A Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

ABAY Becer, güven, sezgi anlayış
ABBAS Aslan, arslan haşin olan kişi
ABDULHAMİT Allah’ın kulu övülen kişi
ABDULKADİR Allah’ın Kulu, Her şeye gücü yeten kişi
ABDULLAH Allah’ın kulu. Peygamber (s.a.s)’in babasının adıdır. Kuran’da Meryem Suresi 30. ayette geçer
ABDURRAHMAN Rahman’ın kulu rahmet sahibi
ABDÜLKADİR Tükenmeyen kuvvete sahip kudretli kişi
ABDÜRREZZAK Rızkı bol Mahlukların rızkını veren Allah’ın kulu
ABER Hz. nuh’un erkek torununun adı
ABİDE Önemli değerli yapıtları olan
ABİDİN İbadet edenler kişi ve kişiler
ABREK Yaşadığı toplumun kurallarına karşı gelen, savaşçı kişi
ABUZER Altın suyu. Altın suyu gibi parlak ve muhteşem olan
ACAR Becerikli olan kişi
ACARALP Cesur korkusuz yiğit kişi
ACARBAY Zengin, güçlü olan kişi
ACARBEY Güçlü, cesur bey
ACARER Güçlü erkek, cesur erkek
ACARKAN Atılgan, Gözüpek olan kişi
ACARÖZ Özü güçlü, sözünü sakınmayan kişi
ACARSOY Yiğit soy, güçlü soydan gelen
ACARTÜRK Yiğit Türk, kuvvetli Türk, Gözüpek Türk
ACATAY Güçlü ve kuvvetli olan erkek
ACUN Dünya, evrenin düzenli bir oluş
ACUNAL Dünyaya yayılan dünyayla ilgili
ACUNALP Dünyaca ünlü yiğit
ACUNER Dünya eri, yiğitliği ve cömertliği olan kişi
ACUNSEVEN Evreni seven, mertliği seven kişi
AÇIKALIN Alnı kapalı olmayan kimse, temiz kişiliği olan
AÇIKGÜN Güneşli doğru dürüst olan gün
ADAHAN Adanın yöneticisi olan kişi
ADAL İyi bilenen iyi ün kazanmış
ADALAN Tanınan iyi şöhretli kişi
ADALIR Ün salan bilinen kişi
ADAR Omuzdaş, yandaş olan kişi
ADAŞ Aynı isme sahip olan kişiler
ADEM İyi, temiz, güzel insan
ADIGÜN Adı gün olan aydınlık
ADISÖNMEZ Adı hiç sönmeyen kişi
ADIVAR Adı var olan kişi
ADİL Doğruluk gösteren kişi
ADİN Cennet, Aden olan kişi
ADLIĞ Adı sanı bilinen, soylu kişi
ADNAN Cennette ölümsüz olan kişi
ADSAY İsmiyle saygınlık kazanan kişi
ADUŞAN Ateş, alaz
AFFAN Kötülüklerden uzak duran kişi
AFRİN Suriye’nin Kuzey batısında bir şehir
AFŞİN Zırh giyilen savaşlarda giyilen giyilen giysi
AGAH Bilgili, öngörülü olan kişi
AĞABAY Ağa sözün geçen zengin kişi
AĞAN Göğe doğru yükselen akan yıldız
AĞANER Yükseklerin bekçisi olan güzel er
AĞARANTAN Gün doğumu, tan vakti
AĞÇELİK Çok iyi su verilmiş, ak olan
AĞER Temiz olan er , erkek
AĞIRTAŞ Ağırbaşlı çetin olan kimse
AHMED En çok övülmüş, kıvanç duyulan methedilmiş. Kur’an-ı Kerim’de Saf suresinin 2. ayetinde geçer
AHMET Kıvanç duyulan değer
AKA Ağabey büyük olan saygıdeğer kişi
AKABAY Saygıdeğer kimse,
AKABEY Saygıdeğer erkek, dürüst doğru erkek
AKAD Doğru olan kişi
AKADLI Adı ak olan kişi
AKAGÜNDÜZ Mutlu ve güzel bir günü aydınlık olan
AKAL Beyaz ve kırmızı
AKALAN Ak olan beyazlık olan alan
AKALIN Alnı açık olan haysiyetli olan kişi
AKALP Temiz ak ve cesurlu olan yiğit
AKAN Akıp hareket eden pınar
AKANER Yolda giden yiğit
AKANSU Akıp giden akarsu
AKAR Akma akıp giden
AKARCA Akıp giden su akıp giden pınar
AKARÇAY Akıp giden nehir, akıp giden çay
AKARSEL Akıp giden su akıntısı
AKASOY Devam eden soy sevilen sayılan
AKATA Temiz dürüst ata
AKATAY Temiz ve herkes tarafından doğru bilinen kimse
AKAYDIN Apaydın ve tertemiz olan
AKBA Sazlık, bataklık, soylu olan kişi
AKBARAN Ak güç, becerikli
AKBAŞ Deniz kazı, yabani kuş, buğday
AKBATU Temiz kuvvetli kişi
AKBATUR Yürekli cesur yiğit
AKBAY Namuslu ve varlıklı kişi
AKBAYAR Doğru dürüst, temiz ve yüce kişi
AKBEĞ Namuslu, değerli zengin soylu kişi
AKBEK Erdem sahibi kişi, saygı gören
AKBEL Gözde en sevilen en çok beğenilen temizliğiyle tanınmış
AKBİLGE Bilgeliği temiz olan kişi
AKBORA Güçlü rüzgar ak fırtına
AKBUDAK Beyaz renkli budak
AKBULUT Kara olmayan, beyaz bulut
AKBURÇ Ak renkli kale burcu
AKBURÇAK Burçağa benzeyen bir tür
AKCEBE Savaşlarda giyilen beyaz zırh
AKÇAKAYA Beyaz kayalardan olaşan kayalar
AKÇAKIL Beyaz renkli olan çakıl taş
AKÇAL Beyaza çalan
AKÇALI Varlıklı, dürüstlüğü bilinen kişi
AKÇASU Açık su temiz berrak su
AKÇIL Rengi gitmiş ak
AKÇINAR Bir ağaç türü
AKÇİT Aydınlık ve güneşli yüzü olan kişi
AKDAL Dürüst Tertemiz Dal
AKDAMAR Beyaz damar, sağlıklı
AKDEMİR Demir gibi güçlü
AKDİK İnatçı ve sözünde duran kişi
AKDİL Güzel konuşan insan
AKDOĞ Doğumu ak gibi olan
AKDOĞAN Bir doğan türü yırtıcı bir kuş
AKDOĞDU Tertemiz, uğurlu doğan kişi
AKDOĞMUŞ Uğur getiren uğurla doğmuş kişi
AKDOĞU Aydınlık doğum
AKDORA Dağlarda kar tepesi, barışsever
AKDORUK Dağların zirvelerinde bulunan karlı kaplı yer,
AKDUMAN Beyazımsı duman is
AKEL Güvenilir dürüst doğru insan kişiliği
AKER Dürüst, Arı saf olan
AKERGİN Dürüst olgun yetişmiş kişi
AKERMAN Soylu asil kişi
AKERSAN Yiğit temiz adı ünlü olan kişi
AKERSOY Er namuslu kişi
AKGİL Soyu pak temiz olan
AKGİRAY Dürüst ve hayırsever temiz uygun insan
AKGÜÇ Namuskâr ve kudretli güçlü kişi
AKGÜN Güzel, sevinçli gün
AKGÜNDÜZ Beyaz sevinçli günler, gündüz
AKGÜNER Aydınlık gün sabah
AKHAN Beyaz soylu han
AKI Yiğit, cesur, eli bol
AKIALP Erleri başı
AKIMAN Eli açık kişi
AKINALP Cesur Yiğit kahraman kişi
AKINER Akın yiğidi, akın yapan er
AKINERİ Savaşan yiğit
AKINTAN Tan yeri, şafak tanı
AKİF Allah’a yönelen ibadet eden
AKİL Akıllı, zeki, anlayışlı zeki kimse
AKKAŞ Beyaz renkli yeşim taşı
AKKÖZ Beyaz olan kor ateşi
AKLAN Hızlı akan nehir
AKMAN Pak insan
AKMANER Alımlı hoş yiğit
AKÖZ Özü ak, berrak olan
AKSAL Birçok kalın direğin yan yana bağlanmasıyla yapılan, düz ve korkuluksuz deniz ya da ırmak taşıtı
AKSAY Beyaz ve gri renkli kayalar
AKSOY Asilzade temiz soydan gelen uğurlu kişi
AKSUNGUR Bir kuş, doğan türü
AKŞIN Teni bembeyaz olan albino
AKŞİT Aydınlık ve gün yüzlü
AKTAN Aydınlık gün doğumu
AKTAŞ Beyaz olan taş
AKTEKİN Soylu şehzade
AKTER Dürüst emekçi insan
AKTİMUR Dövme demir, Akdemir
AKTOLGA Ak kargı taşıyan cesur kişi
AKTUĞ Barış sancak bayrak
AKTÜN Mehtaplı gece Aydınlık
AKÜNAL Berrak ün sahibi olan
AKYEL Lodos, Güneyden esen yel
ALAADDİN Din uğruna yükselmiş dinin sahibi
ALANER Alan eri, meydan yiğit cesur olan
ALANGU Altın ak geyik
ALAZ Ateş
ALCAN Can alıcı, cesur yürekli kimse
ALÇIN Kırmızıya renkli minik bir kuş
ALDEMİR Kızgın ateşte kıpkırmızı olan demir
ALDOĞAN Bir doğan türü
ALEMDAR Bayrak taşıyan, sancaktar
ALEN Meydanda olma, belli olma
ALGAN Fethler yapan
ALGIN İyi güzel sıcakkanlı, ılımlı, vurgun, tutkun olan kişi
ALHAN Kırmızı renkli han
ALİ Yüce, üstün, en yüce
ALİCAN Yüce insanoğlu
ALİM Bilim insanı olan kimse
ALİŞAH En Ulu yüce olan hükümdar
ALİŞAN Meşhur olan
ALİYAR Dost, yüce sevgili
ALKAN Kırmızı kan kanı kırmızı olan
ALKIN Korkusuz, cesur, Gözüpek yiğit
ALKOR Kırmızının en koyu olan ateş
ALKUN Bütün herkes
ALP Yürekli, Yiğit kişi
ALPAGUT Savaş ruhlu kişi
ALPAĞAN Korkusuz kahraman
ALPAN Cesur yürekli
ALPAR Yiğit, kahraman, korksuzu kişi
ALPARSLAN Selçuk Bey’in oğlu.
ALPARTUN Kendine güvenen, onurlu yiğit
ALPAS Atılgan girişken yiğit
ALPASLAN Cesur, yürekli, savaş beyi
ALPAT Yiğit alp olan
ALPAY Güçlü, yiğit, kudretli
ALPAYDIN Aydınlı, ışıklı, malumat sahibi
ALPÇETİN Yenilmesi zor olan er
ALPDEMİR Demir gibi sert güçlü
ALPDOĞAN Doğuştan yürekli doğan
ALPER Kahraman er
ALPEREN Er ve ermiş kişi
ALPERGİN Yiğit ve ergin, Kahraman olgun olan kişi
ALPERMİŞ Ermiş soylu ulu yiğit
ALPGİRAY Övülmeye değer Yiğit hükümdar
ALPHAN Er, han
ALPKAN Soydan gelen soylu kanı taşıyan yiğit
ALPKUTLU Kahraman kutlu
ALPMAN Yiğit, kahraman korkusuz kişi
ALPSÜ Yiğit er kişi
ALPTEKİN Kahraman olan kişi
ALPTUĞ Yiğit tuğu, yiğitlik simgesi
ALPTUĞRUL Kahramanlığı kutalanan tebrik edilen, kahraman kişi
ALTANER  Şafak yiğidi
ALTAR Sunak mihrap yeri
ALTAY Türklerin en genel adı
ALTEMUR Demirin kırmızı olmuş hali
ALTINER Altın gibi değerli er
ALTINÖZ Özü altın gibi parlayan kimse
ALTINTUĞ Altın gibi değerli tuğ
ALTUĞ Değerli taş, kırmızı sorguç
ALTUNÇ Kırmızı olan tunç
ALTUNER Değeri yüksek olan kimse, altın yiğit er
AMİL Sebep olan, isteği olan
AMMAR İlk Müslüman kişilerden
ANDAK Sel akıntısının aşındırdığı yer
ANDARKAN Eski Türk mitolojisi eski Türk Tanrıların isimleri
ANDAY Ay ışığının altında and içmek, yemin etmek
APAYDIN Çok fazla aydınlık
ARABUL İki durumun arasını bulan kişi
ARAF Cennet ve cehennem arasındaki yer
ARAFAT Mekke’de bir ova
ARAL Büyük bir göl
ARAS Bulunmuş sahip çıkılan yer
ARAT Yürekli cesareli olan kişi
ARAZ İşaret, bulgu
ARBAS Kuvvetli erkek
ARBAŞ Saçları sarı gözleri mavi olan ağırbaşlı erkek
ARCA Ahlaklı kişi
ARCAN Temiz saf, namuslu olan candan kişi
ARDIÇ Dağ ağacı yapraklarını dökmez
AREF Pek bililnen çok bilinen
AREL Doğru dürüst temiz kişilik
AREN Kum tanesi, ağaç cinsi
ARES Yunan mitolojisi savaş tanrısı
ARGIN Yorgun, zayıf
ARGUN İlhanlı hükümdarlarından biri temiz arınmış
ARGÜN yaşama sevinci, mutlu bir gün
ARHAN Güzel, temiz olan han
ARIBAŞ Hızlı temiz çalışan kişi
ARICA Temiz kişi, dürüst, hilesiz, saf olan
ARICAN Candan temiz içten kişi
ARIÇ Huzur, düzen
ARIEL Dürüst, namuskar kişi
ARIER Onurlu er, temiz kimse
ARIĞ Saf, berrak, namuslu temiz
ARIK Temiz pak olan kişi
ARIKAL Temiz saf kal
ARIKAN Saf kan, temiz kan, soylu kan
ARIKER Temiz kimse, iyi erkek
ARIKUT Mutluluk ve bereket bolluğu temiz olan kişi
ARIMAN Kötülüklerden paklanmış
ARISAL Arı gibi saf hızlı ve çok çalışkan olan
ARISAN ismi saf temiz olan
ARISOY Çalışkan soylu temiz kişi
ARIT Arınmasını sağlayan saf olması
ARITAN Temiz hale geiren
ARITAŞ Berrak taş
ARIYÜZ Temiz berrak yüzlü kişi
ARİF Çok bilen cömert bilgili
ARKAN Saf, temiz, üstün galip gelen kimse
ARKIN Sakin durgun kişi
ARKUT Uğurlu kutlu olan temiz kişi
ARMAN Dürüst güvenilir insan
ARMANÇ Hedef Maksat
AROL Arı ol, çalışkan ol
ARPAĞ üfütük, büyü
ARSAN Temiz, iyi tanınan kişi
ARSEN Kurtuluş, Serbestlik
ARSLAN Güçlü, yırtıcı, cesur
ARSLANER Tuttuğunu koparan gürbüz kişi
ARSOY Temiz berrak soydan gelen kişi
ARTAÇ Utanma duygusunu baş tacı eden
ARTEMİS Orman ve savaş tanrıçası
ARTUK Artuklu Beyliği’nin kurucusu olan Türk komutandır.
ARTUN Onurlu kendine güveni tam olan kişi
ARTUNÇ Namuslu tunç gibi olan
ARU Arı olan saf olan
ARUKAN Soylu temiz bir soya ait kişi
ARYÜZ Arı yüz, temiz yüzlü
ARZIK Güzel huylu günahsız kimse
ASAF Vezir
ASAL Bir şeyde ilk olan öncü, esaslı
ASGAR Ufak olan çok küçük
ASIF Şiddetli yel,rüzgar gibi esen
ASIL Tek
ASIM Namuslu iffetli günahla işi olmayan
ASİL Soylu, yüksek mertebe
ASLAN Güçlü olmanın liderlik sembolü
ASLANER Korkuruz er
ASUTAY Hırçın yaramaz tay
AŞAN Üste çıkan
AŞİR Okunan Kur’an ayetleri
AŞKAN Renk, beniz
AŞKINER Üstün yetenekli er, asker
ATA Soy
ATABAY Saygı gören varlıklı kişi
ATABERK vazifeli şahıs. lala
ATABEY Selçuklularda şehzadeleri eğitmekle görevli kişilere verilen ünvan
ATACAN Babacan kişi sevgili hoşgörülü kişi
ATADAN Atalardan sürüp gelen
ATAELİ Atalardan gelen yurt
ATAHAN Asil bir soydan gelen han kişi
ATAK Atılgan cesur
ATAKAN Her işe atılan cesurca atılgan olan
ATAKER Hızlı atılgan yiğit
ATAKOL Başta gelen asker, yiğit
ATAKUL Allah’ın kulu
ATALAY Soylu şöhretli, nam sahibi.
ATAMAN Önder kişi
ATAMER Dürüstlük er simgesi
ATANER Atası er , yiğit olan kişi
ATAOL Kuşaktan kuşağageleceği olan
ATASAGUN Eski Türklerde hekimlere verilen isim
ATASAY Asil soyuna saygı gösteren
ATASEV Soyunu seven saygı gösteren
ATASEVEN Atalarını saygı gösteren
ATASEVER Atalarını seven saygı gösteren
ATASEVİN Atalarını seven saygı gösteren
ATASOY Soylu ailerlerden gelen
ATASÜ Asker babası.
ATAULLAH Allah’ın bağışladığı, lütfü
ATAY Tanınan kabilenin en büyükleri
ATIF Karşılıksız seven sayan
ATIL Aylak
ATILAY Atik çelimli ünlü soylu kişi
ATILGAN Girişken hızlı çevik kişi
ATIM Atma eyleminin gösterilmesi
ATINÇ Dinamik Atılgan
ATİK Hızlı davranan çelimli
ATİLLA Hun Türklerinin büyük imparatoru
ATLAN Ün değer sahibi olan kişi
ATLAS Büyük harita
ATTİLA Hun imparatoru
AVEDİS İyi haber getiren kişi
AVNİ Yardımseverlilik, yardım
AYALP Ay kadar parlak yiğit
AYANÇ Saygı görülen
AYAS Dolunay, mehtap, soğuk, kuru soğuk ayaz
AYATA Eskilere göre Ay’ın Tanrısı
AYAZ Soğuk hava, kuru soğuk
AYBAR Kişilerde saygınlık arttıran hayran bırakan kişi
AYBARS ay gibi nurlu, pars gibi yırtıcı hırçın
AYBAY Ay gibi varlıklı olan kişi
AYBERK Ay gibi güçlü
AYBEY Ay gibi geceyi aydınlatan parlak temiz erkek bey
AYBORA Ay gibi nurlu , fırtına gibi esen
AYÇETİN Ay gibi temiz ve çetin dimdik olan
AYDEMİR Ay gibi nurlu demir gibi sert olan
AYDIN Bilgeli, ileri görüşlü kişi
AYDINALP Aydınlık ve er
AYDINER Aydınlık geleceği gören ileri görüşlü kişi
AYDINTAN Tan vakti gün vakti
AYDOĞDU Ay gibi nurlu, tertemiz doğan kişi
AYDOĞMUŞ Ay gibi temiz, parlak doğmuş
AYHAN Oğuz Han’ın ikinci oğlu
AYKAÇ Akıl veren kişi şair
AYKAN Kanı ay gibi parlak ve temiz
AYKUL Ay gibi temiz parlak güzel insan
AYKUTLU Ay gibi şanlı Ay gibi parlak
AYMAN Ay gibi nurlu yönetici kimse
AYPAR Işıltılı ve görkemli saygılı kişi
AYPARS Pars gibi çelimli güçlü
AYPOLAT Ay gibi parlak demir gibi sert olan kişi
AYSUNGUR Yırtıcı bir kuş türü.
AYTAR Haberci, haber veren
AYTEKİN Ay gibi tek olan değerli
AYTEMUR Ay gibi parlak çelik sağlam olan kişi
AYTOK Ay gibi güzel ve tok
AYTUĞ Mızrağın ucuna yapılmış ayın üstüne yapılan tüy
AYTUNA Ay gibi nurlu parlak mavi
AYTUNCA Tunca’nın ay kadar parlak olması
AYTUNÇ Bulutların arkasından tunç rengi alarak görünmesi.
AYTÜN Ay ve gecenin oluşması
AYTÜRK Ay gibi parlak değerli Türk
AYYÜCE En yüksekteki Ay
AZAD Serbest hür kişi
AZAT Özgür kimse
AZEM Ululuk, azmetli
AZER Ateş gibi sıcak olan, Ateş
AZİM Başarmak, yenme kararlığı
AZİZ Maneviyatı yüksek olan ermiş kişi
AZMİ Azim sahibi kararlı kişi
AZRAK Az bulunan, değerli nadir