UTKAN Ateşli kan
UTKU Zafer
UYGAR Medeni
UYGU Ahenk
UYGUR Uygur devletinden olan kimse
UYSAL Niyeti iyi olan
UZAY ( U ) Bütün gökcisimlerinin içinde bulunduğu sonsuz boşluk
UZRA Gaye