H Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

HABBAB Dost, arkadaş, sevilen, seven kişi
HABİL Büyü, Sihir, efsunlu
HACİB Kapı başında duran, kapıcı
HAFIZ Kur’an-ı Kerim’i tamamen ezbere okuyan kişi
HAFİ Temiz ve güler yüzle karşılayan kişi
HAFİD Erkek torun
HAKAN Eski Türklerde hükümdar manasınadır.
HAKEM Hüküm ve yargıç yargıcı
HAKİ Yeşile çalan renk türü
HAKKI Doğrulukla ilgili, Doğruluk, Hak
HALDUN Sonsuz, Bengi, Ölümsüz, Bitmeyen
HALİFE İyi yetiştirilmiş, birinin yerine geçen kişi
HALİL Bağlı, Doğru, Gerçek, İçten Bağlı samimi dost
HALİM Yumuşak Mizaçlı kişi
HALİS Saf tertemiz olan ilk hali
HALİT Sürekli, sonsuz, ebedi İlelebet, Ölümsüz
HALUK Mazbut iyi huylu ahlaklı temiz kişi
HAMDİ Şükredici
HAMDULLAH Allah’a şükreden.
HAMİ Koruyan, kollayıcı, sahip çıkan
HAMİT Övgüye değer İftihar,
HAMMÂD Dua eden
HAMZA Heybetli, azametli, Büyük, Ulu
HAN Eski Türklerde hakan adı da verilen devlet reisi.
HANEFİ Mezhepte olan kişi
HANİ Letafet, Müsamaha ve vakar sahibi.
HARUN İnatçı
HASAN Güzel, iyimser insan
HASEKİ Hükümdarların hizmetlerine tahsis edilen yer
HASİBİ Eli Açık, Verimli, hayırhah.
HASİN Demir, Güçlü, Keskin, Saygın
HASRET Özlem duygusu
HAŞİM Gösterişli, muazzam, haşmetli
HAŞMET Görkem, Haşmet, Büyüklük, Göz Alıcılık, Gösterişlilik
HÂTEM Eli açık, verimli ve eli açık adam
HATİP Hitabeden, güzel söz söyleyen.
HATTÂB Sözleriyle herkesi etkileyen güzel konuşan kişi
HAYALİ Hayalinin düşünülen düş
HAYAT Yaşanılan evren üzerindeki tüm süre.
HAYDAR Yiğit, cesur, gözü pek, cesareti olan, yürekli
HAYRANİ Hayranlık
HAYREDDİN Dinin güzel, hayır, iyi, yararlı kişi
HAYRETTİN Hayır sahibi
HAYRİ Hayır, iyilikle ilgili, mübarek ve kutlu
HAYRULLAH Allahın hayırlı kıldığı
HAZAR Sulh, müsamaha, barışmak
HAZIM Akıllı bilir kişi gözü pek
HEPER Yiğitliği göz dolduran, cesur, cömert kişi
HIFZI Akılda tutmak
HINCAL Öcünü al her zaman
HIZIR İşini kolayca yapılmasına yardım eden
HİCABİ Utanma, Hicap, Yüz
HİDAYET Doğru yolu gösteren
HİKMET Bilgili, öğretici
HİLMİ Yumuşak huylu, saygılı, ince, kibar, edepli, efendi
HİMMET Çaba, çalışma, ceht, yardım
HİRAM Salınarak yürüme
HİŞAM Utanan, çekinen
HUD Büyüklük, çok saygı hürmet.
HULKİ Yaratılışla ilgili olan
HULUSİ Candan, halisane, içli dışlı, içten samimi
HURŞİD Güneş gün
HURŞİT Güneş
HUZEYFE Peygamber Efendimizin sır katibinin adı.
HÜCCET Delil, İz, İstidlal
HÜDÂVENDİGÂR Hükümdar, buyuran, buyurucu, üst, baş
HÜDAVERDİ Allahın verdiği. Çocuk hasreti çeken aileler doğduklarında bu ismi verir.
HÜDAYİ Hüdanın kulu.
HÜMAYUN Halife, Padişah, sultan
HÜR Özgür
HÜRAY Ay gibi bağımsız, hür,
HÜRCAN Bağımsız, Hür, Muaf, Serbest
HÜREL Bağımsız ülke
HÜRKAL Ömür boyu özgür kal
HÜRKAN Bağımsız soydan gelen
HÜROL Bağımsız, özgürlükçü ol
HÜSAM Keskin kılıç
HÜSAMEDDİN Dinin keskin kılıcı.
HÜSAMETTİN Dinin keskin kılıcı
HÜSEYİN Küçük sevgili, canan, yâr, dost,
HÜSNÜ Etkileyici, biçimli, gösterişli güzellik
HÜSREV Hayırla ilgili olan hayır getiren kutsal kişi