B Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri

BAHAR Kışla yaz arasındaki mevsim
BANUHAN Kadın hatun, hanım
BELİK Saç, Saç örgüsü
BALİ Eski, koca, köhne
BELGİ Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik
BALCA Tatlı, sevimli olan
BAŞAK(U) Sağlam, dayanıklı, Arpa, buğday, yulaf vb. ekinlerin tanelerini taşıyan kılçıklı başı
BELGİN Tam ve kesin olarak belirlenmiş olan
BADE İçki, şarap
BEHİN En iyi, çok iyi
BEHİYE Güzel olan
BAHTINUR Talihli, şanslı
BAHARCAN Candan dost olan, genç
BEDİZ Resim, heykel, süs
BALA (U) Küçük çocuk, yavru
BALAHANIM Küçük hanım
BAĞDAT Tanrı hediyesi bahçe
BALKIZ Parıltı, tatlı olan
BEGÜM Hint prenseslerine verilen unvan
BAHTINUR Yazgısı parlak olan
BALIN Sevgili, sevilen.
BAHARGÜL Bahar mevsimi ve gül
BELGÜN Aydınlık gün, Özgürce Dolaşan Ay
BELEN (U) İki dağ arasındaki geçit
BELFÜ Kar tanesi
BADEGÜL Gül renkli şarap
BANU Prenses, hanımefendi, kadın
BİRGÜL Değerli gül, kıymetli gül.
BİLNUR Bilgili, aydın kişi
BİLHAN Çok bilgili, çok bilen
BÜKE (U) Akıllı, güçlü, yenilmez
BİRSİN Tek, eşsiz
BİNAY (U) Bin tane ay anlamı ve çok kuvvetli ışık
BENGİ Hep kalacak olan, sonsuz, ebedi
BERRAN Keskin, kesici olan
BERİA güzelliği ve olgunluğu ile üstün olan sevgili kadın
BENAN Parmakla gösterilen, ünlü,
BİNNUR Çok ışıklı, Nurla özdeşleşmiş.
BELMA Sakin, telaşsız kimse
BENGÜ Edebi, sonsuz
BELİZ İşaret, iz
BERGÜZAR Hediye, hatıra
BÜRGE (U) Yerinde duramayan canlı kimse,
BİLCAN Bilgili arkadaş, dost
BÜKEM Akıllı ve zeki davranan
BİRSEN Tek, bir olan kimse
BİRSU Dede Korkut Hikayelerindeki Bir Kahraman, Özel bir su,
BİRYAR Tek sevilen kişi
BURÇİN Dişi geyik,
BİRSEN Teksin, biriciksin” anlamında kullanılan ad
BİHTER En iyi, daha iyi olan
BENGİSU Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük sağladığına inanılan bir su,
BUSE Öpücük, öpme
BERKE ( U ) Kamçı, değnek, Berke Han Altınordu Devleti Hanı
BURÇAK Bir bitki
BERNA ( U ) Genç delikanlı, yiğit, körpe,
BİRAY ( U ) Ay gibi tek, eşsiz olan
BİRGEN Yalnızlığa alışkın, güzel ahlaklı
BESİSU Bitki damarlarındaki besleyici su
BENNUR Nur gibi parlak olan
BİNNAZ Çok nazlı, cilveli kız
BUĞU Isının etkisiyle gaz durumuna geçmiş olan sıvı
BURCU Güzel, hoş koku
BÜŞRA Müjde, sevinçli haber
BİRCAN ( U ) Tek, eşsiz, candan olan
BÜYÜM Ayçiçek
BESTEGÜL Gül demeti
BERİN, BERRİN En yüksek, çok yüce.
BENAY Ay gibi parlak olan kız.
BETÜL,BETİL Erkekten çekinen, erkeklere yaklaşmayan namuslu kadın. Hz. Meryem ve Hz. Fatma’nın diğer isimleri
BENİZ Yüz, Bir olay ya da olgunun işareti
BİGE Evlenmemiş, çocuğu olmamış kimse
BEYZA Ak,Çok beyaz, lekesiz
BELİN Gözlerini açıp baka kalmış şaşkın olan kimse
BİNGÜL Çok güzel anlamına gelen
BİRİCİK Bir tane, eşsiz, emsalsiz olan
BİLGE ( U ) Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek olan kimse
BUKET Çiçek demeti
BİLLUR Duru, pürüzsüz, saydam, tanınmış ve değerli kesme cam
BESTE Şarkıların makam ve ahengi.
BÜGE Bent, su benti su seviyesinin yüksekliğini değiştiren bariyer
BELKIS Müslümanların seba melikesine verdikleri isim
BERRAK Bulanık olmayan, saf
BERİL Zümrüt, arınmış aklanmış olan
BESİME Güler yüzlü, neşeli kız
BİRBET Yüzü benzersiz olan
BERİKA Göz kamaştıran, göz kamaşması. Şimşek parıltısı.