P Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

PAKEL Yararlı işler yapan
PAKER Doğruyu söylemekten şaşmayan
PAKSOY Seçilmiş soylu kimse
PAMİR Orta Asyadaki yüksek dağ
PAMİRHAN Pamirler’in hükümdarı
PARS Kedigillerden bir tür
PAYDAŞ Eşit
PAYE Kademe
PAYİDAR Kalıcı, sonsuz
PAYİZ Sonbahar
PEKAY Parlak
PEKCAN Sert yapısı olan
PEKEL Kuvvetli el
PEKER Kuvvetli kimse
PEKİN Şüpheli olmayan bilgi
PEKŞEN Sevinçli kimse
PELİT Palamut meşesi
PERKER Kuvvetli yiğit
PERTEV Atılmak, hız
PEYAMİ Bilgi veren
PEYKAN Ok ucundaki sivri demir
PEYMAN Ant içmek
POLAT Kuvvet
POLATHAN Çelik gibi güçlü hükümdar
POYRAZ Kuzeydoğudan esen rüzgar
POZAN Samimi
PUSAT Silah