S Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri

~SENA Övmek, methetmek, şimşek parıltısı
SABA Gün doğuşundan esen hafif ve tatlı rüzgar, Türk Müziği’nde bir makam
SABAH Günün ağarmasıyla başlayan ilk saatler
SADA Ses, yankı
SADE Yalın, gösterişsiz, süsü sevmeyen
SAHİL Deni, nehir, göl kıyısı
SAHRA Kır, ova, çöl
SAİME Oruçlu, niyetli
SAKİNE Durgun, hareket etmeyen, kımıldamayan, kimseyi rahatsız etmeyen
SALİHA Yararlı, iyi, elverişli
SALİSE Saniyeden daha küçük zaman birimi
SALKIM Üzüm gibi, bir sap üzerinde bir arada bulunan
SAMİA İşitme yetisi
SAMİNE Sekizinci
SAMİRE Meyve veren, meyveli
SAMİYE Duyan, işiten, yüce, ulu, yüksek
SAMRU Yüksek yer, tepe, üst
SAMUR Değerli kürkü olan bir hayvan türü
SANAL Sanlı ol, ünlen
SANEM Çok güzel kadın, put
SARA Halis, saf, katkısız
SARAY Hükümdarların oturduğu büyük yapı
SARE Saf, temiz, kalabalık, topluluk
SARGIN Albenili, çekici, büyüleyici, sevimli, güzel
SAYE Koruma, yardım, sahip çıkma
SAYGIN Sayılan, sevilen
SAYIL Her zaman saygı gör
SEBLA Uzun kirpikli göz
SEÇİL Beğeni, sevgi, üstünlük gösterilen
SEÇKİN Benzerler arasında nitelikleriyle göze çarpan, elit
SEDA Ses, yankı
SEDEF Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan pırıltılı, beyaz, sert bir madde
SEDEN Uyanık, tetikte, gözü açık olmak
SEGAH Doğu müziğinin makamlarından
SEHER Tan ağartısı
SEL Taşkın su
SELDA Bir söğüt cinsi
SELEN Haber, müjde
SELİN Gür akan su
SELİNTİ Ufak sel
SELİS Akıcı söz
SELMA Barış içinde, huzur, erinç
SELMİN Barış ve sevgi duygusuyla dolu olan
SELVA Amerika’da Amazon, Afrika’da Nijer ırmakları gibi ekvator bölgesinde büyük suların geçtiği havzalarda bulunan geniş ve balta girmemiş ormanlara verilen ad
SELVİ İnce uzun ağaç
SEMA Gökyüzü, göç
SEMANUR Nurlu gökyüzü
SEMEN Yasemin çiçeği, semizlik
SEMİN Değerli, pahalı, semizlik
SEMİRAMİS Babil’in Asma Bahçeleri’ni kurduran Asur kraliçesi
SEMRA Esmer kadın
SENAHAN Metheden, alkışlayan, öven
SENAR Yar, aşık, seven insan
SENAY Ay gibi güzelsin
SENEM Kars dolaylarında kadın ve erkeklerin karşılıklı olarak oynadıkları bir halk dansı, Arapça’da put
SERA Varlıklı olmak, zengin olmak, toprak
SERAP Çorak yerlerde, çölde, sıcak ve ışığın etkisiyle, ileride, yakında ya da ufukta su veya yeşillik var gibi görünmesi olayı
SERAY Ay gibi güzel
SEREN Gemi direği
SERMA Kış soğuğu
SERPİL Gelişmek, büyümek
SERPİN Yağmur
SERRA Rahatlık, kolaylık
SERTAP (SERTAB) İnatçı
SEVAL Severek al anlamında
SEVDA Vurgunluk, tutkunluk, aşk, heves, arzu, kuvvetli istek
SEVDEM Sevginin en son demi
SEVEN Bir başkasına sevgi duyan
SEVGİ İnsanı bir şeye ya da bir kişiye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu
SEVGÜL Gül gibi sevilen
SEVİL Her zaman sevilen biri ol
SEVİM Sevmek eylemi
SEVİNÇ İstenilen şeyin olmasıyla duyulan coşku
SEVTAP Tapılacak kadar çok sevilen
SEYLAN Sel, akma, akış
SEYYAL Akıcı, akışkan
SEZEN Hisseden, sezgili
SEZER Açık bir kanıt olmaksızın, olmuş ya da olacak bir şeyi duyumsar
SEZGİ Sezme yeteneği
SEZİN Sezinleme işi, sezme, duygulu, anlayışlı
SILA Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşmak
SİBEL Henüz yere düşmemiş yağmur damlası
SİM Gümüş gibi parlak ve beyaz
SİMA Yüz, çehre
SİMGE Anlamı olan harf, bitki gibi işaretler
SİMİRNA İzmir’in eski adı, Amazon savaşçılarının kraliçesinin adı
SİNEM Yüreğim, çok sevdiğim
SİTARE Yıldız
SONEDA Nazlı olmaması temenni edilen
SONGÜZ Kasım ayının halk arasındaki adı
SONYAZ Sonbahar
SÖZEM Huzur veren kelimeler
SÖZEN Güzel ve etkileyici konuşma yeteneğine sahip olan
SU Canlıların yaşaması için en gerekli olan kokusu, rengi olmayan sıvı
SUDAN Berrak, tertemiz
SULTAN Çoğunlukla Osmanlı padişahlarına ve onların karılarına, kızlarına verilen unvan
SUMRU Bir şeyin yüksek yeri, tepesi
SUNA Boylu, poslu, yakışıklı, yaban ördeği
SUNAY Tanrıya dilek ve adaklarını sunma işi
SUNU Sunulan her şey
SURPERİ Peri güzeli
SUZAN Yakan, yakıcı
SÜHEYLA Yumuşak ve iyi huylu, mütevazı kadın
SÜLÜN Uzun kuyruklu, güzel bi kuş türü
SÜMBÜL Zambakgillerden süs bitkisi
SÜNBÜLE Başak
SÜNDÜS Ham ipek, ipekli
SÜSEN Nisan-Haziran dönemlerinde açan güzel kokulu bir çiçek