D Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri

DOĞA (U) Tabiat, deniz, dağ, ova, orman vb.nin oluşturduğu fiziksel dünya
DALGA Denizde hareketli su kütlesi.
DALYA Sınır ya da aşama
DAMLA Yuvarlak biçimde, çok küçük miktarda su seya sıvı
DEFNE Defnegillerden, yaprakları güzel kokulu, kış yaz yeşil kalan bir ağaç
DEĞER (U) Bir şeyin sahip olduğu yüksek vasıf, Kıymet,
DEHAN Ağız
DELFİN Yunus balığı
DEMET Çiçek bağlamı, deste
DEMİ Tarım tanrıçası, Kadife, şeftali gibi şeylerin üzerinde bulunan ince tüy
DEMRE Rızası olan, Boyun Eğen
DENİZ (U) Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu, büyük su kütlesi.
DEREN Derleyen, toplayan
DERİN İçten gelen,
DERYA Deniz, büyük nehir
DERYANUR Çok güzel, parlak
DESEN Nesneleri belirli çizgilerle gösterme, tasvir etme
DESTAN Tarih öncesi tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiir
DESTE Demet, tutam,
DESTEGÜL Gül demeti
DEVİN (U) Çaba, gayret, hareket
DEVİNSU Suyun ritmik hareketleri,
DEVRİM Herhangi bir olaydaki hızlı ve geniş kapsamlı niteliksel değişme
DEVRİN Bir kişi veya olayın gündemde olduğu tarih
DİBA İpek kumaş
DİCLE Ulu ırmak, Yakındoğu’nun Türkiye’den doğan ve Mezopotamya’dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri
DİCLEHAN Büyük ırmak gibi çağlayan, çalışıp çaba gösteren hükümdar.
DİDAR Yüz, çehre
DİDE Göz, göz bebeği
DİDEM Gözüm gibi sevmek
DİLA İçten, gönülden seven
DİLAN gönüller, kalplerde olan
DİLARA Kalbi, gönlü dinlendiren
DİLAY Gönlü aydınlatan ay
DİLBER Alımlı güzel kadın
DİLDAR Birinin gönlünü almış, sevgili
DİLDE Herkesin dilinde olan kimse
DİLEDA Edalı bir şekilde konuşan
DİLEGE Güzel ve düzgün konuşan
DİLEK Dilenen şey, istek
DİLEM Gönül ilacı
DİLEMMA İkilem
DİLER Dilekte, ricada bulunan
DİLFERAH Gönlü ferah, sevinçli.
DİLHAN İçten konuşan kimse
DİLRUBA Gönül alan, asırlık makam
DİLSEREN Hatiplik yeteneği gösteren
DİLŞAH Gönül şahı
DİNİZ Sakin olan
DOĞANGÜN Doğmakta olan gün
DOĞAY Ayın doğması
DOĞU Güneş’in doğduğu yön
DOLUNAY Tam yuvarlak halde görünen ay,
DORA Doruk, en yüksek yer
DUDU Başa bağlanan yemeni, abla, hanım
DURU Saf, berrak
DURUGÜL Gül gibi olan
DURUNAZ Naz yapmak istemeyen
DUYGU His, hissedilen şey
DUYGUNİSA Duygulu, hassas kadın
DÜNYA Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü
DÜRDANE İnci tanesi
DÜŞ Hayal, rüya, güzel rüya
DÜŞSEL Düş, hayal gibi olan
DÜŞÜM Hayal edilen, düşlenen anlamında