E Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

ECEHAN Hanların lideri
ECEVİT Çevik, acar, becerikli kişi
ECMEL Çok yakışıklı ve çok güzel olan kişi
ECVET Cömert kişi, eli açık kişi
EDE Ağabey, Birader
EDHEM Yağız kara at
EDİP Edepli, nazik, çelebi kişi
EDİS En yüksek, diğerlerinden daha üstün olan
EDİZ Değerli, kıymetli, ulu yüce kişi
EFDAL En değerli, kıymetli, erdemli kişi
EFE Yiğit, cesaretli olan, gözü pek kişi
EFGAN İnleme bağrışma, feryat
EFKAN Çığlıklar, inlemeler, feryatlar
EFKEN Düşkün kişi
EFLAH Esenlikle selamete çıkan.
EFLATUN Açık mor
EFSUN Sihir
EGE Bir çocuğu koruyup kollayan her şeyinden sorumlu olan kişi
EGEHAN Engin denizlerin hanı lideri
EGEMEN Güçlü, lider sözünü geçiren kişi
EKBER En büyük, ulu olan
EKİN Tahılın tarlaya atılmasından harman oluncaya kadar olan sürecin adı
EKMEL Mükemmel olan en iyi olan, eksiği olmayan kişi
EKREM Cömert, eli açık kişi
ELÇİ Uzlaştırmayı sağlayan büyükelçi
ELGİN Yurdundan evinden uzak düşmüş kişi
ELHAN Nameler, ezgileri melodi
ELVAN Çok renkli rengarenk
EMCED Onuru şerefi olan kişi
EMEK Bir işin yapımında insan gücü ve kafa gücü
EMİR Peygamber ırkından gelen kişi, prens, şehzade
EMİRHAN Emirlerin başı, lideri
EMRAH En mutlu, şen kişi
EMRE Aşık, vurgun, sevdalı kişi
EMRİ Buyruk, ilgili
ENDER Nadir görülen
ENES Candan, samimi yürekli içten kişi
ENGİN Geniş uçsuz bucaksız, açık deniz
ENGİNSU Açık deniz
ENİS Dost, arkadaş, yoldaş,
ENVER En ışıltılı, en parlak
ERALP Yiğit, er kişi
ERAY İlk ay, erken ay
ERBERK Şimşek gibi parıltılı, yiğit
ERCAN Canlı, sağlıklı, diri
ERCÜMEND Muhterem, şerefli onurlu kişi
ERCÜMENT İtibarlı, onurlu kişi
ERDAL Tek erkek, dal gibi uzun olan erkek
ERDEM Namuslu, iffetli, dürüst kişi
ERDEN El sürülmemiş
ERDENİZ Denizlerin eri
ERDİNÇ Duru, güçlü, yiğit diri erkek
ERDOĞAN Doğduğunda yiğit gibi doğan kişi
EREN İyi yetişmiş, hayırlı evlat
ERENDİZ Jüpiter gezegen
ERGİN Olgunlaşmış, bilgili, kamile ermiş kişi
ERGUN İlhanlı padişahlarından birisinin adı
ERGUVAN Eflatun ile kırmızı arası çiçek açan süs bitkisi
ERGÜN Yumuşak huylu, alçakgönüllü,
ERHAN Adaletli lider
ERİM İyi bir şeye belirti olan
ERK Sözünü geçirebilme, güç, Kudret
ERKAM Rakamlar, nicelik isimler.
ERKAN Lider olan erkek soydan gelen
ERKİN Bağımsız, özgür kişi
ERKSİN Güçlü çetin kişi
ERKUT Kutsal kişi
ERMAN Yürekli, cesaretli kişi kahraman
EROL Özü sözü bir olan dürüst
ERSEN Danışılan kişi
ERTAN Erkenden günün doğuşu
ERTUĞ Elinde tuğlu, bayraklı yiğit er kişi
ERTUĞRUL Heybetli, temiz yürekli, cesur, cesaretli
ERTUNÇ Tunç gibi sağlam, çevik olan
ERTUNGA Yiğit, hakan, han
ESAT Çok kutsal ve mutlu.
ESED Cesur, cesaretli, kahraman kişi
ESER Yapıt
ESVED Esmer, siyah olan
EŞREF Şeref, Haysiyet, İzzetinefis, Öz Saygı, İtibar
ETEM Mükemmel olan en noksansız
ETKİN Hareketli, çalışan aktif olan
EVGİN Acil, aceleci olan
EVRAN Uzun boylu, endamlı kişi
EVREN Kişilerin tamamını oluşturduğu yer
EVRENSEL Bütün insanlığı ilgilendiren
EYLEM Faaliyet, davranış
EYMEN Kutsal, uğurlu
EYÜP Sabrın simgesi
EZRAK Tertemiz, berrak su