C Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

CABBAR Güce sahip olan kişi
CABİR Galip gelen, ermiş ve güçlü olan
CAFER Sürekli akan su ufak akarsu
CAHİT Çok gayretli çalışkan kişi
CANALP Yüreğinde yiğitlik sevgi olan kimse
CANBEK Özü sözü sağlam dayanıklı kişi
CANBER Dayanıklı kişi, sağlam kişi
CANBERK Güvenilir sağlam, canlı  olan
CANBEY Hoş tatlı bey
CANDAŞ Yakın candan olan kişi
CANDEMİR Canı demir gibi sağlam olan
CANDOĞAN Doğduğunda dost olan, içten olan kimse.
CANER Samimi içten sevilen hoş kişi
CANFER Bilge kişi
CANGÜR Hiperaktif yerinde duramayan neşeli mutlu kişi
CANPOLAT Samimiliği çelik gibi sağlam olan
CANSER Canlı oluşuyla etkileyen
CANSOY Asil bir soydan gelen samimi cana yakın olan kişi
CANSUNAY Canını ortaya koyan kişi
CANTEKİN Duruşuyla huzur veren, şanslı, güvenilir ve değerli olan.
CANTEZ Aceleci davranın kişi
CANTÜRK Hayat sevinci veren Türk.
CAVİT/ CAVİD Ebedi sonsuz
CEBRAİL Allah tarafındanPeygamberlere vahiy getirmekle görevlendirilen dört büyük melekten biri
CELAL Yükseklik, ulu olma Allah’ ın adlarındandır. Hiddetli olan
CELALETTİN Yüce ululuk hışım
CELASUN Sağlığı yerinde olan genç sağlam kahraman kişi
CELAYİR Moğol soyunun büyük kollarından biri.
CELİL Ulu, yüce olan
CEM Her şeyin bütün olması
CEMAL Çehre güzelliği yüz fertteki güzellik
CEMALETTİN Güzellik taşıyan kişi
CEMİL Güzel erkek güzellik sahibi
CENAN Yürekli canı güzel olan ruh can
CENAP Şeref, haysiyet onur, ün
CENGİZ Güçlü, gözü pek, yürekli
CENGİZHAN Moğol hükümdarı
CENK Savaş, mücadele
CENKER Savaşçı asker, mücadeleci kişi
CESİM Büyük ulu olan
CESUR Yürekli olan kişi
CEVAHİR Kıymetli değerli taş
CEVAN Genç delikanlı kişi
CEVAT Eli bol, cömert kişi
CEVDET Saflık, güzelik, iyi olma
CEVHER İyi yetenek, değerli süs taşı mücevher
CEYHUN Tevrat’a göre cennetin 4 nehrinden biri.
CEZMİ Kesin çizgileri olan kararlı kişi
CİHAN Evren, Dünya
CİHANER Dünyayı koruyan er kişi
CİHANGİR Dünyaya egemen olan kişi
CİHAT Din uğruna savaşmak
CİVAN Genç, körpe, taze delikanlı
COŞAR Coşkulu olan kişi
COŞKUN Hızlı, yerinde duramayan kişi
COŞKUNER Çok hareketli kişi
CÖMERT Eli açık, semih kişi
CUDİ Cömert, eli açık, iyilik seven, verimli
CUMA Müslümanlar için önemli gün
CUMALİ Cuma günü doğan kişi
CUMHUR Halk topluluk
CÜNEYT Küçük erler