K Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

KAAN Hükümdar,
KABİL Aynı fikirde olma durumu,iş birliği
KADEM ( U ) Ayak,şans
KADI Karar,yargı
KADİR Kıymetli.güçlü
KADRİ İtibar
KAĞAN Hükümdar,hakan
KAHRAMAN Cesur,alp
KALENDER Alçak gönüllü kimse,dünyadan elini çekip dolaşan kimse
KAMER Ay,bağlı hizmetkar
KAMRAN Hedefine ulaşmış olan mesut kimse
KAMURAN İsteğine ulaşmış kimse
KANAT Kuşlarda uçmayı sağlayan üst üyeler
KANDEMİR Kuvvetli soydan gelen
KANER Yiğit soyundan gelen
KARABEY Esmer rengi karaya çalan bey
KARACAN Esmer, av hayvanı
KARAHAN Karahan devletinin kurucusu
KARAN Kahraman,cesur,dikensiz bir bitki
KARANALP Kahraman yiğit
KARATAY Anadolu Selçuklu devlet adamı
KARTAL Yırtıcı bir kuş
KARTAY Yaşlı, pir
KASIM Kin tutan,yılın on birinci ayı
KAYA Büyük ve sert taş kütlesi
KAYAHAN Kuvvetli hükümdar
KAYHAN Güçlü hükümdar
KÂZIM Öfkesini yenen kimse
KELEŞ Yakışıklı kimse
KEMAL Yetkinlik,çok kıymetli olma
KENAN Söz verilmiş ülke
KERAMET İkram,bağış
KERAMİ Cömert.soylu
KEREM Asalet
KEREMŞAH Asil, şah
KERİM Soylu,cömert
KEŞŞAF Sırları açığa çıkaran kişi
KILIÇ Sivri uçlu, keskin, çelikten silah
KILIÇALP Kılıç gibi keskin, yiğit
KILIÇHAN Kılıç gibi keskin hükümdar
KIRAÇ Sulanmayan toprak
KIRCA Dolu, ufak taneli kar,
KIRDAR Soğukkanlılık
KIRHAN Ak sakallı hükümdar
KIVANÇ Mutluluk
KIVILCIM Yanmakta olan ateşten sıçrayan küçük ateş parçaları
KIYMET İtibar,değer
KİRAM Soylular
KOLÇAK Cesur
KORAL Sınır muhafızı
KORALP Yiğit sınır muhafızı
KORAY Kor renkli ay
KORCAN Ateşli, canlı
KORÇAK Yürekli
KORHAN Güçlü hükümdar
KORKUT Dolu tanesi,korkusuz
KORTAN Sıcak ten
KÖKER Köklü soydan gelen
KÖKSAL Kökü derinlere sal anlamında
KUBAT Hantal
KUBİLAY Moğol hükümdarı
KUDAY Tanrı
KUDDUSİ Allah’ın nimetine mazhar olan
KUDRET (U) Kuvvet,güç
KUNTAY Dayanıklı,ay yüzlü
KUNTER Güçlü
KURTBEY Kurt gibi atılgan
KURTHAN Kurnaz hükümdar
KURTULUŞ Sıkıntıdan zorlu bir durumdan kurtulam
KUTALP Mutlu olmuş yiğit kişi
KUTAN Dua etme, saka kuşu
KUTAY Uğurlu ay
KUTBAY Uğurlu kişi
KUTER Mutlu uğurlu kişi
KUTHAN Kutlu hükümdar
KUTLAY Kutlu, uğurlu ay
KUTLU Uğurlu, kutsal
KUZEY Bir yön
KÜRŞAD Yiğit,Göktürk prensinin adı
KÜRŞAT Yiğit,Göktürk prensinin adı