B Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

BATIRAY Kahraman, alp kişisi cesur ay gibi parlak
BABÜR Hindistan’da Müslüman Türk Devletinin kurucusu
BABÜRŞAH Hindistan’da büyük Müslüman Türk Devletinin kurucusu.
BAĞDAÇ Anlaşması güzel olan uyumlu insan
BAHA Kibar ve güzel olan
BAHADIR Cesur Yiğit, kahraman kişi
BAHATTİN Din güzelliği kibarlık
BAHİR Derya, Deniz
BAHRİ Denizcilikle ilgili
BAHTİYAR Mesut huzurlu şanslı kişi
BAKIR Soluk kızılımsı
BAKİ Sürekli kalan sonsuz olan
BALABAN Yırtıcı olan kul
BALAMİR Eski bir Türk kağanı
BALATEKİN Kuvvetli güçlü küçük şehzade
BALAY Güzel tatlı yüzlü
BALKIR Işık saçan parıldayan
BANGU Bağırtı
BARAN Güçlü, kuvvetli ulu, yüksek kişi
BARANALP Kuvvetli yiğit, er
BARANSEL Çetin güçlü ve kuvvetten gelen.
BARAY Öncesi olamayan
BARBAROS Büyük Türk denizcisidir. Kızıl sakal anlamındadır
BARÇA Talimat ve emir veren hükümdar
BARIN Alp, kahraman, kuvvet
BARIŞKAN Barış canlısı, iyi niyetli
BARKA Sandal türü
BARKAN Hareketli kum, rüzgar poyraz
BARLAS Yiğit savaşçı
BARTU Eski bir hükümdar
BARTUNÇ Sağlam yapıda olan kişi
BASRİ Görme yeteneğine sahip, uyanık
BAŞAĞA Kıdemli ağa
BAŞBAY Çok varlıklı baş
BAŞER Başa gelen yiğit
BAŞHAN Hanların ilki
BAŞKUT Mutlu, talihli kişi
BATI Güneşin battığı yön
BATIHAN Batının Hanı ulusu
BATIKAN batı ve han kelimelerin birleşimiyle oluşan batı hanı
BATIN Allah’ın 99 isminden biri
BATIRHAN Alp, yiğit, yürekli hükümdar
BATU Kuvvetli güçlü kişi
BATUĞ Yüksek olan yiğit
BATUĞHAN Güçlü han, yiğit hanı
BATUHAN Güçlü ve yiğit Han kuvvetli
BATUK Kuvvetli, yiğit
BATUR Kahraman, yürekli savaşçı
BATURALP Cesur yiğitler
BATURAY Mert kahraman
BAYAR Yüce asil soylu kimse.
BAYBARS Memluk Devleti’nin 4. sultanı. Kaplan türü
BAYBORA Güçlü, sert ve zengin insan.
Baycan Eli açık cömert kişi
BAYDAR Varlıklı
BAYDOĞAN Varlıklı zengin olan
BAYDUHAN Kutluğ şehzadelerine verilen ad
BAYDUR Varlıklı ve sonsuz yaşamı olan
BAYDURALP Zengin ve ölümsüz yiğit
BAYEZİT Birçok Osmanlı şehzadesinin ortak adı
BAYGÜÇ Varlıklı kuvvetli güçlü
BAYHAN Varlıklı han
BAYKAL Sibirya’da göl ismi
BAYKAM Tedavi eden doktor mucize
BAYKAN Asil kimse, zengin kişi
BAYKURT Varlığı zenginliği bol olan, kurt gibi olan
BAYKUT Varlıklı, kutlu kişi
BAYKUTAY Varlıklı, şanlı ve mutlu kimse.
BAYRAKTAR Bayrağı taşıyan sorumlu
BAYRAM Güzel mutlu olunan gün
BAYSAL Huzur ferah içinde olan
BAYSAN Zengin ve şanı olan
BAYTAŞ Verimli varlıklık zengin olan
BAYTEKİN Varlıklı ve tek, varlıklı şehzade
BEDİR Dolunay
BEDİRHAN Padişahın en merhametlisi güzeli
BEDRETTİN Dini açıdan dolunaya hitap eder
BEDRİ Her anlamda mükemmel olan insan
BEHÇET Mutluluk , güzellik
BEHİÇ Mutlu, güler yüzlü insan
BEHLÜL Çok gülen, hayır sahibi, güler yüzlü
BEHRAM Savaş tanrısı.
BEHZAT Doğuştan iyimser, asil kişi
BEKA Süregelen ölümsüz eşsiz kişi
BEKİ Sağlam dokunulmamış
BEKİR Çalışkan akıllı kişi
BEKTAŞ Çok sert, diri
BELEK İhlas hediye
BELGER Farklı olan diğerlerine benzemeyen
BENGİALP Cesur ve kahramanlığıyla daima anılacak kişi
BERA İyilik, güzellik mertebe kişi, fazilet
BERAN Koç
BERAT Bir tür simgesel belge
BERAY Ay’ın en ışık saçtığı en parlak hali
BERDAN Hoş güzel kokulu bir ot türü
BEREN Aklı başıdan akıllı güçlü yiğit
BERGE İz, yapıt
BERHAN Han soyundan gelmiş kişi
BERK Sert, Sağlam şimşek
BERKAN Parıldayan
BERKANT Sağlam ve güçlü, anıt
BERKAY Sert yapılı ay gibi parlak olan
BERKEL Sağlam kişi
BERKER Kuvvetli , diri kişilikli kimse
BERKİN Sağlam sert güçlü öz yapı
BERKOL Sağlam ve diri ol
BERKSU Güçlü su
BERKTAN Günün birden ağarması
BERŞAN Bir peygamberin din ve kitabını kabul ve tasdik eden kimse
BERTAN Şafağın olmasıyla birlikte olan ilk meyve
BERTER Yetenekli, yüce, değerli
BERTUĞ Engelleri zorlukları aşan
BERZAN Yol yönlendirici
BESİM İyimser güler yüzlü insan
BEŞİR Güzel haber getiren müjdeci
BEYAZIT Osmanlı şehzade ortak adı
BEYBORA Bora gibi sert fırtınalı
BEYDOĞAN Varlıklı doğan
BEYTULLAH Allah’ın evi, Kabe
BEYZAT Doğuştan asil bey
BİLAL Su gibi ıslanılan ıslaklık
BİLGEALP Bilgeli ve kahraman kişi
BİLGETÜRK En bilgili ve bilge sahibi olan Türk
BİLKAN Akıllı bilgili kişi
BİNALİ Hz. Ali’nin oğlu.
BİRHAN Tek olan hükümdar
BİRKAN Soylu, asil
BİROL Eşsiz ol
BİRTAN Tek olan
BİŞAR Altın, gibi değerli şeylerin işlenmesi
BOĞAÇ Dede Korkut öykülerindeki bir kahraman.
BOĞAÇHAN Olağanüstü güçlü
BORA Kuvvetli fırtına
BORAHAN Hükümdar, tek yönetici
BORAN Yağmurla birlikte karışık fırtına
BORANALP Güçlü alp yiğit
BORANSÜ Fırtına gibi olan yiğit , asker
BOZKURT Yol gösteren kutsal hayvan
BUĞRA Erkek deve
BUĞRAHAN Cesur hükümdar
BULUT Havadaki su buharı kütlesi
BUMİN Göktürk Devleti’nin kurucusu
BURAK Hz. Muhammed’in Miraç Gecesi’nde üzerine bindiğine at
BURÇ Dallardaki taze canlı yaprak
BURHAN Delil, kanıt, mucize, yol gösteren
BURHANETTİN Kanıt ispat, dinin delili
BURKAY Darılmış kimse
BÜLENT Etkili, Erdemli, ulu kişi
BÜNYAMİN Hz. Yakup’un oğlu