İ Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

İBRAHİM Kuranda ismi geçen peygamberin ismi
İDRİS Bir kiraz türü
İHSAN Lütuf,Armağan
İHVAN İçten bağlı,
İKRİME Eli açık olan kimse
İLAYDIN Bahtiyar kişi
İLBAY Vali
İLGİN Ülkesinden uzakta yaşayan
İLGÜ Mani olmak,pürüz
İLGÜN kamu,cumhur
İLHAM yaratıcı fikir
İLHAMİ Yratıcı fikir ile ilgili
İLHAN Moğol hükümdarlarına verilen unvan
İLKAN Bir şeye şekil verme,yiğit
İLKAY Ayın ilk hali
İLKCAN İlk doğan erkek çocuklara verilen ad
İLKE Kural
İLKER İlk doğan erkek çocuk
İLKUT Mesut,hayırlı ülke
İLTEKİN Ülkedeki eşsiz kişi
İLTER Memleketine bağlı kişi
İLYAS Yol gösterici
İMADEDDİN Namaz
İMAM Namazda kendisine uyulan kimse,önder
İNAL Güvenilen kişi
İNAN Bir şeyin doğruluğunu benimseme
İNANÇ Bir fikre bağlılık
İNAYETULLAH Allah’ın lütfu
İRFAN Kültr,bilme
İSFENDİYAR İran Mitolojisinde adı geçen hükümdarın adı
İSHAK İbranice gülme anlamına gelen isim
İSKENDER Hükümdar
İSLAM Hazreti Muhammet’in yaydığı dini benimsemiş olan kişi, Müslüman
İSMAİL İbrani peygamberi
İSMET Ahlak kurallarına bağlı kimse
İSTEMİHAN Türk Hakanı
İŞÇAN Çalışkan
İZGİ( U ) Zeki, adaletli
İZLEM Yol,plan,strateji
İZZET Kıymetli